De voorbije jaren heeft de beleggingshypotheek flinke klappen gekregen. Verschillende keren al kwam deze hypotheekvorm negatief in het nieuws omdat er sprake zou zijn van zogenaamde woekerrentes. Wanneer we naar het aanbod aan beleggingshypotheken gaan kijken zien we dat er eigenlijk twee verschillende hypotheekvormen te onderscheiden vallen. In eerste instantie is er de beleggingshypotheek waarbij er wordt geleend aan de hand van beleggingen in een kapitaalverzekering en aan de andere kant is er nog de beleggingshypotheek waarbij er sprake is van een verpand effectendepot of effectenrekening.

Beide hypotheekvormen blijken eigenlijk heel wat met elkaar gemeen te hebben. Het zijn bijvoorbeeld allebei aflossingsvrije hypotheken wat maakt dat er niet rechtstreeks van het geleende bedrag wordt afgelost. In het eerste geval wordt het “opgespaarde” bedrag belegd in effecten. Het spreekt vanzelf dat de bank gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst het pandrecht krijgt op de kapitaalverzekering. In het tweede geval is er reeds sprake van een effectenportefeuille. Dit kan een bestaande portefeuille zijn, maar ook een nieuwe effectenrekening waar een bepaalde storting op werd uitgevoerd. Ook hier wordt er bij ondertekening van de kredietovereenkomst een zogenaamde verpanding getekend. Ook bij de tweede beleggingshypotheek is het dus voor de kredietnemer niet meer mogelijk om aanspraak te maken op het door hem of haar belegde vermogen.