Waarom een hypotheek simuleren?

Wanneer je besloten hebt een huis te kopen, brengt dat meestal een zware investering met zich mee. Afhankelijk van je inkomsten kan je een grote of minder grote som geld lenen om je huis mee te financieren. Deze som geld heet een hypotheek. Een hypotheek kan je zowel bij leenkantoren als banken aangaan. Het grote verschil zit in de voorwaarden en kostprijs die je zal betalen, want geld lenen is natuurlijk niet gratis. Het is niet zo dat banken per definitie goedkoper zijn en leenkantoren duurder. Ook je eigen bank zal niet altijd het beste voorstel kunnen maken. Daarom is het altijd aangeraden de nodige hypothecaire lening simulaties te maken, vooraleer je een beslissing neemt.

Waarop letten?

Eerst en vooral dien je na te gaan wat de voorwaarden zijn om een hypotheek lening aan te gaan. Niet elke financiële instelling hanteert hier dezelfde regels en je kan dus afgewezen worden bij de ene instelling en toch een lening krijgen bij een andere. De voorwaarden zijn altijd verbonden aan je inkomsten en uitgaven. Het betreft hier niet enkel je loon, maar ook eventuele andere inkomsten zoals alimentatie, kindergeld, huurgelden en dergelijke meer. Leen je met twee, dan is het de som van beiden die bepalend zal zijn. Op het lijstje van je uitgaven komen alle vaste kosten te staan. Hierbij kan je denken aan je huidige hypotheek of huur, eventuele leningen die je hebt lopen, een kredietlijn en noem zo maar op. Ook bij de uitgaven zal bij een lening voor twee personen de som bepalend zijn. Reken je inkomsten en uitgaven goed na voor je een hypotheek simulatie gaat maken. Wie een correcte weergave wil van toekomstige kosten, moet met correcte gegevens simuleren.

Waar kan je een hypotheek simulatie uitvoeren?

Enerzijds kan je bij een leenkantoor of bank vragen om een hypothecaire lening simulatie uit te voeren. Het voordeel hiervan is dat je zeer nauwkeurige informatie zal verkrijgen en ook dadelijk weet of je lening aanvaard zal worden. Een nadeel is dat elke aanvraag doorgegeven wordt aan de nationale bank van België en dus meegenomen wordt bij je volgende aanvraag. Concreet houdt dit in dat wanneer je bij verschillende instellingen een simulatie vraagt op hetzelfde ogenblik de nationale bank dit zal beschouwen als een aanvraag voor meerdere leningen. De kans dat ze afgewezen worden is dan zeer groot vermits het lijkt alsof je meerdere huizen denkt aan te kopen.

Een andere mogelijkheid is om online een hypothecaire simulatie uit te voeren. Tegenwoordig heeft nagenoeg elke financiële instelling een applicatie op zijn website toegevoegd die dit op een eenvoudige manier mogelijk maakt. Het enige wat je dient te doen, is wat gegevens invullen en je hebt dadelijk een idee van de maandelijkse kosten en de totaalkost. Het nadeel van deze methode echter is dat je niet weet of de lening aanvaard zal worden, noch van de accuraatheid van de verkregen informatie. Wanneer het er natuurlijk enkel om gaat een globaal idee te krijgen of instellingen te vergelijken, is dit wellicht de beste manier.