Als je een onroerend goed (een woning, garage, appartement, …) aankoopt en daarvoor een lening aangaat, dan zal de financiële instelling (je bank) je het geld lenen onder bepaalde voorwaarden. De te betalen rente en de looptijd van de lening zijn het belangrijkst. De bank zal wel zeker willen zijn dat ze haar geld altijd terug krijgt. Daartoe wordt bijna altijd een hypothecaire inschrijving genomen bij de notaris. Deze inschrijving kost wel wat, reken naargelang het geval 2 tot 3% op de verkoopprijs.

Best veel.

Sommige banken zullen onder bepaalde voorwaarden akkoord gaan om niet dadelijk een hypothecaire inschrijving te eisen. Ze vragen dan een hypothecair mandaat.

Je spaart dan dus de prijs van de hypothecaire inschrijving uit. Het hypothecair mandaat is gebaseerd op vertrouwen, de bank en ook jij “weten” dat je je lening kan terugbetalen.

Dit lijkt ideaal maar …

De bank mag op basis van het mandaat, zonder verwittiging, op het even welk moment en “als ze het nodig achten” een officiële hypotheek bij de notaris nemen waarbij u de kosten zal moeten betalen. Hiertegen is geen enkel verzet mogelijk. Weinig banken aanvaarden een mandaat (soms enkel als bijkomende waarborg bij borgstelling, of bij zeer vermogende cliënteel) of rekenen een hogere rentevoet aan voor de lening.

Een lening met hypothecair mandaat geeft geen recht tot enig belastingvoordeel. Maar je zou wel een hypothecaire inschrijving kunnen nemen tot je maximum belastingvoordeel en de rest van de lening dekken met een mandaat. Deze besparing is echt de moeite waard.

Voor info kijk eens op de website van Beobank