De groeihypotheek of meegroeihypotheek vind je ook nog onder “likom” en “hypotheek met lineaire kapitaalaflossing op maat.

In een periode waarbij de index regelmatig stijgt en in België, waar de lonen geïndexeerd zijn, kan het voor een jonge werknemer interessant zijn om een lening aan te gaan waarvan de aflossing de normaal te verwachten indexstijging en loonevolutie volgt. Hij zal dan steeds ongeveer hetzelfde percentage van zijn inkomen aflossen. Met andere woorden: kan hij de maandelijkse aflossing van zijn lening vandaag betalen, dan zal hij later de iets duurdere aflossing ook kunnen betalen.

Veel financiële instellingen bieden een dergelijke hypothecaire lening aan, de groeihypotheek. Hierbij zullen de maandelijkse lasten elke 2 jaar stijgen en dit gebaseerd op de te verwachten stijging van de index en een zekere loonevolutie. Dus niet rechtstreeks gekoppeld aan de index, enkel een relatief zachte toename die zou moeten overeenkomen met een normale groei van je loon. Deze toename is ook beperkt in de tijd, vanaf het 10e jaar blijft de aflossing constant. De totale looptijd van de groeihypotheek is maximaal 30 jaar en uiteraard minimaal 10 jaar.

De mogelijkheid om een lange terugbetalingsperiode te kiezen en om de maandelijkse aflossing in het begin lager te nemen laat vooral jongere kopers of bouwers van een onroerend goed toe om het noodzakelijke bedrag te lenen. De eerste maandelijkse aflossingen kunnen tot 30% lager zijn dan het maandbedrag dat vanaf het 10e jaar zal moeten betaald worden.

Deze vorm van hypothecaire krediet is combineerbaar met de 125% lening.