Category Archives: persoonlijke lening

Persoonlijke lening vergelijken 

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een extra budget voor de aankoop van persoonlijke spullen, een reis, een onverwachte rekening en dergelijke meer. Een mogelijke optie is het aangaan van een persoonlijke lening. De tarieven voor een persoonlijke lening liggen iets hoger dan bijvoorbeeld een autolening of een hypotheeklening gezien er meestal geen onderpand tegenover staat, maar het geld kan dan ook naar eigen keuze gebruikt worden. Om te bepalen welke som men kan lenen wordt naar de inkomsten en uitgaven van de aanvrager gekeken. Heel wat financiële instellingen hebben de persoonlijke lening opgenomen als deel van hun aanbod. Daarom loont het vooraf goed te vergelijken. De prijzen kunnen namelijk behoorlijk verschillen van instelling tot instelling.

Persoonlijke leningen vergelijken

vergelijkenOm persoonlijke leningen te kunnen vergelijken, is het natuurlijk essentieel om te weten wat men juist wilt en kan. Er moet een som bepaald worden die men nodig heeft, maar ook een maximale maandelijkse afbetaling. Afhankelijk van de rente die door een instelling gevraagd wordt kunnen de maandelijkse kosten stijgen of dalen. Ook de maximale termijn waarop de lening afgelost kan worden, is niet bij elke instelling hetzelfde. Met al deze zaken moet rekening gehouden worden bij het vergelijken van de aangeboden leningen. En vergelijken kan tegenwoordig heel eenvoudig door de simulatie uit te voeren die op de website van de aanbieders.

Het totale plaatje

Idealiter vraagt men meerdere offertes of online simulaties op. Om correct te kunnen vergelijken dient de hoofdsom steeds dezelfde te zijn evenals de termijn waarop betaald moet worden. Eens die offertes zijn opgevraagd heeft men een duidelijk zicht op de kosten die door de verschillende partijen worden aangerekend en de bedragen die maandelijks betaald moeten worden. Naast de kosten zijn er natuurlijk ook de voorwaarden.  Soms is de goedkoopste persoonlijke lening niet de beste doordat de randvoorwaarden minder gunstig zijn. Daarom is het essentieel om steeds naar het totaalplaatje van de offerte te kijken en niet enkel de prijs. Bezoek de website van de Cetelem om een lening simulatie uit te voeren.

Cofidis lening

cofidisBij Cofidis is het nu heel eenvoudig om online een krediet aan te vragen. De website van Cofidis stelt u in staat om direct een simulatie uit te voeren voor een lening van 500 tot 10.000 euro, en u kunt Cofidis nu ook contacteren en zien of het bedrag ook nog hoger mag zijn. Uw krediet is normaliter in een dag beschikbaar waardoor u snel uw financiële nood kunt verlichten. Als u de online simulatie doet zult u zien dat u zelf het aflosbedrag kunt bepalen, en u direct de jaarlijkse kosten ( JKP) kunt beïnvloeden door een hoger bedrag per maand af te lossen.

De jaarlijkse kosten kunt u op die manier verlagen waardoor de interest kosten laag blijven. Uiteraard is het mogelijk naast het krediet en verzekering aan te kopen zodat u onbezorgd het krediet kunt gebruiken voor willekeurig welke aankoop. Cofidis geeft u alle ruimte om uw dromen te verwezenlijken en uw aankoop te realiseren zonder dat u ingewikkelde bezoeken moet afleggen en uw financiele ituatie moet uitleggen. Gewoon makkelijk en online krediet vanuit uw eigen huis. ideaal voor de aankoop van een nieuwe wagen of aanpassingen aan uw woning.

Ook als u zichzelf wilt belonen met een mooie vakantie deze zomer kunt u een Cofidis lening aanvragen en kunt u snel een mooie droom vakantie uitzoeken zodra uw krediet is goedgekeurd. Doe nu de online simulatie van Cofidis en ervaar hoe gemakkelijk en snel u over geld beschikt.

persoonlijke lening BNP Paribas Fortis

Een persoonlijke lening aanvragen bij BNP Paribas Fortis lijkt nog wat te vroeg, maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Hoewel de bank in het recente verleden (onder de naam van Fortis) nog negatief in het nieuws kwam door financiële problemen lijkt het er naar uit te zien dat de bank vandaag de dag het vertrouwen van de kredietnemer opnieuw meer dan waard is. Door het negatieve nieuws van de voorbije tijd heeft de bank er voor gekozen enkele extra voordelen te verbinden aan onder andere hun persoonlijke lening. Het is nu bijvoorbeeld (tijdelijk) mogelijk om een persoonlijke lening bij BNP Paribas Fortis af te sluiten tegen een rentevoet van amper 8 procent!

