Het afsluiten van een lening voor een eigen huis is een grote stap. Heel wat mensen die deze stap willen zetten stellen zich voordien terecht de vraag hoeveel men exact kan lenen voor een huis. Eigenlijk is dit heel eenvoudig te berekenen en geldt net zoals bij een normaal krediet dat u de financiële instelling dient te kunnen overtuigen dat u in staat zult zijn om de lening in kwestie volgens de gestelde voorwaarden af te lossen. We noemen een lening voor de aankoop van een huis een hypothecaire lening.

Goed, maar hoe kunt u nu weten hoeveel u voor de aankoop van uw huis kunt lenen? Heel eenvoudig. In eerste instantie wordt er gekeken naar uw inkomen. Daarbij is het van groot belang om te weten dat twee inkomens meer vertrouwen wekken bij de bank dan één, maar dat één inkomen (indien deze hoog genoeg is) voor niet al teveel problemen zal zorgen. Naast dat inkomen wordt er ook gekeken naar eventuele lopende leningen. De maandelijks af te betalen som van die lening wordt afgehouden van uw inkomen zodat men een exact beeld krijgt van hoeveel er maandelijks overblijft om te kunnen leven en een hypothecaire lening af te betalen.

Hou er rekening mee dat de bank steeds een bedrag van ongeveer 1000 euro voorop zal houden om van te kunnen leven. Wanneer u met andere woorden 2000 euro per maand verdient en u 1000 euro nodig heeft om te kunnen leven blijft er nog 1000 euro over om leningen en dergelijke mee af te betalen.