Wanneer u geen geld meer kunt of wenst te lenen bij een bank kunt u er nog voor kiezen om geld te lenen bij familie. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat er ook aan geld lenen bij familie risico’s verbonden zijn. In eerste instantie zult u waarschijnlijk minder kunnen lenen dan bij een bank het geval zou zijn. In de meeste gevallen zal het familielid immers eigen vermogen lenen zonder daarvoor een extra krediet af te sluiten. Geld lenen bij familie is dan ook enkel en alleen mogelijk wanneer het om een relatief klein bedrag gaat. Geld lenen om een eigen huis te kunnen kopen behoort dan ook meestal niet tot de mogelijkheden!

Wanneer u geld bij familie gaat lenen dient u er nog steeds voor te zorgen dat er een bepaalde schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. De beste vrienden of de hechtste families kunnen zo uit elkaar getrokken worden wanneer het op geld aankomt. Maak omwille van deze reden een duidelijke overeenkomst op waarin staat te lezen hoeveel u gaat lenen en op welke termijn het geleende bedrag terugbetaald dient te zijn. Laat als vanzelfsprekend eveneens in de overeenkomst opnemen hoeveel rente u dient te betalen bovenop het geleende bedrag.