We kunnen de annuïteitenhypotheek eigenlijk zien als een variant op de lineaire hypotheek. We zeggen wel degelijk een variant, want hoewel de basis van de hypothecaire lening min of meer hetzelfde is, is het verloop er van nagenoeg volledig anders. Bij een lineaire hypotheek is het namelijk zo dat er een variabele maandelijkse afbetaling plaatsvindt. Hoe meer er van het geleende bedrag wordt afgelost hoe lager de maandelijkse afbetaling komt te liggen.

Bij een annuïteitenhypotheek blijft die afbetaling over de hele periode gelijk. Het maandelijks af te betalen bedrag wordt bij de annuïteitenhypotheek zo gekozen dat de lening na afloop van de kredietovereenkomst volledig is afgelost en dat de kredietnemer gedurende de volledige looptijd heeft kunnen genieten van een mooi fiscaal voordeel.

U dient er bij het afsluiten van een annuïteitenhypotheek wel rekening mee te houden dat deze hypotheekvorm geen enkele bescherming biedt tegen eventuele verhogingen van de rente. Wanneer de rente omhoog gaat krijgt u met andere woorden automatisch te maken met een hogere maandlast.