Category Archives: persoonlijke lening

Beobank persoonlijke lening 

Een Beobank persoonlijke lening wordt door de instelling ook echt als persoonlijk behandeld. Dit wil zeggen dat een werknemer die de aanvraag behandelt samen met de klant zal nagaan welke mogelijkheden er zijn en wat de meest ideale lening is voor die specifieke vraag. Het kostenpercentage is afhankelijk van de hoogte van het krediet en kan online gesimuleerd worden welke kosten een persoonlijke lening van Beobank met zich meebrengt.

Snelle simulatie van de Beobank persoonlijke lening

Beobank is een duidelijke en heldere bank en dat valt op wanneer men de online simulatie gaat gebruiken. Op een eenvoudige manier kan aangegeven worden welk type lening men wenst, welk bedrag men wilt lenen en op welke termijn dat zou moeten gebeuren. Zo heeft men 2 types persoonlijke leningen, eentje met een limiet tot 7.500 euro en een tweede met veel hogere limieten. Alle benodigde gegevens zijn ook even makkelijker weer te wijzigen indien de simulatie zou uitwijzen dat één van de criteria niet ideaal is voor de aanvrager. De maximale termijn wijzigt afhankelijk van het gekozen totaalbedrag en krijgt men steeds in beeld zodat hier makkelijk in gewisseld kan worden. Bovenaan kan zowel aan de hand van een balk een bedrag gekozen worden als via een kader waarin men kan typen. Onderaan krijgt men een overzicht van de verschillende termijnen en de maandelijkse bedragen die bij elk van deze termijnen horen. Probeer nu de Beobank simulator.

beobank1

Advies op maat

Bezoek eerst de website van de Beobank. Maar wanneer de online simulatie niet naar tevredenheid is of er specifieke vragen opduiken, kan men terecht in één van de vele kantoren van Beobank. Idealiter wordt vooraf een afspraak gemaakt zodat een werknemer gespecialiseerd in persoonlijke lening beschikbaar is. Samen met de klant wordt het doel van de Beobank persoonlijke lening  bekeken, de inkomsten en vaste lasten van de klant, de gewenste termijn en de mogelijke leningen die hieraan voldoen. De bedoeling is om tot de ideale oplossing te komen voor de klant en een lening op maat aan te bieden. Eventuele uitzonderingen kunnen op dit moment ook besproken worden.

Persoonlijke lening vergelijken 

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een extra budget voor de aankoop van persoonlijke spullen, een reis, een onverwachte rekening en dergelijke meer. Een mogelijke optie is het aangaan van een persoonlijke lening. De tarieven voor een persoonlijke lening liggen iets hoger dan bijvoorbeeld een autolening of een hypotheeklening gezien er meestal geen onderpand tegenover staat, maar het geld kan dan ook naar eigen keuze gebruikt worden. Om te bepalen welke som men kan lenen wordt naar de inkomsten en uitgaven van de aanvrager gekeken. Heel wat financiële instellingen hebben de persoonlijke lening opgenomen als deel van hun aanbod. Daarom loont het vooraf goed te vergelijken. De prijzen kunnen namelijk behoorlijk verschillen van instelling tot instelling.

Persoonlijke leningen vergelijken

vergelijkenOm persoonlijke leningen te kunnen vergelijken, is het natuurlijk essentieel om te weten wat men juist wilt en kan. Er moet een som bepaald worden die men nodig heeft, maar ook een maximale maandelijkse afbetaling. Afhankelijk van de rente die door een instelling gevraagd wordt kunnen de maandelijkse kosten stijgen of dalen. Ook de maximale termijn waarop de lening afgelost kan worden, is niet bij elke instelling hetzelfde. Met al deze zaken moet rekening gehouden worden bij het vergelijken van de aangeboden leningen. En vergelijken kan tegenwoordig heel eenvoudig door de simulatie uit te voeren die op de website van de aanbieders.

