De hypotheeklening simulatie van BNP Paribas Fortis verschilt eigenlijk nauwelijks van de andere simulaties op de markt. Er wordt ook bij de hypotheeklening simulatie van BNP Paribas Fortis gewoon uitgegaan van de standaard informatie. Denk hierbij aan het bedrag dat u wenst te lenen en natuurlijk ook de looptijd welke u aan de kredietovereenkomst wenst te verbinden. Aan de hand van deze informatie zal berekend worden wat het maandelijks af te betalen bedrag is en hoeveel rente er verschuldigd is.

Hou er rekening mee dat de hypotheeklening simulatie van BNP Paribas Fortis geen rekening houdt met financiële waarborgen die u kunt geven. U zult met andere woorden aan de hand van de simulatie zelf moeten uitmaken of u in staat bent om te voldoen aan de betalingsverplichtingen die de hypothecaire lening met zich meebrengt. Probeer er in ieder geval steeds rekening mee te houden dat de meeste banken eisen dat u maandelijks zo’n 1000 euro over hebt om boodschappen te kunnen kopen, het water en de elektriciteit te kunnen betalen, etc.