De halalhypotheek is op z’n zachtst gezegd een vreemde eend in de bijt. Allereerst dient u te weten dat een halalhypotheek in het leven werd geroepen speciaal voor moslims. Volgens de Islamitische wetgeving is het namelijk zo dat moslims geen rente mogen ontvangen, maar ook niet mogen betalen. Deze wet zorgt er voor dat het voor moslims eigenlijk niet mogelijk is om een standaard krediet af te kunnen sluiten, laat staan een hypothecaire lening. De Leidse bank Bilaa-Riba Islamic Finance zocht naar een oplossing voor dit probleem en kwam uiteindelijk met de halalhypotheek op de proppen.

De werkwijze van de halalhypotheek valt niet zo moeilijk te begrijpen. Wanneer de kredietnemer een huis wil kopen zal hij er bij een halalhypotheek genoegen mee moeten nemen dat eerste de bank formeel eigenaar wordt van het huis in kwestie. Na een korte termijn (meestal enkele dagen) zal de bank het huis dan verkopen aan de kredietnemer. Het spreekt vanzelf dat er een verschil zal zitten tussen de aankoopprijs die de bank heeft moeten betalen en de aankoopprijs die de kredietnemer neer dient te tellen. De winst die de bank dient te maken zit met andere woorden verworven in het verkoopbedrag. De kredietnemer krijgt dan na de aankoop van het huis de mogelijkheid om het bedrag gewoon in termijnen en dus zonder rente terug te betalen.