Kredieten bundelen cofidis

Tegenwoordig kan je nagenoeg alles op krediet kopen. Dat biedt heel wat voordelen, maar er zijn ook nadelen aan verbonden. Een voordeel is de spreiding van je kosten, terwijl je toch dadelijk je aankopen kunt doen. Je hebt vandaag alles in je bezit, maar moet het pas morgen betalen. Een nadeel is het gebrek aan overzicht. Wanneer je een heleboel zaken op krediet koopt, zijn er tal van kleine bedragen die maandelijks betaald moeten worden. Het wordt echter bijzonder moeilijk om bij te houden wat er allemaal te betalen valt en aan welke instellingen. Daarenboven kunnen al die kleine bedragen na verloop van tijd heel wat meer budget innemen dan initieel gepland. Doordat het steeds om een kleine som gaat, lijkt het alsof je maandelijks amper iets afdraagt, maar vele kleintjes maken snel één grote.cofidis

Kredieten bundelen bij Cofidis

Om terug een overzicht te krijgen en bovendien de maandelijkse afbetalingen te verlagen, biedt Cofidis de mogelijkheid om kredieten te bundelen. Concreet wil dit zeggen dat alle openstaande kredieten vereffend worden en overgedragen naar Cofidis. Zo moet je maar aan één instelling betalen en vaak gaat dit om een lager bedrag dan de som van alle kredieten.

Op welke manier?

Er zijn twee manieren om je kredieten te bundelen bij Cofidis. Eerst en vooral kan voor de klassieke lening gekozen worden. Hierbij wordt de som van alle kredieten geleend (dit kan ook een afwijkend bedrag zijn) en blijft nadien één lening openstaan bij Cofidis. Er wordt een vaste termijn afgesproken waarbinnen de lening betaald zal worden. Een twee optie is door middel van een kredietlijn. Het verschil met de klassieke lening is de duur en het gebruik van de kredietlijn. Het betreft een contract van onbepaalde duur waarop maandelijks een betaling uitgevoerd wordt in functie van het ontleende bedrag. Elk bedrag echter dat op de kredietlijn werd overgemaakt, kan opnieuw aangewend worden.
Bezoek hier de website van Cofidis voor een vrijblijvende lening simulatie.

 

online lenen

Tegenwoordig kan haast alles digitaal en dat geldt ook voor leningen afsluiten. Online lenen is bijna de standaard geworden en steeds meer mensen gebruiken deze manier dan ook om een lening af te sluiten. De toegankelijkheid van het internet en de illusie van anonimiteit spelen hier zeker een belangrijke rol in. Er hoeft geen enkele vorm van persoonlijk contact te zijn en bij persoonlijke leningen moet je niet vertellen waar het ontleende geld aan besteed zal worden. Alles gaat snel en je lening kan binnen enkele uren al afgesloten zijn. Wie de juiste papieren en informatie bij de hand heeft, zal het hele proces op enkele minuten kunnen afronden.

Het aanvraagformulier

Het eerste deel van het proces bestaat uit het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier heeft als doel om een volledig zicht te krijgen op je situatie, inkomsten, uitgaven en de lening die je wilt verkrijgen. Er worden personalia gevraagd, een overzicht van je financiële situatie en je gezinssamenstelling. Vanzelfsprekend kies je ook het bedrag dat je wilt lenen en de termijn waarop je het wilt terugbetalen. Het aanvraagformulier kan je meestal online invullen en doorsturen naar het kantoor of de bank.

De documenten

Eens het formulier nagekeken is en de lening goedgekeurd dien je nog enkele bewijsstukken aan te leveren. Soms wordt dit al gevraagd bij het invullen van het formulier. Je kunt de documenten meestal uploaden of per email versturen als bijlage. Per post is eventueel ook een mogelijkheid, maar dan dien je er rekening mee te houden dat dit wat langer kan duren. Het gaat hier om loonbrieven, een kopie van je identiteitskaart, en dergelijke meer.

