belgisch huis1Als je een onroerend goed koopt, een huis, appartement, garage, … zal je dikwijls een lening moeten aangaan voor een deel of het gehele koopbedrag. In sommige gevallen kan (kon) je zelfs meer lenen dan de prijs van je nieuwe eigendom. Je financiële instelling (je bank) wil natuurlijk wel zeker zijn dat je je lening terugbetaalt, ongeacht mogelijke tegenslagen. Denk maar aan een aannemer die failliet gaat of als je je werk verliest.

Je bank zal dus een waarborg eisen, in dit geval een hypothecaire inschrijving. Dat is een officiële akte bij de notaris die enerzijds zal nagaan of de woning wel vrij en onbelast is, “staat er al een hypotheek op?” en anderzijds het nodige zal doen om je woning in te schrijven in het register van het bevoegde hypotheekkantoor. Vooraleer een onroerend goed verkocht wordt, kan daar namelijk steeds nagegaan worden of er al dan niet nog steeds een hypotheek op rust.

Informeer eens bij de bank

Deze inschrijving is geldig voor 30 jaar en dit ongeacht de duur van de leing. Verkoop je opnieuw binnen de 30 jaar en is de lening terugbetaald, dan kan je de vorige inschrijving laten schrappen: doorhalen. Ook dit brengt kosten mee. Loopt je lening langer dan 30 jaar, dan kan de schuldeiser, je bank overgaan tot een nieuwe inschrijving en betaal je uiteraard opnieuw kosten. Meestal gebeurt dit niet omdat je tot dan trouw en regelmatig hebt terugbetaald.

De kosten (registratierecht, hypotheekrecht, ereloon notaris, hypotheekbewaarder, diverse kosten en dossierkosten) voor een hypothecaire inschrijving bedragen ongeveer 2,5%.