Voor een hypothecaire lening kun je onder meer terecht bij kredietverstrekker KBC. KBC zegt onder meer de volgende voordelen te bieden: voordelig, afgestemd op je persoonlijke situatie, kosteloos wijzigen en deskundig advies. De minimale looptijd van een hypothecair krediet van KBC bedraagt drie jaar, de maximale looptijd bedraagt dertig jaar. Een looptijd van minimaal tien jaar is noodzakelijk wanneer je in aanmerking wilt komen voor belastingaftrek. Het minimale leenbedrag is 12.500 euro. Je kunt bij KBC zelf de dag van de maand bepalen waarop je het krediet terugbetaalt. In de maandelijkse terugbetaling zit een deel kapitaal en een deel interest. Aan het begin van de looptijd betaal je meer rente dan kapitaal, aan het einde van de looptijd van het krediet betaal je meer kapitaal dan rente. Voor een (ver)bouw(ing) neem je het krediet in schijven op. Je betaalt alleen rente over de opgenomen bedragen. Je kunt een simulatie uitvoeren op de website van de kredietverstrekker.