Het zal u niet verbazen wanneer we u zeggen dat een lening zowel een theoretisch verloop als een praktisch verloopt kent. Het theoretisch verloop van een lening is zoals de naam reeds doet vermoeden hoe de lening zou moeten verlopen wanneer we enkel en alleen rekening houden met de theorie. Die theorie wordt omgezet in een definitie die over het algemeen enkel en alleen dient om de algemene voorwaarden te bepalen. De achtergestelde lening definitie is in principe vrij eenvoudig.

Bij een dergelijke lening is het immers zo dat de schuldeiser in het geval de schuldenaar in staat van faillissement wordt gesteld zal achtergesteld worden. Dit wil zeggen dat hij samen met de andere schuldeisers in de rij komt te staan om de nog openstaande schuld van de schuldenaar in te vorderen. Probleem daarbij is dat de schuldeiser enkel en alleen voorrang kan afdwingen tegenover mensen die rechtstreeks verbonden zijn met het bedrijf of het bestuur er van. Denk hierbij aan aandeelhouders, vennoten en andere inbrengers.

Omdat de kredietverlener door het afsluiten van een achtergestelde lening een aanzienlijk risico loopt wordt voor een dergelijke lening in de meeste gevallen een aanzienlijke rente in rekening gebracht. Een achtergestelde lening is niet voor niets één van de duurste kredietvormen op de markt.