Tag Archives: KBC

krediet simulatie KBC

Wanneer u van plan bent om een lening af te sluiten, dan is het een goed idee om eerst even wat informatie op te zoeken. Er zijn namelijk veel verschillende soorten kredieten en er zijn ook tientallen financiële instellingen waar u kredieten kunt afsluiten. Een van de grotere financiële instellingen is KBC (Bank en Verzekeringen).  Hier kunt u informatie vinden omtrent de meeste producten van KBC. Veelal is het ook mogelijk een simulatie door te voeren. U weet dan onmiddellijk de tarieven van deze financiële instelling. Volgende producten kunt u vinden bij KBC:

Woningkredieten
 • KBC-Woningkrediet
 • KBC-Overbruggingskrediet
 • KBC-Groene Lening

Lening op Afbetaling

 • KBCAutolening
 • KBC-Groene Autolening
 • KBC-Ballonlening
 • KBC-Groene Ballonlening
 • KBC-Motorlening
 • KBC-Groene Lening
 • KBC-Renovatielening
 • KBC-Tuinlening
 • KBC-Lening op Afbetaling Diverse Doeleinden: ook voor onverwachte uitgaven!

Voer even een krediet simulatie door en u weet ook meteen het kostenplaatje van de diensten.

groene lening voor zonnepanelen

In België is het mogelijk om goedkope leningen af te sluiten indien u van plan bent om energiebesparende investeringen te doen (zoals het plaatsen van zonnepanelen). Natuurlijk zijn er wel enkele beperkingen:

Personen die een lening afsluiten om energiebesparende uitgaven te financieren kunnen voortaan 1,5% van de intrest van de lening terugkrijgen van de Overheid. De groene lening heeft een terugwerkende kracht tot 1 janauri 2009 en kan worden afgesloten tot 31 december 2011. De lening mag tussen de 1.250 en 15.000 euro (per persoon en woning) bedragen en de administratieve
afhandeling is voor de bank die de nodige documenten inlvert bij de FOD Financien.

Vraag dus eens wat informatie aan bij KBC, ING, Dexia en andere kredietverstrekkers en raadpleeg daar eens naar het groene krediet. Daar kunnen ze u vast en zeker ook wat meer informeren aangaande de voorwaarden en de fiscale voordelen. Wanneer u dus van plan bent om zonnepanelen te plaatsen, loont het de moeite om informatie op te zoeken.

Overbruggingskrediet KBC

Het overbruggingskrediet KBC is voor veel potentiële kredietnemers een interessante mogelijkheid om een geldbedrag te lenen. Dit geldbedrag moet het mogelijk maken om een bepaalde periode, bijvoorbeeld tot de verkoop van de eerste woning, te overbruggen. Het overbruggingskrediet KBC biedt in dit opzicht mensen dan ook de mogelijkheid om reeds een tweede woning aan te kopen alvorens de eerste is verkocht. Op deze manier hoeven mensen geen tijd te verliezen en zijn ze er bijgevolg ook zeker van dat ze een dak boven hun hoofd hebben op het ogenblik dat ze moeten verhuizen.

Hou er bij het afsluiten van een overbruggingskrediet KBC wel rekening mee dat de standaard voorwaarden op een dergelijk krediet van toepassing zijn. Dit wil zeggen dat een dergelijk krediet slechts afgesloten kan worden voor een periode van maximum 3 jaar en dat ook het bedrag dat geleend kan worden onderworpen is aan enkele beperkingen. Hoe dan ook dient u bij een overbruggingskrediet KBC eveneens rekening te houden met een zogenaamd taxatierapport dat een doorslaggevende rol zal spelen wat betreft het bedrag dat geleend kan worden.

groene autolening KBC

Wanneer u een groene wagen koopt die voldoet aan de voorwaarden vastgelegd door de overheid, dan kunt u genieten van een fiscaal belastingsvoordeel gelijk aan 3% of zelfs 15% van de aankoopprijs. Dergelijke groene lening kunt u ook bij KBC afsluiten. Op de site van deze aanbieder kunt u alles lezen betreffende het groene autokrediet. U kunt een KBC simulatie doorvoeren en dan weet u meteen hoeveel de autolening bij KBC kost. Bij het kiezen van een nieuwe wagen loont het dus de moeite om ook te denken aan het milieu. Misschien kunt u dan in de toekomst genieten van het fiscaal voordeel.

