Category Archives: verzekeringen

Verzekering gewaarborgd wonen

VerzekeringIn het Vlaamse gewest kan je gratis een Verzekering gewaarborgd wonen krijgen. Met deze verzekering wil het Vlaamse gewest je een zekerheid geven je woning verder te kunnen afbetalen als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De dekking loopt 10 jaar en je moet de verzekering aangaan ten laatste 1 jaar na je eerste kapitaalsopname.

Met je woning wordt bedoeld nieuwbouw, kopen of verbouwen.  Als je dan daarna werkloos wordt zal, na een wachttijd van 3 maanden, gedurende maximaal 3 jaar de verzekering je een tegemoetkoming storten of rechtstreeks een deel van je hypothecaire lening afbetalen.

Hoeveel er juist wordt tegemoetgekomen hangt onder andere af van je laatste inkomen en van het bedrag van de maandelijkse afbetaling van je lening. Daarenboven geldt het eerste jaar nog een bijkomende beperking tot 70% van je maandelijkse aflossing, het tweede jaar 56% en het derde 42%. Er wordt ook nooit meer dan 500 of 600 euro per maand uitgekeerd.

Je lening moet ook groter zijn dan 50.000 euro (25.000 euro bij renovatie) en de geschatte verkoopwaarde mag niet meer bedragen dan 320.000 euro (soms verhoogd tot 368.000 euro). Bij nieuwbouw heb je ook nog een inkomensgrens die verschillend is voor alleenstaanden en wettelijk- of feitelijk samenwonenden.

Uit het voorgaande blijkt dat deze verzekering niet kan voor iedereen en dat je ook moet voldoen aan een hele boel te bewijzen beperkingen wat veel papierwerk meebrengt. Onthoud echter vooral het belangrijkste: deze verzekering is gratis en als het slecht gaat heb je er wat aan. Maak eens een afspraak met de bank.

Schuldsaldoverzekering

Een schuldsaldoverzekering is belangrijk voor als er iets met jou gebeurt. Want als je een huis, appartement, garage of een ander onroerend goed koopt, dan gaat het altijd om veel geld. Meestal wordt dat geleend bij een financiële instelling, je bank of verzekeringsmaatschappij.

Hiervoor zijn er verschillende formules zoals vaste rente, variabele rente en verschillende looptijden, wel tot 30 jaar. In principe kan je maximaal zoveel lenen als de venale waarde van het gekochte goed. De venale waarde is de waarde bij gedwongen openbare verkoop. Slechts in enkele gevallen kan je meer lenen. De maandelijkse schuldlast moet bovendien draagbaar zijn. Om te weten te komen hoeveel je kan lenen, dan maak een afspraak bij de bank.beobankkantoor

Als je voldoet aan al die voorwaarden, dan krijg je de hypothecaire lening. Toch blijven er onzekerheden zoals jouw vroegtijdig overlijden. Om je nabestaanden niet op te zadelen met de verkoop van je woning om de rest van de hypothecaire lening af te lossen kan je een schuldsaldoverzekering aangaan. De premie voor een dergelijke verzekering hangt af van het bedrag en de formule waaronder je leende, je leeftijd, je gezondheid, het gevaar van je werk of van je sport, of je man of vrouw bent en tenslotte of je rookt of niet. Je kan overwegen om de schuldsaldoverzekering op een kortere termijn te nemen als je hypothecaire lening, dat maakt ze goedkoper.

Naarmate je de lening afbetaalt los je ook kapitaal af zodat er, als je overlijdt op een ogenblik dat de lening bijna volledig is afbetaald, je erfgenamen nog maar een klein bedrag van je lening moeten betalen. Deze verzekering betaal je maandelijks of jaarlijks en je kan ze fiscaal inbrengen.

Brandverzekering

Of je nu eigenaar of huurder bent van een gebouw, huis, appartement, garage, winkel, enz. Je neemt best een brandverzekering. Je bent verplicht ze te nemen bij een hypothecaire lening, bijna altijd in je huurcontract, maar daarbuiten niet altijd. Bijvoorbeeld als het je volle eigendom is. In praktijk heb je deze zekerheid echter altijd nodig.

Wat is gedekt ?
Dat hangt volledig af van je contract, ga dus niet over één nacht ijs en informeer je grondig. Het meest aanbevolen is dat je overgaat tot een verzekering waarbij je niet zelf de waarde van je woning en inboedel moet bepalen, maar waar dat gebeurt op basis van oppervlakte. Elke maatschappij is verplicht deze mogelijkheid aan te bieden. Je bepaalt daarbij of je een garage hebt, een veranda, een living groter dan, enz. Op basis van deze vragenlijst wordt je woning dan altijd correct verzekerd. Uiteraard voor zover je alles juist hebt ingevuld.

Als je correct verzekerd bent, dan zal de maatschappij je de herbouw- of nieuwbouwwaarde uitkeren. Ongeacht of er al slijtage aan je goed was. Heb je een inboedel verzekering, wat meestal zo is, dan wordt die ook vergoed. Het verdient toch aanbeveling om dan foto’s en facturen te bewaren van je kostbare meubelen en dure juwelen.

De vrijstelling
Er is bijna altijd een vrijstelling. De verzekering zal pas uitkeren wanneer de schade groter is dan het bedrag van de vrijstelling. Het bedrag van de vrijstelling betaal je altijd zelf. Je kan de vrijstelling ook afkopen bij het afsluiten van je brandverzekering als je geheel op zeker wilt gaan.