Zoals u waarschijnlijk wel weet brengt het afsluiten van een hypothecaire lening niet alleen een grote maandelijkse last met zich mee, maar ook een bepaald fiscaal voordeel. Het fiscaal voordeel dat wordt verkregen is echter sterk afhankelijk van de hypotheekvorm die wordt gekozen. Het is immers niet zo dat iedere hypotheek eenzelfde fiscaal voordeel biedt. Over het algemeen dient u er rekening mee te houden dat, hoe meer rente er dient te worden betaald, hoe meer fiscaal voordeel u voor uw hypothecaire lening kunt verkrijgen. We kunnen dus stellen dat de hogere rente als het ware wordt gecompenseerd door een groter fiscaal voordeel zodat het “verlies” nagenoeg gelijk blijft.

De hypotheek met het grootste fiscaal voordeel is meer dan waarschijnlijk de zogenaamde annuïteitenhypotheek. Het is bij een annuïteitenhypotheek zo dat er over de volledige looptijd van de kredietovereenkomst eenzelfde rente dient te worden betaald. De rente is dus niet afhankelijk van het nog resterende bedrag en daardoor blijft het fiscaal voordeel over de volledige looptijd even hoog. Helemaal anders is het bijvoorbeeld bij een lineaire hypotheek. Bij deze hypotheekvorm is de rente afhankelijk van het nog af te betalen bedrag. Dit wil zeggen dat u in het begin met een mooi fiscaal voordeel te maken krijgt, maar dat het fiscaal voordeel naarmate de looptijd verstrijkt aanzienlijk minder wordt.