Huurkoop financiering laat je toe om, na een eerste aanbetaling, een goed zoals bijvoorbeeld een auto, in gebruik te nemen. Je huurt als het ware de auto tot hij is afbetaald. Deze huur is in feite een deel aflossing van de lening en een deel rente. Met de volgende afbetalingen betaal je dan in termijnen de volledige som plus intresten van de aankoop terug. Het goed zal dus pas je definitieve eigendom worden wanneer de volledige som werd betaald. Bij huurkoop blijf je bijgevolg volledig aansprakelijk voor elke schade die aan het goed zou komen tot de laatste aflossing. De “verhuurder” kan dus, als je niet meer of niet tijdig betaalt, onder bepaalde voorwaarden, het goed gewoon terugvorderen, waarbij je elke schade vooraf moet laten herstellen.

Dit in tegenstelling tot de “lening op afbetaling” waarbij je een lening aangaat, meestal met het gekochte goed als onderpand. Bij een lening op afbetaling is het goed dadelijk je eigendom.

Huurkoop komt vandaag niet veel meer voor. Het is een dure formule met een hoge rente. Er is namelijk een risico voor de verkoper: wat is de waarde van het goed als de koper stopt met betalen? Is die auto dan nog verkoopbaar (verouderd model)? Dit risico moet vergoed worden. De koper moet eigenlijk van bij het begin zeker zijn dat hij elke afbetaling zal kunnen doen.

Enkele kenmerken van huurkoop zijn: de rente zal gedurende de volledige looptijd vast blijven, soms wordt gewerkt met een eindbedrag dat verschillend is van de (maandelijkse) aflossing.