De handtekening

Als laatste dient het contract nog ondertekend te worden. Het contract wordt per post of email gestuurd. Je zet je handtekening eronder en stuurt het dan per post terug. De reden waarom dit document altijd in hardcopy gevraagd wordt is het risico dat eraan verbonden is. Enkel een echte handtekening op papier garandeert de kredietverstrekker dan hij zijn geld zal terugzien of de nodige acties kan ondernemen. Wilt u weten of de online lening ook iets voor u is, doe dan de online simulator.

Variabele rentevoet

Wanneer je een hypotheeklening aangaat, komt daar altijd een rentevoet bij kijken. Hier kan je kiezen tussen een vaste of een variabele rentevoet. Bij de vaste rentevoet wordt een percentage vastgelegd bij de start van de lening, dat vast blijft gedurende de gehele terugbetalingstermijn. Bij een variabele voet is dit anders. Afhankelijk van de formule die je hebt gekozen zal je rente periodiek aangepast worden. Dit kan in je voordeel zijn, de rente daalt, maar ook in je nadeel, de rente stijgt en je moet meer betalen. Een variabele rentevoet is dus niet geheel risicoloos gezien het niet altijd te voorspellen is hoe de economie zal evolueren, zeker niet op langere termijn.

De mogelijkheden

Momenteel zijn er drie mogelijke variabele rentevoeten op de markt waartussen gekozen kan worden. Er is de 1-1-1 formule waarbij de rentevoet ieder jaar aangepast kan worden door de kredietvertrekker. Je weet dus steeds welke maandelijkse betalingen je het komende jaar zult moeten doen, maar verder in de toekomst blijft een raadsel.
Een tweede formule is 5-5-5, hierbij geldt hetzelfde principe, maar met een periode van vijf jaar tussen twee veranderingen.
Als laatste kan je ook nog opteren voor 10-5-5. Je zult dan de eerste tien jaren dezelfde rentevoet behouden en nadien per vijf jaar. Vooral wanneer je verwacht dat de rentevoet de eerstkomende jaren zal stijgen, is dit de beste formule om te kiezen.rente3

Voordelen

Er zijn enkele voordelen verbonden aan de variabele rentevoet. Wanneer je een lening aangaat in dure tijden, zal je rentevoet nagenoeg zeker dalen in de jaren die erop volgen en krijg je het dus steeds makkelijker. Daarnaast ligt de initiële rentevoet vaak lager dan bij de vaste voet gezien je bereid bent om een zeker risico te nemen. Bovendien is er een plafond bepaald waardoor de stijging nooit extreme waarden kan aannemen. Laat je in ieder geval goed informeren.

Lenen in enkele uren

Wanneer je tijd hebt voor je een lening aangaat, is dat de ideale situatie. Je kunt rustig vergelijken, de beste tarieven en voorwaarden opzoeken en meerdere kredietverstrekkers contacteren. In realiteit is dit echter niet altijd mogelijk. Soms heb je onverwacht geld nodig en is er enige dringendheid mee gemoeid. Op dat ogenblik ga je op zoek naar de kredietverstrekker die je in enkele uren aan een lening kan helpen. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar er zijn verschillende kanalen mogelijk die je snel aan geld helpen.

Een doorlopend krediet aanvragen

Er zijn verschillende kredietverstrekkers die het doorlopend krediet aanbieden in enkele uren. Alles wordt online geregeld en het contract kan je in een kantoor ondertekenen. Meestal gaat het hier wel om relatief lage bedragen. Het voordeel is dat de kredietlijn ook nadien blijft gelden en je een volgende keer wellicht nog wat reserve hebt staan.

leneninenkele-uren1

Onderhands lenen

Onderhands lenen doe je bij familie, vrienden of een andere privépersoon. Via internet en magazines zoals de streekkrant kom je vaak aanbiedingen tegen. Gezien alles op een informele manier geregeld wordt, is dit een zeer snelle manier om een lening te verkrijgen. Daarenboven gelden er andere regels dan bij de officiële kanalen.

