Heel wat mensen kiezen er vaak te ondoordacht voor om hun hypothecaire lening te laten herfinancieren. De vraag welke u zich vooraf zou moeten stellen is wanneer het nu wel en wanneer het nu vooral niet interessant is om een herfinanciering van uw hypothecaire lening aan te vragen. In eerste instantie loont het wel de moeite om jaarlijks even na te gaan of het niet de moeite waard zou zijn om uw hypothecaire lening te laten herfinancieren. Vanaf het ogenblik dat er een renteverschil van toepassing is van 1% of meer en de resterende looptijd minimum (ongeveer) 10 jaar bedraagt kan een herfinanciering reeds de moeite waard zijn.

Hou er bij het herfinancieren rekening mee dat dit zowel intern (bij dezelfde bank) als extern mogelijk is. Over het algemeen zijn de kosten die in rekening worden gebracht wel hoger wanneer het om een externe herfinanciering gaat. Bij een interne herfinanciering van uw hypothecaire lening dient u er wel rekening mee te houden dat u niet alleen te maken krijgt met dossierkosten, maar ook met de zogenaamde wederbeleggingsvergoeding. Deze vergoeding omvat 3 maanden rente op het nog af te betalen bedrag en wordt eveneens aangerekend bij een externe herfinanciering bovenop de extra kosten die de lichting van de huidige hypothecaire lening met zich meebrengt. Het spreekt vanzelf dat ook de “opstartkosten” van de nieuwe hypothecaire lening in rekening worden gebracht. Denk dus steeds goed na alvorens een herfinanciering van uw hypothecaire lening aan te vragen.