Geld lenen als zelfstandige

Wanneer je in loondienst bent en een vast inkomen hebt, is een lening verkrijgen vaak niet zo moeilijk. Wanneer je verder geen schulden hebt of vermeldingen bij de nationale bank, volstaat het om je drie laatste loonstroken en identiteitsbewijzen mee te nemen. Het leenkantoor of de bank zullen dan zeer snel beslissen of ze de leenaanvraag goedkeuren en voor je het weet, staat het geld op je rekening. Wanneer je echter als zelfstandige je brood verdient, loopt het allemaal net iets anders.

ondernemerTen eerste moet je al enkele jaren actief zijn om een lening te kunnen bekomen bij de meeste financiële instellingen. Er wordt je namelijk gevraagd om een overzicht van je drie laatste boekjaren en wie dus net van start is gegaan, heeft dit niet in zijn bezit. Daarnaast is het ook zo dat de meeste zelfstandigen niet vanaf dag één winst maken en de eerste drie jaren niet altijd een even gunstig beeld geven. Dit zou voor de instelling waarbij je een lening vraagt een reden kunnen zijn om je aanvraag af te wijzen. Ook de economische crisis heeft als gevolg dat financiële instellingen niet erg happig zijn op het lenen aan zelfstandigen.  Zij beschouwen dit als leningen met grote risico’s doordat een zelfstandige van de ene dag op de andere zonder opdrachten en bijgevolg ook zonder inkomen kan vallen.

Zoek je toch een lening af te sluiten als zelfstandige, dan loont het om je te richten op kantoren die zich hierin specialiseren. Zij zullen sneller akkoord geven.

Beobank Neckermann World MasterCard

De MasterCard ken je zeker. Het is een kredietkaart die je in België en in het buitenland kan gebruiken voor al je aankopen. « In meer dan 22 miljoen zaken ». Je kan er natuurlijk ook overal geld mee afhalen. Beobank heeft deze kaart nog verder uitgebreid : de Beobank Neckermann World MasterCard.
Met deze kaart krijg je voor elke twee euro die je ermee betaalt één Neckermann punt.  Bij aankopen bij Neckermann zelf is dit zelfs 1 punt per euro. 100 punten kunnen worden omgezet naar 1 euro korting op de Neckermann reis van je dromen. Dit lijkt niet veel, maar stel je eens voor als je al je aankopen betaalt met deze kaart. Je spaart op die manier een (groot) deel van je volgende reis samen zonder er speciaal aan te denken.
Bovendien moet je voor deze kaart geen rekening te openen bij Beobank. Je mag gerust verder bij een andere bank blijven.
Verder geeft deze MasterCard, mits aanvaarding, recht op een kredietlijn tussen de 750 en 30.000 euro die je daarna aflost « op eigen tempo ». En er zijn nog andere voordelen zoals een quasi volledig verzekeringspakket waarvan de voornaamste eigenschappen hierna volgen, voor meer detail kijk je best eens op de site van Beobank op het internet.
De aankoopverzekering betaalt, mits bepaalde voorwaarden, uw aankopen terug bij diefstal of beschadiging. De verzekering beste prijs betaalt het prijsverschil terug voor hetzelfde product. Je krijgt één jaar bijkomende garantie als je een elektronisch of elektrisch apparaat betaalt met deze MasterCard. En dan is er ook nog een speciale tussenkomst bij diefstal met geweld. Vraag deze byzondere kredietkaart nu aan:

Kredietmakelaars

Een kredietmakelaar biedt zelf geen leningen aan, maar zoekt voor je uit waar je de beste lening kunt krijgen voor jouw specifiek doel. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de makelaar. De kredietmakelaar is niet gebonden aan een bank of leenkantoor en kan dus geheel neutrale informatie verstrekken. Naast het zoeken naar de juiste lening zal de makelaar ook helpen bij het overmaken van je dossier aan de kredietverstrekker, het verkrijgen van de nodige handtekeningen en het overmaken van de lening. Jouw contacten blijven dus louter beperkt tot de kredietmakelaar, die op zijn beurt met verschillende kredietverleners in contact staat.

Voordelen van de kredietmakelaar

kredietmakelaars1Het grote voordeel van de kredietmakelaar is de enorme tijdsbesparing die je op deze manier kan verwezenlijken alsook de hoeveelheid aan informatie die verkregen wordt. Doordat de makelaar leeft van het zoeken naar de meest gunstige lening, is hij wellicht op de hoogte van producten of kredietverstrekkers waar je zelf nooit eerder van gehoord hebt. Bovendien zal hij snel vergelijken en mist hij geen enkel detail in de verschillende voorstellen. Als je dit allemaal zelf moet doen, kruipt er heel wat opzoekingswerk en tijd in en ben je nog steeds niet zeker of je alles gevonden hebt.

