Als je een lening aangaat voor de aankoop van je huis of appartement, dan weet je graag hoeveel je voor deze hypothecaire lening zal betalen. Per maand of per jaar.

Bij een  hypotheek met vaste mensualiteit (of met vaste annuïteit) zal het maandbedrag nooit wijzigen. Je betaalt altijd precies hetzelfde bedrag. Dit is het makkelijkst bij een vaste rente die gedurende de ganse looptijd van de lening vastligt. Je betaalt dan in het begin zeer veel intresten en een klein beetje kapitaal terug. Doorat je kapitaal terugbetaalt moet je een volgende keer minder intresten betalen. Dus zal het deel kapitaalsterugbetaling groter kunnen worden, want de maandelijkse terugbetaling blijft identiek.  Dit evolueert eerst zeer traag, dan sneller naarmate de terugbetaling van meer en meer kapitaal en minder intresten.

Als je geen vaste rente hebt gekozen en een vaste mensualiteit, dan zal de looptijd van je lening langer worden bij een stijging van de rente of korter bij een daling.

Welk zijn de voordelen en nadelen van deze hypotheekvorm?

De voordelen zijn duidelijk: je weet precies wat je maandelijks zal afbetalen. Bovendien is er ook nog een fiscaal voordeel, in een aantal gevallen kan je op je inkomstenbelasting in het begin van de lening veel fiscaal aftrekbare rente opgeven. Dit fiscaal voordeel vermindert wel naarmate de tijd. Het rentegedeelte daalt namelijk.

Een belangrijk nadeel is dat als je de woning na korte (middellange) termijn weer verkoopt je bijna geen kapitaal hebt afgelost. Je zal het oorspronkelijk geleende bedrag bijna volledig moeten terugbetalen.