 

woonkrediet simulatie KBC

De woonkrediet simulatie KBC is een simulatie die op een zeer eenvoudige manier via de website van de bank uitgevoerd kan worden. Belangrijk is vooral dat de uitkomst van de woonkrediet simulatie KBC wel kan afgesloten worden, maar dat de inhoud van uw woonkrediet herzien kan worden wanneer er zich bijvoorbeeld grote aanpassingen hebben voorgedaan in uw persoonlijke situatie. Wie weet heeft u het woonkrediet bijvoorbeeld wel afgesloten wanneer u samenwoonde met uw partner en dient u ondertussen alleen op te draaien voor de afbetaling er van.

Bovenstaande zou eigenlijk een reden moeten zijn om bij het uitvoeren van een woonkrediet simulatie KBC ook even te kijken hoeveel u zou moeten afbetalen wanneer u alleen het woonkrediet zou aflossen. U dient er daarbij natuurlijk wel rekening mee te houden dat het voor u op financieel vlak haalbaar moet zijn om aan de voorwaarden van de kredietovereenkomst te kunnen voldoen. De woonkrediet simulatie KBC zal u hierbij alvast goed op weg helpen, en een duidelijk inzicht geven in uw financiële mogelijkheden.

hypothecaire lening simulatie KBC

Voor een hypothecaire lening kun je onder meer terecht bij kredietverstrekker KBC. KBC zegt onder meer de volgende voordelen te bieden: voordelig, afgestemd op je persoonlijke situatie, kosteloos wijzigen en deskundig advies. De minimale looptijd van een hypothecair krediet van KBC bedraagt drie jaar, de maximale looptijd bedraagt dertig jaar. Een looptijd van minimaal tien jaar is noodzakelijk wanneer je in aanmerking wilt komen voor belastingaftrek. Het minimale leenbedrag is 12.500 euro. Je kunt bij KBC zelf de dag van de maand bepalen waarop je het krediet terugbetaalt. In de maandelijkse terugbetaling zit een deel kapitaal en een deel interest. Aan het begin van de looptijd betaal je meer rente dan kapitaal, aan het einde van de looptijd van het krediet betaal je meer kapitaal dan rente. Voor een (ver)bouw(ing) neem je het krediet in schijven op. Je betaalt alleen rente over de opgenomen bedragen. Je kunt een simulatie uitvoeren op de website van de kredietverstrekker.

lening simulatie KBC

De lening simulatie van KBC is in het leven geroepen om potentiële kredietnemers een eenvoudig en snel inzicht te kunnen geven in de lening welke hij of zij wenst af te sluiten. De simulatie wordt in principe uitgevoerd aan de hand van twee vragen. Allereerst zal er u natuurlijk worden gevraagd welk bedrag u precies wenst te lenen. Vervolgens zult u eveneens moeten aangeven wat de looptijd is waarin u verwacht het geleende bedrag terug te kunnen betalen. In bepaalde gevallen zal er u ook gevraagd worden wat het doel van de lening is.

Wanneer u bovenstaande informatie goed heeft ingevuld zult u binnen no-time weten welk bedrag u maandelijks zult moeten afbetalen, hoe hoog de rente ligt en welke looptijd voor de geselecteerde lening het gunstigst is. Het is immers niet omdat u bijvoorbeeld als maximale looptijd 10 jaar opgeeft dat, dat ook meteen de meest gunstige looptijd is. Wanneer dit niet zo is zal de simulatie dit in de meeste gevallen automatisch aangeven. Na afloop van de lening simulatie van KBC wordt er u meteen de mogelijkheid geboden om de lening (al dan niet online) af te sluiten.

hypotheeklening KBC

KBC is één van de grootste kredietverstrekkers op de Belgische financiële markt en kan daardoor op een aanzienlijke interesse rekenen bij potentiële kredietnemers. Zeker de hypotheeklening van KBC is er ééntje om te onthouden. Wanneer u een hypotheeklening bij KBC afsluit kunt u rekenen op een aantal bijzondere voorwaarden die niet terug te vinden zijn bij andere kredietverstrekkers. Denk hierbij onder andere aan een vrijstelling van 12 maanden. Dit wil zeggen dat u (indien u dat wenst) in de eerste 12 maanden van de looptijd van de kredietovereenkomst niet dient af te betalen.