Nadelen

Het nadeel van de kredietmakelaar is de extra kosten die ermee gepaard gaan. Vanzelfsprekend wordt al dat werk niet voor niets gedaan en betaal je dus niet enkel voor je lening, maar ook voor je makelaar. Er is geen vast tarief en het loont de moeite om vooraf duidelijke afspraken te maken over het tarief van de makelaar en de wijze waarop dit verrekend zal worden. Wanneer de makelaar een percentage neemt op het ontleend bedrag, kan je dit best uitrekenen vooraleer je akkoord te geven. Een vast bedrag is vaak heel wat voordelig dan een procent op je lening.

jkp berekenen

Op iedere lening die je aangaat bij een bank of leenkantoor moet je kosten betalen. Deze kosten worden uitgedrukt door middel van een percentage dat beter bekend staat als het jkp of jaarlijks kostenpercentage. De jkp berekenen gaat op twee manieren. Enerzijds kan het jkp een percentage zijn van het volledige ontleende bedrag, anderzijds een percentage van het nog openstaande bedrag. Veel hangt af van de afspraken die gemaakt zijn aan het begin van de lening en de voorwaarden van de bank of het leenkantoor.

Vaste of variabele rentevoet

rentevoetEén van de zaken die een grote invloed hebben op de berekening van het jkp is het type rentevoet waarvoor je gekozen hebt. Wanneer dit een vaste rentevoet is, de rente wordt eenmalig bepaald en is dan een vast gegeven, zal het jkp van in het begin duidelijk zijn. De kosten worden niet meer verhoogd of verlaagd en je weet aan het begin van de lening wat je zult betalen. Betreft het een variabele rentevoet dan kan deze wijzigen onder invloed van het economisch klimaat en kunnen de kosten dus veranderen. In dat geval is het niet mogelijk om een exacte kostenraming te bepalen bij de aanvang van de lening.

Jkp formule

Het is mogelijk om het jkp zelf te berekenen aan de hand van een formule, maar eenvoudiger is om gebruik te maken van de vele online simulaties die dit voor jou berekenen. Het enige wat je in dat geval dient te doen zijn de verschillende parameters van je lening in te geven. Deze parameters bestaan uit de looptijd van de lening, het ontleende bedrag en het percentage dat aangerekend wordt. Hou ook rekening met eventuele extra dossierkosten die bij sommige banken en kantoren in rekening worden gebracht. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je terugbetalingen, onderverdeeld in een deel lening en een deel kosten.

Goedkoopste woonkrediet België

huiskopenWie een woning wil kopen, weet dat dit een hele investering is. Wellicht heb je hiervoor een lening nodig om de aankoop van de woning te dekken en eventueel de bijkomende kosten zoals de notaris. Interessant is om het goedkoopste woonkrediet mogelijk te nemen, gezien de kosten hoog kunnen oplopen.

Wie is de goedkoopste?

Binnen België zijn er tal van aanbieders die een woonkrediet binnen hun portfolio hebben. Veel van hen beweren bij uitstek de goedkoopste te zijn, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. De grootste moeilijkheid bestaat erin om een correcte vergelijking te maken gezien niet elke aanbieder gelijke voorwaarden kent. Daarnaast is het ook niet eenvoudig om alle aanbieders op te lijsten gezien hun grote aantal. Gelukkig zijn er enkele websites die hierin kunnen helpen. Zij geven een overzicht van de verschillende aanbieders en de tarieven die ze hanteren. Een consultatie van zo’n website kan je alvast een idee geven van de top tien of vijf van goedkoopste woonkredieten. Maar om echt het goedkoopste woonkrediet binnen België te vinden, zal je verder onderzoek moeten uitvoeren.

Vergelijken op maat

Eens je weet welke aanbieders je moet vergelijken, neem je best de moeite om dit steeds via hun eigen website te doen of zelfs met een afspraak in het kantoor. Een algemene vergelijking houdt te weinig rekening met je specifieke situatie en de voorwaarden staan niet altijd vast. Zo kan je vaste bank besluiten om je betere voorwaarden aan te bieden om je te bedanken voor je klantentrouw. Ook instellingen waarbij je meerdere zaken hebt lopen, zoals verzekeringen etc., kunnen dit als reden zien om de prijzen voor het woonkrediet te drukken. Dit soort onderhandelingen kan je onmogelijk via het internet voeren en het goedkoopste woonkrediet België is dan ook niet te vinden met een paar simpele clicks.