Als je een hypotheek wil met een lage maandelijkse aflossing, dan is de beleggingshypotheek één van de mogelijkheden. Bij de beleggingshypotheek leen je voor de aankoop van een onroerend goed, een huis, appartement of garage. Dat geleende kapitaal betaal je pas op eindvervaldag integraal terug. Je lost dus maandelijks geen kapitaal af, je betaalt enkel rente gedurende de volledige looptijd, tot 30 jaar. Daardoor is de maandelijkse last lager dan een hypothecaire lening waarbij je naast de rente ook nog kapitaal aflost. Op het einde van de rit heb je natuurlijk wel véél meer rente betaald, de rente wordt namelijk altijd berekend op de totale schuld, niet op een door de aflossingen dalende schuld.

Op het einde van de hypothecaire lening moet je dus het kapitaal volledig terugbetalen. In één keer. Een van de manieren om dat kapitaal bijeen te sparen is de beleggingshypotheek of tak 23 krediet. Daarbij spaar je, bijvoorbeeld door maandelijkse stortingen, het kapitaal bijeen in een beleggingsfonds. Je neemt dan een zeker risico want de meerwaarden van het fonds zijn vooraf niet gekend.

Als alles goed loopt, dan zal het rendement je toelaten om de lening vroeger af te betalen, of om op eindvervaldag een mooie som over te houden. Als je tegenslag hebt, dan loop je het risico bij te moeten betalen.

Je speculeert op meerwaarden, die in het verleden ook dikwijls gerealiseerd werden.

Bij deze beleggingshypotheek tak 23 zijn er fondsen met een hoger risico (meer aandelen in portefeuille) en fondsen met een lager risico (meer obligaties) te gebruiken in portefeuille.