Tag Archives: woonkrediet

woonkrediet als hypothecaire lening

Een woonkrediet, een hypothecaire lening, wordt gebruikt voor het financieren van een onroerend goed of het (ver)bouwen van een onroerend goed. De looptijd van het krediet is afhankelijk van het ontleende bedrag en je financiële situatie.
Wanneer je een woonkrediet afsluit met een lange looptijd dan zullen de maandelijkse kosten lager liggen dan bij een kortere looptijd. Bij een lening met een looptijd van minstens tien jaar zal een deel van het woonkrediet fiscaal aftrekbaar zijn. Je kunt kiezen voor een vast rentepercentage of een variabele rente. Bij een vaste rente weet je gedurende de volledige looptijd waar je aan toe bent, terwijl je bij een variabele rente een wisselend rentepercentage kunt verwachten.
Diverse kredietverstrekkers bieden een woonkrediet aan. Je doet er verstandig aan simulaties uit te voeren en extra informatie aan te vragen. Op deze manier kun je de woonkredieten met elkaar vergelijken en het meest voordelige krediet afsluiten.

tarieven woonkrediet

Het is geen geheim dat een woonkrediet een behoorlijk duur krediet is. Veel mensen vinden dit vreemd omdat er toch een zeer kleine rente op wordt aangerekend. Dit klopt natuurlijk ook, maar daarbij wordt er wel over het hoofd gezien dat die kleine rente wordt berekend op een bedrag dat veel hoger ligt dan eender welke andere lening op de financiële markt. Natuurlijk bestaan er zakelijke leningen die over nog grotere bedragen gaan, maar ook daarbij zal de rente hoger liggen dan bij een hypothecaire lening. De tarieven van een woonkrediet zijn daarbij sterk afhankelijk van de bank waarbij u het krediet afsluit net als de voorwaarden die aan het krediet gekoppeld worden.

De tarieven van een woonkrediet worden dan ook steevast berekend aan de hand van het risico dat de financiële instelling loopt door het verstrekken van de lening aan de kredietnemer. Hierbij geldt ook dat, hoe minder ruimte er wordt gelaten voor afwijkingen in de voorwaarden, des te goedkoper de rente komt te liggen. Een zogenaamde uitgeklede hypotheek is niet voor niets jaar na jaar het goedkoopste woonkrediet op de markt. Helaas laat een dergelijke lening dan ook absoluut geen enkele ruimte voor eventuele afwijkingen.

BNP Paribas Fortis woonkrediet

Het BNP Paribas Fortis woonkrediet is een woonkrediet welke wordt verstrekt door de recent samengestelde bank BNP Paribas Fortis. Het grote voordeel hiervan is dat deze bank na afloop van de financiële crisis massaal is begonnen met het aantrekken van nieuwe klanten. Deze aantrekking heeft er voor gezorgd dat de kostprijs van verschillende kredieten, waaronder ook het woonkrediet, aanzienlijk is gedaald. Vandaag de dag pakt de financiële instelling dan ook uit met een woonkrediet tegen een bijzonder scherpe prijs.

De financiële crisis heeft er wel voor gezorgd dat het vertrouwen in de financiële instelling flinke deuken heeft opgelopen, en hoewel het BNP Paribas Fortis woonkrediet  zeker en vast de moeite waard is om te bekijken is het nog maar zeer de vraag of mensen nog bereid zullen zijn om een dergelijk belangrijk krediet af te sluiten bij een bank die het tijdens de financiële crisis zo zwaar te verduren heeft gekregen. Mensen die wel met de bank in zee gaan kunnen met het BNP Paribas Fortis woonkrediet in ieder geval rekenen op een zeer betaalbaar woonkrediet.

woonkrediet AXA

Kenmerkend voor het woonkrediet AXA is vooral het feit dat u als potentiële kredietnemer de mogelijkheid heeft om te kiezen uit verschillende formules. Door deze keuze is het in theorie mogelijk om een woonkrediet samen te stellen welke min of meer volledig is afgestemd op uw persoonlijke financiële situatie, maar ook op uw voorkeur. Daarnaast staat het woonkrediet AXA eveneens bekend omwille van z’n flexibele voorwaarden waar doorgaans in noodgevallen even van afgeweken kan worden. Dit is een voordeel welke u bij de meeste andere woonkredieten niet of nauwelijks zult aantreffen.

Het woonkrediet AXA is omwille van bovenstaande reden absoluut een aanrader om even te bekijken. De flexibele voorwaarden zorgen er wel voor dat het woonkrediet AXA niet meteen de goedkoopste op de markt is, maar dat nemen de hypotheeknemers er in dit geval maar wat graag bij. Hoe dan ook is het woonkrediet AXA een woonkrediet welke u zeker en vast mee in overweging zou moeten nemen wanneer u van plan bent om een eigen woning aan te kopen.

Argenta woonkrediet

Het Argenta woonkrediet is doorheen de jaren op financiële markt min of meer een vaste waarde geworden. Hoewel het Argenta woonkrediet  nog wat achterligt ten opzichte van de woonkredieten van de grotere banken zijn ze de voorbije jaren aan een stevige inhaalrace begonnen. Het zijn vooral de gunstige voorwaarden in combinatie met de scherpe prijs die er voor zorgen dat het Argenta woonkrediet op steeds meer en meer interesse kan rekenen.

Het is bij Argenta dan ook mogelijk om verschillende woonkredieten af te kunnen sluiten. Kiest u er voor om het gewone klassieke Argenta woonkrediet af te sluiten, dan kiest u voor een hypothecaire lening met een vast verloop, en waarbij een vaste rente in rekening wordt gebracht. Kiest u er echter voor om een beroep te doen op een aflossingsvrije hypotheek, dan gelden afwijkende voorwaarden en bent u bijvoorbeeld niet meer beschermd tegen aanpassingen van de rentevoet. Hoe dan ook, Argenta staat steeds klaar om u een woonkrediet aan te bieden die het best aansluit op uw persoonlijke noden en wensen.