De accordeonhypotheek is in feite een formule die op een andere hypotheekvorm wordt toegepast. Stel dat je een hypothecaire lening wil aangaan, dan moet je kiezen voor een vaste of variabele rentevoet. De vaste rentevoet zal altijd wat hoger zijn dan de variabele, maar je weet waar je aan toe bent. Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag. De variabele rentevoet is goedkoper en bovendien door de wet beperkt: na het eerste jaar mag de rentevoet maximaal 1% stijgen, na het tweede jaar maximaal 2% en de totale stijging over de volledige looptijd mag maximaal 100% zijn (verdubbelen). Sommige banken bieden bovendien eigen beperkingen aan, een “CAP”. Dan zal de rentevoet altijd tussen 2 waarden blijven, vb. Min. 3% en max. 7%.

Een lening met een variabele rente kan bijgevolg interessanter zijn dan een lening met vaste rente, zeker als de rentevoet voor de variabele lening op dat ogenblik laag is t.a.v. de vaste rente en je de eerste jaren geen stijging verwacht. Nadeel is wel dat je maandelijkse aflossing later zal toenemen als de rente stijgt, of afnemen als de rente (daarna opnieuw) daalt.

Dit wordt opgevangen door de “accordeon”-formule. In dit contract wordt bepaald dat de maandelijkse aflossing vast blijft. Bij een rentestijging zal de looptijd verlengen, bij een daling verkorten. De maximale looptijd kan op die manier tot 35 jaar verlengd worden.

Accordeonhypotheken kunnen toegepast worden op elke hypotheek met variabele rente die op het einde volledig werd afgelost. Dus een starterslening, een 125%-krediet, een groei- of meegroeihypotheek.