Voor wie een nieuwe lening wenst af te sluiten is het zeer belangrijk om te weten hoeveel hij of zij iedere maand dient af te betalen. De afbetaling van een lening berekenen is dan ook essentieel om uit te kunnen maken of u de mogelijkheid zal hebben om aan uw betalingsverplichtingen tegenover de bank te kunnen voldoen. De afbetaling van uw lening berekenen is eigenlijk niet bijzonder moeilijk. We nemen het bedrag dat u wenst te lenen en delen dit door de looptijd. Wanneer u bijvoorbeeld 100.000 euro wenst te lenen over een termijn van 10 jaar dient u 100.000 euro te delen door 10 en vervolgens nog eens door 12 om te weten hoeveel u standaard per maand dient af te betalen.

Bij de bovenstaande berekening wordt nog geen rekening gehouden met de kostprijs die de bank in rekening brengt voor het verstrekken van de lening, de zogenaamde rente. We dienen dus bovenop het maandelijks af te lossen bedrag ook nog de rente te berekenen. Daarbij is het belangrijk om te weten of er een vaste of flexibele rente van toepassing is op de lening die u wenst af te sluiten. Is er een vaste rente van toepassing, dan dient u deze gewoon bij te tellen bij het maandelijks af te lossen bedrag en is dat het totaal bedrag dat u maandelijks dient af te betalen. Wanneer er een flexibele rente van toepassing is dient u het verloop van de lening onder de loep te nemen, maar dat kunt u het best laten doen door de financiële instelling zelf.