Naast bovenstaande is het eveneens mogelijk om de looptijd van de kredietovereenkomst kosteloos in te korten met zo’n twintig procent. Op deze manier kunt u kosten besparen en bent u vroegtijdig van uw hypotheeklening verlost. Het is tenslotte eveneens mogelijk om gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst een herziening aan te kunnen vragen. Vooral wanneer er wijzigingen in uw financiële situatie optreden kan het aan te raden zijn een dergelijke herziening te overwegen. In ieder geval is de hypotheeklening van KBC één van de populairste hypothecaire leningen op de Belgische markt.

hypothecaire lening berekenen KBC

KBC is één van de grootste kredietverstrekkers op de financiële markt in België en dat zorgt er voor dat heel wat mensen hun vertrouwen stellen in deze bank. Zeker voor het afsluiten van een hypothecaire lening is het meer dan bij eender welke andere lening uiterst belangrijk om in zee te gaan met een betrouwbare en vooral stabiele partner. Een hypothecaire lening berekenen bij KBC is in ieder geval zeer eenvoudig. Via de website van KBC kunt u een eenvoudige simulatie maken waarna u ongeveer een idee heeft van wat u maandelijks af dient te betalen voor de hypotheek van uw keuze.

Zoals steeds dient u bij de berekening rekening te houden met de hypotheekvorm. Er is meer dan één soort hypothecaire lening op de markt terug te vinden en de voorwaarden van de ene hypotheekvorm kunnen wel eens aanzienlijk verschillen ten opzichte van de voorwaarden van de andere hypotheekvorm. Voor het berekenen van uw hypothecaire lening bij KBC dient u in ieder geval te weten welk bedrag u wenst te lenen, over welke periode u het geleende bedrag terug kunt afbetalen en op welke manier deze afbetaling zal verlopen. Aan de hand van deze informatie zal de te betalen rente worden bepaald en zult u een idee krijgen van hoeveel u zult moeten betalen voor de aflossing van uw hypothecaire lening bij KBC.

persoonlijke lening KBC

De persoonlijke lening van KBC is één van de eenvoudigste leningen waar de  financiële instelling over beschikt. Een persoonlijke lening heeft als doel om diverse aankopen te financieren voor zover deze hoofdzakelijk voor privé doeleinden gebruikt zullen worden. Het is mogelijk voor alle loontrekkers om een persoonlijke lening af te kunnen sluiten zolang het maandelijks af te lossen bedrag binnen de mogelijkheden van het loon blijft. Iemand die bijvoorbeeld maandelijks een inkomen heeft van 1200 euro kan geen persoonlijke lening aangaan van meer dan 500 euro per maand.

Bij de persoonlijke lening van KBC dient begonnen te worden met afbetalen vanaf de eerste maand na datum waarop het overeengekomen geldbedrag voor de lening werd ontvangen. U dient er zich als kredietnemer wel van bewust te zijn dat de wet KBC bij een persoonlijke lening verplicht om de kredietnemer een bedenktijd te geven van 14 dagen. Dit wil zeggen dat u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om toch af te zien van de lening zonder dat daar kosten aan verbonden mogen zijn. Het is bij KBC mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten vanaf een bedrag van 1250 euro. Wenst u via het internet een persoonlijke lening bij KBC af te sluiten, dan dient u er rekening mee te houden dat dit pas mogelijk is vanaf een bedrag van 2500 euro. De minimum looptijd werd vastgesteld op 6 maanden.