Wanneer u weinig kilometers doet per jaar is het vaak niet interessant om een gewone klassieke autoverzekering af te sluiten. De klassieke autoverzekering staat er immers om bekend geen, of in ieder geval weinig, rekening te houden met het aantal kilometers dat jaarlijks wordt gereden. Wanneer u dan enkel en alleen uw auto eens uit de garage haalt om boodschappen mee te doen ligt de kostprijs voor de klassieke autoverzekering plots wel erg hoog. Om dergelijke mensen van dienst te kunnen zijn hebben verzekeraars er voor gekozen om een zogenaamde kilometerverzekering in het leven te roepen. Met een kilometerverzekering is het mogelijk om de kostprijs van uw autoverzekering af te laten hangen van het aantal kilometers dat u daadwerkelijk rijdt.

Wanneer u een kilometerverzekering afsluit zult u moeten aangeven hoeveel kilometers u denkt te zullen rijden op jaarbasis. Aan de hand van deze veronderstelling zal een bepaalde kostprijs worden opgemaakt. Aan het einde van het jaar wordt het aantal door u opgegeven kilometers vergeleken met de daadwerkelijk gereden kilometers waarna het verschil door u betaald dient te worden of u (bij te weinig gereden kilometers) het teveel betaalde bedrag teruggestort krijgt. U merkt dat voor mensen die weinig met de auto rijden de kilometerverzekering zonder enige twijfel de beste oplossing is.