Een onderpand

Bij het lenen met een onderpand geef je iets waardevols in ruil voor de lening. Wanneer je het ontleende bedrag terugbetaalt, krijg je de goederen terug. Deze manier van lenen kan je verwezenlijken via een pandjeshuis. Betaal je de lening niet tijdig terug, dan wordt je goed eigendom van de ontlener die het op zijn beurt zal verkopen.

Flitslening

Als laatste is er nog de flitslening, ook wel gekend als de minilening. Bij deze vorm van krediet kan je zeer snel een bedrag tot 1000 euro lenen voor een korte termijn. Er gebeurt geen controle bij de nationale bank en het geld is binnen enkele uren ter beschikking.

Geld lenen als interim

Het is niet altijd even eenvoudig om een lening te krijgen wanneer je gebonden bent door een interimcontract. Voornamelijk de banken beschouwen interim niet als een vast inkomen en vinden dat het risico op verlies van inkomsten te groot is. Soms kan je bij uitzondering toch een lening krijgen wanneer je al jaren klant bent, het om een laag bedrag gaat en je al enkele jaren actief bent voor hetzelfde interimkantoor. Maar het grootste deel van de tijd zal je als interimmer bot vangen bij de bank. Gelukkig zijn er meer kredietverstrekkers dan enkel de banken. Heel wat leenkantoren en privépersonen zijn wel bereid om je een lening toe te staan wanneer je interimarbeid uitoefent. De voorwaarden verschillen echter wel per kredietverstrekker en afhankelijk van je situatie is het mogelijk dat je even moet zoeken voor je een aanbieder hebt gevonden.

interim

Langdurig interimmer

Je beste kans op het verkrijgen van een lening bestaat wanneer je al gedurende langere periode als interimmer aan de slag bent bij hetzelfde kantoor. Stel dat je van afwisseling houdt en er bewust voor kiest om interimarbeid uit te oefenen, dan zal dat wellicht vaak bij hetzelfde kantoor zijn. Ook wanneer je voor een bedrijf werkt dat kiest voor een proefperiode via interim, zit je in hetzelfde schuitje. Zeker wanneer je een relatief lage som wilt lenen, heb je een grote kans om een kredietverstrekker te vinden.

Onderhands lenen of de flitslening

Een andere optie zijn de leningen waarbij geen toetsing gebeurt bij de nationale bank en de regels wat minder streng zijn. Een flitslening behoort tot de mogelijkheden, maar is meestal beperkt tot 1000 euro op korte termijn. Ook een onderhandse lening is een optie gezien je hier via een privépersoon leent die zelf bepaalt wat hij of zij aanvaardbaar vindt op gebied van inkomsten.

Geld lenen tijdens een proefperiode

Wanneer je een nieuwe job hebt, hoort daar altijd een proefperiode bij. Afhankelijk van je functie kan die proefperiode variëren van drie maanden tot een jaar tijd. Niet elke kredietverstrekker staat erom te springen om je in deze periode een lening te geven. Eerst en vooral ziet de kredietverstrekker de proefperiode als een risico gezien je snel zonder inkomsten zou kunnen vallen. Tijdens de proefperiode is de werknemer namelijk niet verplicht je nog langer uit te betalen. Eens je een vast contract hebt, is er wel een opzegtermijn voorzien en heb je dus tijd om een nieuwe job te zoeken terwijl je nog betaald bent.

proefperiode1Een korte proefperiode

Wanneer je slechts gebonden bent aan een korte proefperiode, is het raadzaam te wachten tot deze voorbij is. Zo zal je veel sneller er makkelijker een lening kunnen krijgen en meestal gaat het slechts om enkele weken of maanden. Heb je toch sneller geld nodig, dan kan je opteren om voor een flitslening, onderhandse lening of doorlopend krediet te kiezen. Deze leenvormen zijn vaak wel mogelijk tijdens een proefperiode. Ook loont het om verschillende kredietverstrekkers te contacteren. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je al jaren werkzaam bent en gewoon net van werk veranderd, dan kan dat een grote invloed hebben op de beslissing.