Wanneer u een persoonlijke lening bij BNP Paribas Fortis afsluit kunt u naast bovenstaande eveneens rekenen op een uitstel van betaling van 2 maanden. Dit wil zeggen dat u niet meteen één maand na ontvangst van het geld begint met afbetalen. Hou er bij het afsluiten van een persoonlijke lening ten allen tijde rekening mee dat u de looptijd zoveel mogelijk beperkt ten opzichte van het geleende bedrag. Wanneer u bijvoorbeeld een persoonlijke lening wenst af te sluiten voor een bedrag van 3000 euro is het niet verstandig om te kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar. Probeer er ten allen tijde voor te zorgen dat uw persoonlijke lening zo snel mogelijk wordt afgelost om zo ook de kosten op uw lening zo laag mogelijk te houden.

persoonlijke lening KBC

De persoonlijke lening van KBC is één van de eenvoudigste leningen waar de  financiële instelling over beschikt. Een persoonlijke lening heeft als doel om diverse aankopen te financieren voor zover deze hoofdzakelijk voor privé doeleinden gebruikt zullen worden. Het is mogelijk voor alle loontrekkers om een persoonlijke lening af te kunnen sluiten zolang het maandelijks af te lossen bedrag binnen de mogelijkheden van het loon blijft. Iemand die bijvoorbeeld maandelijks een inkomen heeft van 1200 euro kan geen persoonlijke lening aangaan van meer dan 500 euro per maand.

Bij de persoonlijke lening van KBC dient begonnen te worden met afbetalen vanaf de eerste maand na datum waarop het overeengekomen geldbedrag voor de lening werd ontvangen. U dient er zich als kredietnemer wel van bewust te zijn dat de wet KBC bij een persoonlijke lening verplicht om de kredietnemer een bedenktijd te geven van 14 dagen. Dit wil zeggen dat u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om toch af te zien van de lening zonder dat daar kosten aan verbonden mogen zijn. Het is bij KBC mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten vanaf een bedrag van 1250 euro. Wenst u via het internet een persoonlijke lening bij KBC af te sluiten, dan dient u er rekening mee te houden dat dit pas mogelijk is vanaf een bedrag van 2500 euro. De minimum looptijd werd vastgesteld op 6 maanden.

persoonlijke lening simulatie

Een persoonlijke lening simulatie is één van de eenvoudigste financiële simulaties op het internet. Er worden eigenlijk slechts twee vragen gesteld. In eerste instantie het bedrag dat u wenst te lenen en anderzijds de looptijd van de kredietovereenkomst. Aan de hand van deze informatie zal de persoonlijke lening simulatie bepalen welk bedrag u maandelijks dient af te betalen. Zoals u heeft kunnen opmaken uit bovenstaande is het echter zo dat de meeste onafhankelijke simulaties geen rekening houden met de verschillen in rente bij de verschillende banken. Het is immers niet omdat bank A een rente wil van 3% dat bank B daar ook genoegen mee neemt. Het wordt omwille van deze reden aangeraden om een persoonlijke lening simulatie te doen bij een bank waarbij u echt van plan bent een lening af te sluiten.

Hou er ook rekening mee dat een persoonlijke lening simulatie puur informatief is. U mag dan aan de hand van de uitkomst van de simulatie weliswaar kunnen opmaken wat u ongeveer maandelijks zult moeten betalen, maar een bank is niet verplicht de uitkomst van een dergelijke simulatie te volgen. Daarnaast houdt een simulatie geen enkele rekening met uw persoonlijke financiële situatie waardoor het niet automatisch wil zeggen dat een bepaalde lening aan u zal worden toegekend. Ga dus vooraleer u een lening aanvraagt eerst te raden bij een financiële instelling.