Als je een lening wil aangaan voor een auto, dan vergelijk je best de verschillende voorstellen van banken, verzekeringsmaatschappijen en eventueel die van de handelaar waar je de auto koopt. Tot 2008 was een correcte vergelijking een bijna onmogelijke opgave. De ene bank rekende een lagere rente aan dan de andere, maar dan weer meer administratiekosten.

Om te kunnen vergelijken moest je die administratiekosten dan herverdelen over de ganse looptijd van de lening. De rente moest je maandelijks berekenen op het resterend kapitaal. Je lost namelijk elke maand ook een deel van het kapitaal af. Kortom, niemand kwam tot eenzelfde resultaat.

Met artikel 19 van de richtlijn 2008/48/EG werd hieraan een einde gemaakt. Bij elke kredietovereenkomst voor consumentenkredieten moet de aanbieder de JKP vermelden.

De JKP (Jaarlijks Kosten Percentage, vb. 5,40%) is een berekeningsmethode met een vastgelegde berekeningswijze van het rentebedrag plus alle kosten die aan de kredietovereenkomst verbonden zijn. Deze kosten zijn de dossierkosten, commissies, enz. . Kosten die niet in de berekeningswijze worden opgenomen zijn o.a. leveringskosten. In het algemeen kan je wel stellen dat praktisch alle kosten in de berekening van het JKP worden opgenomen.

En dit is voor de ontlener bijzonder interessant. Geen eigen berekeningen meer, je hoeft enkel de aangeboden autolening JKP te vergelijken. In principe hoef je de andere financiële voorwaarden niet meer te vergelijken, zelfs niet te verstaan. De laagste JKP is de goedkoopste lening. Verwar de JKP echter niet met de rente op de lening. Deze zal meestal lager zijn dan de JKP.