Een lange proefperiode

Bij een lange proefperiode van bijvoorbeeld een jaar is het niet zo eenvoudig om de lening uit te stellen. Gelukkig hoeft dit geen probleem te zijn. Lange proefperiodes gaan vaak samen met hoge functies en een lange geschiedenis als werknemer. Hier zal de kredietverstrekker zeker rekening mee houden en vaak hoeft de proefperiode dus geen obstakel te betekenen.  Zeker wanneer al een deel van deze proefperiode verstrekt is, zal hier weinig of geen rekening mee gehouden worden en zal geld lenen tijdens een proefperiode geen probleem geven. Zorg er wel voor dat je genoeg documentatie voor handen hebt betreffende je arbeidsverleden. Misschien is het raadzaam om eerst de kredietsimulator te hanteren voor dat u een aanvraag doet.

geld nodig zwarte lijst

zwartelijst2Wat is de zwarte lijst?

De zwarte lijst bestaat officieel niet, maar is de vermelding die je als wanbetaler krijgt bij de nationale bank van België. In de volksmond heet dit de zwarte lijst omdat zo’n vermelding met zich meebrengt dat het zeer moeilijk wordt om nog een lening te krijgen. Elke lening die je via officiële weg aangaat, wordt doorgegeven aan de nationale bank. De reden hiervoor is een bescherming in te bouwen voor mensen die meer lenen dan ze kunnen betalen. Doordat alle leningen te raadplegen zijn op één plaats kan een bank of instelling ingrijpen en een lening weigeren wanneer het geheel van alle leningen de aanvrager in een moeilijk parket zou kunnen brengen. Er zijn echter verschillende manieren om de zwarte lijst te omzeilen.

Lenen bij een privépersoon

Een eerste manier is een lening aan te gaan bij een privépersoon. Online vind je al snel enkele aanbiedingen van privépersonen die tegen een fixe rente bereid zijn je een lening te geven zonder controle bij de nationale bank. Meestal zijn dit echter dure leningen en wanneer je niet in de mogelijkheid bent te betalen, kan je er behoorlijk wat kosten en problemen aan overhouden. Sta je echter enkel op de ‘zwarte lijst’ omdat je in het verleden problemen hebt gehad, dan kan een lening bij een privépersoon de oplossing bieden.

Een kleine som lenen

Een andere mogelijkheid is het lenen van een kleine som. Veel instellingen hebben minder zware regels waar het kleine sommen betreft en zeker je vaste bank zal vaak milder zijn in de toelatingsprocedure. De reden hiervoor is het beperkte risico voor de instelling en de korte terugbetaaltermijn.

Kredietlijn aanvragen

Ook een kredietlijn op je rekening kan soelaas bieden. Hierbij leen je niet dadelijk een volledig bedrag, maar krijg je de mogelijkheid om in mondjesmaat te lenen en terug te betalen.

Waar kan ik het goedkoopste lenen

goedkooplenen1“Waar kan ik de goedkoopste lening vinden” is een vraag die veel mensen zichzelf stellen wanneer ze geld nodig hebben. Uiteraard hangt het antwoord op deze vraag geheel af van het doel waarvoor de lening wordt afgesloten. Voor een goedkope autolening zul je bijvoorbeeld minder geld nodig hebben dan voor een verbouwing van de badkamer, de keuken of een nieuwe wagen. Sowieso hangt de maximale hoogte van de lening af van enkele bepalende factoren. De belangrijkste hiervan is uiteraard je financiële situatie. Het gaat hierbij niet alleen om je inkomen, maar ook om de stabiliteit hiervan. Iemand die een vast contract heeft met een vast salaris kan meer geld lenen dan iemand die op freelance basis werkt en afhankelijk is van eventuele opdrachten die wel of niet binnen komen.
Naast je inkomen zijn uiteraard ook de vaste lasten die je maandelijks hebt van belang. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek of de hoogte van de huur, maar ook aan eventuele andere leningen die je op dit moment nog hebt lopen bij kredietverstrekkers. Als je alle maandelijkse lasten van je netto inkomen afhaalt, dan weet je hoeveel geld er nog overblijft. Feitelijk gezien zou je dit bedrag dus kunnen gebruiken om de aflossing en rente van een nieuwe lening te betalen.  Maar waar je wel aan moet denken is dat je geen geld meer hebt voor onverwachte uitgaven, zoals een avondje weg. Op de vraag “waar het goedkoopste krediet?” zijn dus verschillende antwoorden mogelijk als je alle factoren die hierboven genoemd zijn in overweging neemt. Maar wat je zeker kunt doen, is de verschillende aanbieders vergelijken!

