Tag Archives: ING

lening berekenen ING

Wanneer u van plan bent om een lening af te sluiten bij een Belgische kredietinstelling, dan is het goed om te weten wat die lening u gaat kosten. U kunt de kostprijs van een lening berekenen bij de financiële instelling zelf. Wenst u bijvoorbeeld een persoonlijke lening bij ING af te sluiten, dan moet u het volgende doen:

Eerst surfen naar de site van ING en vervolgens zoeken naar de persoonlijke lening simulatie. Daar geeft u aan welk bedrag u wenst te lenen en binnen welke termijn u dit wens af te lossen. De simulator berekent dan automatisch hoeveel u maandelijks zou moeten aflossen (alle kosten inbegrepen). Nadien moet u het bedrag van ING vergelijken met dat van andere aanbieders. Zo kunt u zelf een beetje kijken bij welke aanbieder u het best een lening afsluit.

groene lening voor zonnepanelen

In België is het mogelijk om goedkope leningen af te sluiten indien u van plan bent om energiebesparende investeringen te doen (zoals het plaatsen van zonnepanelen). Natuurlijk zijn er wel enkele beperkingen:

Personen die een lening afsluiten om energiebesparende uitgaven te financieren kunnen voortaan 1,5% van de intrest van de lening terugkrijgen van de Overheid. De groene lening heeft een terugwerkende kracht tot 1 janauri 2009 en kan worden afgesloten tot 31 december 2011. De lening mag tussen de 1.250 en 15.000 euro (per persoon en woning) bedragen en de administratieve
afhandeling is voor de bank die de nodige documenten inlvert bij de FOD Financien.

Vraag dus eens wat informatie aan bij KBC, ING, Dexia en andere kredietverstrekkers en raadpleeg daar eens naar het groene krediet. Daar kunnen ze u vast en zeker ook wat meer informeren aangaande de voorwaarden en de fiscale voordelen. Wanneer u dus van plan bent om zonnepanelen te plaatsen, loont het de moeite om informatie op te zoeken.

Kijk echter ook even op de website van Cetelem welke gespecialiseerd is in dit soort leningen, met aanzienlijk betere tarieven en de laagste JKP.

Overbruggingskrediet ING

Het overbruggingskrediet ING is een zeer eenvoudig en helder overbruggingskrediet. U wordt als kredietnemer niet overstelp met kleine lettertjes en u kunt ten allen tijde een beroep doen op de betrouwbaarheid en ervaring die ING als financiële instelling doorheen de jaren heeft opgedaan. Het overbruggingskrediet ING is een overbruggingskrediet die kan afgesloten worden voor een beperkte looptijd. Wanneer u het krediet nodig heeft om de periode tussen de verkoop van uw eerste en de aankoop van uw tweede huis te financieren dient u er voor te zorgen dat u over de nodige documenten beschikt. In dit geval spreken we echter niet van een overbruggingskrediet, maar wel van een overbruggingshypotheek.

Het overbruggingskrediet van ING kent geen speciale voorwaarden die afwijken van de voorwaarden van een gewoon overbruggingskrediet. U krijgt een bepaald geldbedrag op uw rekening gestort welke u tegen een vastgestelde datum dient terug te betalen. In tussentijd dient u maandelijks gewoon een bepaalde rente te betalen welke u als fiscaal voordeel kunt inbrengen. Het overbruggingskrediet ING kunnen we tot slot dus met andere woorden perfect aanzien als een zeer interessante mogelijkheid voor iedereen die gedurende een bepaalde periode nood heeft aan wat extra kapitaal.

Via deze link meer informatie over het overbruggingkrediet.

ING lenen simulatie

Wanneer u van plan bent een bedrag te lenen, dan is het wel zo verstandig om eerst even wat informatie op te zoeken. In België hebt u bijvoorbeeld meerdere bankinstellingen. De tarieven verschillen en als consument is het dus niet altijd even gemakkelijk om te weten waar u nu precies het best een lening kunt afsluiten. Bezoek de site van ING eens en voer een simulatie door. U kent dan de gehanteerde tarieven van deze financiële instelling. Dan is het aan u om ook even andere kredietinstellingen te contacteren. Zo bent u in staat – om door middel van de verschillende simulaties – de tarieven te vergelijken. Ook advies inwinnen bij een persoon met kennis van zaken kan wonderen doen.

 

spaarhypotheek

De spaarhypotheek is een combinatie van een hypothecaire lening met een spaarrekening of –verzekering. Door een spaarrekening of –verzekering te nemen met een hoger rentepercentage dan de hypotheek kan er aan het eind van de looptijd met het gespaarde geld een groot deel of zelfs de gehele hypotheek afgelost worden. Elke jaar moet de huiseigenaar ook de rente over de lening betalen. Daarnaast komen ook de kosten voor de spaarrekening op de rekening van de huiseigenaar.

