Er zijn verschillende redenen die er toe kunnen leiden dat een autoverzekering opgezegd moet worden. Misschien heeft u bijvoorbeeld wel een interessantere autoverzekering gevonden bij een andere verzekeraar en wenst u over te stappen? Of misschien bent u wel niet meer van plan om met de auto te rijden omwille van bijvoorbeeld gezondheidsredenen en dient daarom uw autoverzekering opgezegd te worden. Bij het opzeggen van een autoverzekering dient u er rekening mee te houden dat het een wettelijk verplichte verzekering betreft. Dit wil zeggen dat de voorwaarden om het op te zeggen verschillen van de gewone standaard verzekeringen.

Om uw autoverzekering op te zeggen wordt dan ook steevast vereist dat, ofwel een andere verzekeraar de verzekering overneemt, ofwel de nummerplaat van de auto wordt ingeleverd als bewijs dat er wel degelijk niet meer met de auto in kwestie wordt gereden. Op deze manier vervallen ook de eventuele belastingen of kosten die worden aangerekend om op de openbare weg te mogen rijden. Een autoverzekering opzeggen is dus iets lastiger dan een gewone verzekering opzeggen, maar zeker niet onmogelijk. Let er wel voor op dat u na het opzeggen van uw autoverzekering niet meer de weg op gaat, want dan pleegt u een strafbaar feit.