Vakantie lening

vakantie2Reizen kan behoorlijk duur worden en niet iedereen heeft de mogelijkheid om dit soort sommen opzij te zetten op korte termijn. Je zou natuurlijk kunnen wachten tot het ogenblik komt waarop je het geld wel beschikbaar hebt, maar dat geen noodzaak. Een andere, snellere oplossing is de vakantie lening van Cetelem. Hier ga je een lening aan met als doel je vakantie te kunnen betalen. Een tocht door de Verenigde staten van Amerika, lekker luieren op een strand in de Caraïben of cultuur opsnuiven in Italië, alles is mogelijk. Doordat je een vaste som per maand betaald die op voorhand gekend is, kan je dit bovendien doen zonder er andere zaken voor op te geven. Het enige waar je op moet letten, is dat je kiest voor een reis waarbij de maandelijkse terugbetaling makkelijk van je budget af kan. Deze maandelijkse som kan je berekenen op de website van Cetelem. Je geeft aan dat je een vakantie lening zoekt af te sluiten en aan welk bedrag dit dient te gebeuren. De simulatietool geeft dadelijk een beeld van de duurtijd van je lening en het maandelijkse bedrag. Ligt dit te hoog, dan kan je met enkele eenvoudige aanpassingen uitzoeken welk bedrag wel realistisch is. Eens je de ideale lening hebt gevonden, vul je je gegevens in en vraag je de lening online aan. Daarop contacteert Cetelem je binnen 24 uur op werkdagen om het dossier verder af te handelen. Op dit ogenblik kan je nog verdere vragen stellen en informatie inwinnen.

Voertuig lening

Er zijn twee verschillende formules aan wanneer het gaat over de aankoop van een wagen. De eerste formule heeft betrekking op wagens die nieuwe aangekocht worden of op maximum twee jaar oude occasie voertuigen. Voor deze wagens kan je niet enkel de volledige aankoopprijs lenen, maar ook het bedrag voor de btw. Je hoeft dus geen enkel bedrag zelf te leggen of voor te schieten. Zo kan je die coole wagen kopen waar je al een tijdje van droomt en hem via maandelijkse betalingen aflossen tot de lening is vereffend. En dat is vaak heel wat lichten dan wanneer je de volledige aankoopsom in één keer moet ophoesten.nieuwe-auto1

Ook is er een voertuig lening voor de wagens die ouder zijn dan twee jaar, ook dan kan je de hele som lenen, maar de tarieven zijn wel verschillend. Online kan je alvast eens berekenen hoeveel de lening je zal kosten en wat je maandelijkse terugbetaling wordt. Vergelijk zeker verschillende simulaties en verschillende wagens. Misschien ligt die nieuwe wagen toch binnen handbereik en is hij geen overbodige luxe.

Eens je gekozen hebt welke lening je wilt, vraag je deze online aan.Wanneer alles in orde is en je lening aanvaard wordt, heb je de gevraagde som binnen de kortste keren op je rekening . Vanzelfsprekend moeten er wel bewijsstukken zijn van deze aankoop gezien het doel van je lening een invloed heeft op de gevraagde intresten. Maar begin allereerst met het gebruik maken van de kredietsimulator om te zien wat de kosten van de lening zullen zijn. En doe dat van verschillende aanbieders.