Kredietmakelaars

Een kredietmakelaar biedt zelf geen leningen aan, maar zoekt voor je uit waar je de beste lening kunt krijgen voor jouw specifiek doel. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de makelaar. De kredietmakelaar is niet gebonden aan een bank of leenkantoor en kan dus geheel neutrale informatie verstrekken. Naast het zoeken naar de juiste lening zal de makelaar ook helpen bij het overmaken van je dossier aan de kredietverstrekker, het verkrijgen van de nodige handtekeningen en het overmaken van de lening. Jouw contacten blijven dus louter beperkt tot de kredietmakelaar, die op zijn beurt met verschillende kredietverleners in contact staat.

Voordelen van de kredietmakelaar

kredietmakelaars1Het grote voordeel van de kredietmakelaar is de enorme tijdsbesparing die je op deze manier kan verwezenlijken alsook de hoeveelheid aan informatie die verkregen wordt. Doordat de makelaar leeft van het zoeken naar de meest gunstige lening, is hij wellicht op de hoogte van producten of kredietverstrekkers waar je zelf nooit eerder van gehoord hebt. Bovendien zal hij snel vergelijken en mist hij geen enkel detail in de verschillende voorstellen. Als je dit allemaal zelf moet doen, kruipt er heel wat opzoekingswerk en tijd in en ben je nog steeds niet zeker of je alles gevonden hebt.

Nadelen

Het nadeel van de kredietmakelaar is de extra kosten die ermee gepaard gaan. Vanzelfsprekend wordt al dat werk niet voor niets gedaan en betaal je dus niet enkel voor je lening, maar ook voor je makelaar. Er is geen vast tarief en het loont de moeite om vooraf duidelijke afspraken te maken over het tarief van de makelaar en de wijze waarop dit verrekend zal worden. Wanneer de makelaar een percentage neemt op het ontleend bedrag, kan je dit best uitrekenen vooraleer je akkoord te geven. Een vast bedrag is vaak heel wat voordelig dan een procent op je lening.