Een groen krediet is een krediet dat kan worden afgesloten door mensen die van plan zijn om te investeren in hun woning. De aard van de investering dient echter een groen karakter te hebben. Het plaatsen van verbeterde isolatie, het installeren van zonnepanelen, etc. zijn stuk voor stuk toepassingen die er voor zorgen dat ons milieu minder belast wordt. Om mensen die dergelijke investeringen willen doen deels tegemoet te komen hebben de overheden in combinatie met financiële instellingen er voor gekozen om een aangepast krediet op de markt te brengen. Tegen een interessante rente en vaak in combinatie met één of meerdere subsidies kunt u op deze manier genieten van een voordelige en tegelijkertijd rendabele investering.

Hou er rekening mee dat een groen krediet niet zomaar afgesloten kan worden. Mocht dit wel het geval zijn zouden teveel mensen op deze manier gebruik kunnen maken van de voordelen terwijl men er helemaal niet voor heeft gekozen om te investeren in groene toepassingen. Voor het verkrijgen van een groene lening dient u dan ook steevast in het bezit te zijn van een geldige factuur of zelfs nog extra documenten die aantonen dat u wel degelijk heeft geïnvesteerd in het milieuvriendelijker maken van uw woning. Kunt u deze documenten niet voorleggen, dan is de kans groot dat de bank u het groen krediet weigert.