Het Argenta woonkrediet is doorheen de jaren op financiële markt min of meer een vaste waarde geworden. Hoewel het Argenta woonkrediet  nog wat achterligt ten opzichte van de woonkredieten van de grotere banken zijn ze de voorbije jaren aan een stevige inhaalrace begonnen. Het zijn vooral de gunstige voorwaarden in combinatie met de scherpe prijs die er voor zorgen dat het Argenta woonkrediet op steeds meer en meer interesse kan rekenen.

Het is bij Argenta dan ook mogelijk om verschillende woonkredieten af te kunnen sluiten. Kiest u er voor om het gewone klassieke Argenta woonkrediet af te sluiten, dan kiest u voor een hypothecaire lening met een vast verloop, en waarbij een vaste rente in rekening wordt gebracht. Kiest u er echter voor om een beroep te doen op een aflossingsvrije hypotheek, dan gelden afwijkende voorwaarden en bent u bijvoorbeeld niet meer beschermd tegen aanpassingen van de rentevoet. Hoe dan ook, Argenta staat steeds klaar om u een woonkrediet aan te bieden die het best aansluit op uw persoonlijke noden en wensen.