De achtergestelde lening is een lening die, zoals de naam reeds doet vermoeden, de kredietverstrekker achterstelt in het geval de kredietnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en zodoende in staat van faillissement verkeerd. Het spreekt voor zich dat het verstrekken van een achtergestelde lening voor de kredietgever dus enkele nadelen en vooral risico’s met zich meebrengt en dat, dat zich vertaalt in een vrij hoge rente. De achtergestelde lening wordt dan ook aanzien als één van de duurste leningen op de financiële markt.

Het komt er bij een achtergestelde lening dus praktisch op neer dat de kredietverstrekker in het rijtje van schuldeisers wordt opgenomen. Het grote nadeel is echter dat de kredietverstrekker enkel en alleen voorrang geniet tegenover het bestuur, eventuele vennoten en andere inbrengers in het bedrijf in kwestie. Hoe dan ook dient u voor het afsluiten van een achtergestelde lening een aanzienlijk aantal financiële waarborgen te kunnen geven. Het spreekt immers voor zich dat een financiële instelling een achtergestelde lening enkel en alleen goedkeurt wanneer men er nagenoeg 100 procent zeker van is dat ze hun geld vroeg of laat terug zullen zien.