In de voorwaarden van de spaarhypotheek worden een aantal afspraken vastgelegd. Allereerst moeten vaak zowel de hypotheek en spaarverzekering afgesloten worden bij de zelfde bank. Hierdoor loopt deze namelijk minder risico. Om dit risico nog meer te beperken wil de bank ook de woning als onderpand hebben voor de lening. Hierdoor loopt de bank namelijk maar een klein risico, omdat de woning in het bezit van de bank zal zijn wanneer de huiseigenaar niet meer in staat is om de rente elke maand te betalen.

Wanneer de huiseigenaar komt te overlijden dan wordt de hypotheek volledig afgelost. Als de huiseigenaar aan het eind van de looptijd nog in leven is wordt de hypotheek ook afgelost, omdat er dan voldoende kapitaal is opgebouwd op de spaarrekening om de lening af te kunnen betalen. Juist bij het te komen overlijden van de huiseigenaar is het fijn voor de nabestaanden dat de hypotheek afgelost is, omdat zij hierdoor schuldenvrij zullen zijn.

Het geleende bedrag zal aan het eind van de looptijd afgelost kunnen worden wanneer er tijdens de volledige looptijd gespaard is met het rentepercentage dat van te voren afgesproken is. De rente die over de hypotheek berekend wordt moet wel elke maand afbetaald worden. Het voordeel van deze rente is dat deze fiscaal aftrekbaar is waardoor er geen extra geld op gaat aan het betalen van deze rente. Op de spaarrekening waar het geld gespaard wordt dat aan het eind van de looptijd afbetaald moet worden wordt elk jaar een bepaald rentepercentage verkregen. Doordat er hiermee elk jaar meer geld op de spaarrekening komt te staan zal er uiteindelijk genoeg kapitaal opgebouwd orden om de hypotheek af te lossen. Echter gaat dit maar met slechts een aantal rentepunten per jaar. Hierdoor zal er pas na 21 jaar de helft van het af te lossen bedrag opgebouwd worden. In de laatste 9 jaar wordt de andere helft van het af te lossen bedrag opgebouwd.

De spaarhypotheek is zeer voordelig voor huiseigenaar. Zoals eerder genoemd is de rente die betaald moet worden fiscaal aftrekbaar. Daarnaast wordt er ook geen belasting geheven over het kapitaal dat opgebouwd wordt op de spaarrekening. Zo zijn de kosten elk jaar laag, omdat er geen geld afgestaan hoeft te worden. Wel moet wel elk jaar betaald worden om te beschikken over de spaarrekening, maar dit moet aan de bank betaald worden.

De spaarhypotheek kan huiseigenaren met weinig inkomen helpen om toch het huis te kunnen financieren. Door maandelijks een klein bedrag te hoeven betalen aan rente kan uiteindelijk aan het eind van de looptijd de hypotheek afbetaald worden.

De Rabobank biedt al een aantal jaren de spaarhypotheek aan. Door het afsluiten van zowel de hypotheek als de spaarrekening kan de spaarhypotheek afgesloten worden bij de Rabobank. De looptijd van de spaarhypotheek is bij de Rabobank 30 jaar. Hierbij moet elk jaar de rente apart betaald worden. Door 30 jaar kapitaal op te bouwen op de spaarrekening kan de hypotheek aan het eind van de looptijd afgelost worden. Bij de spaarhypotheek van de Rabobank moet wel een aparte overlijdensrisicoverzekering afgesloten worden wanneer men wil dat de hypotheek afbetaald wordt wanneer men komt te overlijden.

ING biedt twee soorten spaarhypotheken aan. Bij de bankspaarhypotheek betaalt men elke maand de rente die betaald moet worden over het bedrag dat geleend is met de hypothecaire lening. Daarnaast moet er ook elke maand geld gestort worden op een spaarrekening. Hierdoor kan men er voor kiezen om de hypotheek eerder af te lossen, omdat er elke maand gekozen kan worden hoeveel geld er gestort wordt op de spaarrekening (met een minimaal bedrag). Wanneer de huiseigenaar in goede financiële tijden zit kan er meer geld gestort worden op de spaarrekening waardoor de hypotheek eerder afbetaald kan worden. De ING biedt ook de maatwerkhypotheek. Hierbij moet de huiseigenaar elke maand een bedrag aan rente betalen. Daarnaast is er ook een kapitaal dat opgebouwd moet worden op de hypotheek af te kunnen lossen. Hierbij kan er gekozen worden tussen sparen en beleggen of een combinatie van beiden. Aan het beleggen zit dan natuurlijk wel het risico dat er geen kapitaal is opgebouwd wanneer er geen geld is verkregen uit de beleggingen.