De hypotheekrente is de rente die betaald moet worden over een afgesloten hypotheek. Maandelijks moet deze hypotheek afbetaald worden, zodat de hypotheekverstrekker binnen een bepaald aantal jaren het geleende bedrag weer terug zal hebben. Over het bedrag dat nog niet terugbetaald is moet elk jaar rente betaald worden. Dat is de hypotheekrente. De hypotheekrente heeft bij alle hypotheekverstrekkers een verschillende hoogte en komt ook met andere voorwaarden. Daarnaast wordt ook de situatie van de hypotheekaanvrager bekeken, zodat de verstrekker kan zien of er een groot risico bestaat dat de hypotheek niet op tijd afgelost kan worden. De hypotheekrente zal dus over het algemeen voor iedereen verschillen.

De hypotheekgever heeft vaak een vast percentage van de hypotheekrente waarna er door bepaalde factoren rentepunten bij kunnen komen of afgehaald kunnen worden. Deze rentepunten hangen van een aantal factoren af. Allereerst is er de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze garantie stelt de hypotheekaanvrager voor een keuze om een bedrag aan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (SWEW) te betalen als borg. Dit is een eenmalig bedrag dat betaald wordt en hierdoor zal de SWEW garant staat voor de betaling van de lening. Dankzij de NHG zal de hypotheekaanvrager gemiddeld 0,3 tot 0,6 rentepunten omlaag gaan met de rente. Het bedrag mag maximaal €350.000,- zijn voor de aankoop van het huis en eventuele administratiekosten.

Daarnaast wordt de hypotheekrente ook beïnvloed door het percentage van de executiewaarde van de woning. Deze executiewaarde houdt de waarde van de woning wanneer deze verkocht moet worden als de huiseigenaren de hypotheek niet meer kunnen betalen in. De hypotheek begint al bij 75% van de executiewaarde en bij deze hypotheek zal de hypotheekrente op zijn laagst zijn. Een tophypotheek, 125% van de executiewaarde, kan afgesloten worden wanneer er veel aan de woning gedaan moet worden voordat deze goed bewoonbaar is. Bij deze hypotheek zal de hypotheek uiteraard een stuk hoger zijn, omdat het risico voor de hypotheekverstrekker hierbij een stuk groter is.

De hypotheekrente wordt ook bepaald door de hoogte van het inkomen van de hypotheekaanvrager. Vaak wordt er ook gekeken of het inkomen een vast inkomen is dat verdiend wordt met een baan of een uitkering. Mensen met een vast contract zullen sneller een hypotheek krijgen waarbij de hypotheekrente laag zal zijn, omdat het contract garant staat dat de hypotheek de komende jaren betaald kan worden. Het risico voor de hypotheekverstrekker is namelijk laag. De hypotheekrente zal voor een zelfstandig ondernemer zonder een vast inkomen daardoor veel hoger zijn, omdat er een risico is dat deze ondernemer het geld voor de hypotheek en de hypotheekrente niet maandelijks op kan brengen, bijvoorbeeld wanneer deze ziek is.

De hypotheekverstrekker baseert de hoogte van de hypotheekrente ook op overige zekerheden. Wanneer er een hypotheek afgesloten wordt met daarbij het huis als onderpand, zal de hypotheekrente een stuk lager zijn, omdat de hypotheekverstrekker altijd het huis in het bezig heeft wanneer de huiseigenaar de hypotheek maandelijks niet meer kan aflossen. Daarnaast zal een zeer spaarrekening met voldoende geld om een hypotheek voor een aantal jaar te kunnen aflossen ook een extra zekerheid zijn voor een hypotheekverstrekker, omdat hiermee aangegeven wordt dat de hypotheek en de hypotheekrente de komende jaren in ieder geval betaald kunnen worden aan e hypotheekverstrekker.

Daarnaast kan de hypotheekverstrekker ook nog andere voorwaarden stellen bij het berekenen van de hypotheekrente. Zo kan de hypotheekverstrekker van te voren aangeven dat er geen mogelijkheid is tot het voortijdig aflossen van een deel van het af te lossen bedrag. Wanneer er financieel goede tijden zijn voor de huiseigenaar dan zou deze er voor kunnen kiezen om boetevrij een deel van de hypotheek af te lossen. Vaak stelt de hypotheekverstrekker de voorwaarde dat er een bepaald percentage betaald moet worden om een deel van de hypotheek af te lossen. Hierbij zal de hypotheekverstrekker wel de hoogte van de hypotheekrente verlagen, omdat het hierdoor aantrekkelijker is om toch de hypotheek te nemen.

ASR verzekeringen biedt in de meeste gevallen de laagste hypotheekrente. Wanneer men beschikt over een NHG dan zal de hypotheekrente slechts 3,10% zijn. Daarnaast bieden zij ook de laagste hypotheekrente voor de executiewaarde van woningen. De tophypotheek van 125% van de executiewaarde biedt ASR verzekeringen voor slechts 3,70%.

Reaal biedt huiseigenaren welke beschikken over een NHG een hypotheekrente van 3,25%. Ook bieden zij goede hypotheekrentepercentages voor de executiewaarde van de woning. 75% Van de executiewaarde brengt een hypotheekrente van 3,55% met zich mee. 100% Van de executiewaarde staat gelijk aan 3,85% hypotheekrente. Bij 125% van de executiewaarde zal de hypotheekrente 4,05% bedragen. Uiteraard kan er bij Reaal ook onderhandeld worden over de hypotheekrente en zal een huiseigenaar met een hoog vast inkomen een lagere hypotheekrente kunnen krijgen wanneer deze het goed aanpakt.