Heel wat eigenaars en bestuurders van een auto hebben er in België voor gekozen om voor hun autoverzekering een beroep te doen op de verzekeraar Actel. De Actel autoverzekering is dan ook niet zomaar een autoverzekering. Het is met de Actel autoverzekering immers mogelijk om zelf aan te geven welke schadegevallen u ingedekt wenst te zien en welke niet. Op deze manier kunt u bijzonder doelgericht te werk gaan en proberen in te schatten voor welke dekkingen het risico het grootst is. Op het eerste zicht kan dit misschien overbodig werk lijken, maar u zult bij het berekenen van uw Actel autoverzekering merken dat op deze manier te werk gaan de kostprijs aanzienlijk kan beïnvloeden.

De Actel autoverzekering biedt u als verzekeringnemer verschillende mogelijkheden. U kunt er voor kiezen om enkel en alleen de BA verzekering af te sluiten (die overigens wettelijk verplicht is), maar u kunt er ook voor kiezen om eveneens schade aan uw eigen auto in te laten dekken. Dit kan door middel van individuele uitbreidingen of door over te schakelen op een beperkt of full casco of omniumverzekering. Het spreekt voor zich dat ook bij Actel geldt dat, hoe meer schadegevallen worden ingedekt, des te hoger ook de kostprijs van de autoverzekering komt te liggen.