Kredietwaardigheid is voor een bank een belangrijke factor bij het toekennen van een lening aan een persoon. Wanneer ze opmerken dat deze persoon niet kredietwaardig genoeg is, dan is de kans groot dat u geen lening zult bekomen bij deze bankinstelling. Ze kijken onder meer naar de huidige situatie (uw werk, uw inkomen, …), maar ook het verleden speelt een rol. Staat u genoteerd op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België? Met andere woorden: hebt u in het verleden al eens problemen ondervonden met het aflossen van een krediet? Mocht dat zo zijn, dan krijgen de meeste bankinstellingen argwaan en zullen ze – door deze vermelding op de zwarte lijst – geen geld lenen. U kunt dan bijvoorbeeld opteren voor een onderhandse lening.