Het totale plaatje

Idealiter vraagt men meerdere offertes of online simulaties op. Om correct te kunnen vergelijken dient de hoofdsom steeds dezelfde te zijn evenals de termijn waarop betaald moet worden. Eens die offertes zijn opgevraagd heeft men een duidelijk zicht op de kosten die door de verschillende partijen worden aangerekend en de bedragen die maandelijks betaald moeten worden. Naast de kosten zijn er natuurlijk ook de voorwaarden.  Soms is de goedkoopste persoonlijke lening niet de beste doordat de randvoorwaarden minder gunstig zijn. Daarom is het essentieel om steeds naar het totaalplaatje van de offerte te kijken en niet enkel de prijs. Bezoek de website van de Beobank om een lening simulatie uit te voeren.

persoonlijke lening BNP Paribas Fortis

Een persoonlijke lening aanvragen bij BNP Paribas Fortis lijkt nog wat te vroeg, maar eigenlijk is dat helemaal niet het geval. Hoewel de bank in het recente verleden (onder de naam van Fortis) nog negatief in het nieuws kwam door financiële problemen lijkt het er naar uit te zien dat de bank vandaag de dag het vertrouwen van de kredietnemer opnieuw meer dan waard is. Door het negatieve nieuws van de voorbije tijd heeft de bank er voor gekozen enkele extra voordelen te verbinden aan onder andere hun persoonlijke lening. Het is nu bijvoorbeeld (tijdelijk) mogelijk om een persoonlijke lening bij BNP Paribas Fortis af te sluiten tegen een rentevoet van amper 8 procent!

Wanneer u een persoonlijke lening bij BNP Paribas Fortis afsluit kunt u naast bovenstaande eveneens rekenen op een uitstel van betaling van 2 maanden. Dit wil zeggen dat u niet meteen één maand na ontvangst van het geld begint met afbetalen. Hou er bij het afsluiten van een persoonlijke lening ten allen tijde rekening mee dat u de looptijd zoveel mogelijk beperkt ten opzichte van het geleende bedrag. Wanneer u bijvoorbeeld een persoonlijke lening wenst af te sluiten voor een bedrag van 3000 euro is het niet verstandig om te kiezen voor een looptijd van bijvoorbeeld 10 jaar. Probeer er ten allen tijde voor te zorgen dat uw persoonlijke lening zo snel mogelijk wordt afgelost om zo ook de kosten op uw lening zo laag mogelijk te houden.

persoonlijke lening KBC

De persoonlijke lening van KBC is één van de eenvoudigste leningen waar de  financiële instelling over beschikt. Een persoonlijke lening heeft als doel om diverse aankopen te financieren voor zover deze hoofdzakelijk voor privé doeleinden gebruikt zullen worden. Het is mogelijk voor alle loontrekkers om een persoonlijke lening af te kunnen sluiten zolang het maandelijks af te lossen bedrag binnen de mogelijkheden van het loon blijft. Iemand die bijvoorbeeld maandelijks een inkomen heeft van 1200 euro kan geen persoonlijke lening aangaan van meer dan 500 euro per maand.

Bij de persoonlijke lening van KBC dient begonnen te worden met afbetalen vanaf de eerste maand na datum waarop het overeengekomen geldbedrag voor de lening werd ontvangen. U dient er zich als kredietnemer wel van bewust te zijn dat de wet KBC bij een persoonlijke lening verplicht om de kredietnemer een bedenktijd te geven van 14 dagen. Dit wil zeggen dat u tot 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst de mogelijkheid heeft om toch af te zien van de lening zonder dat daar kosten aan verbonden mogen zijn. Het is bij KBC mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten vanaf een bedrag van 1250 euro. Wenst u via het internet een persoonlijke lening bij KBC af te sluiten, dan dient u er rekening mee te houden dat dit pas mogelijk is vanaf een bedrag van 2500 euro. De minimum looptijd werd vastgesteld op 6 maanden.

persoonlijke lening simulatie

Een persoonlijke lening simulatie is één van de eenvoudigste financiële simulaties op het internet. Er worden eigenlijk slechts twee vragen gesteld. In eerste instantie het bedrag dat u wenst te lenen en anderzijds de looptijd van de kredietovereenkomst. Aan de hand van deze informatie zal de persoonlijke lening simulatie bepalen welk bedrag u maandelijks dient af te betalen. Zoals u heeft kunnen opmaken uit bovenstaande is het echter zo dat de meeste onafhankelijke simulaties geen rekening houden met de verschillen in rente bij de verschillende banken. Het is immers niet omdat bank A een rente wil van 3% dat bank B daar ook genoegen mee neemt. Het wordt omwille van deze reden aangeraden om een persoonlijke lening simulatie te doen bij een bank waarbij u echt van plan bent een lening af te sluiten.

Hou er ook rekening mee dat een persoonlijke lening simulatie puur informatief is. U mag dan aan de hand van de uitkomst van de simulatie weliswaar kunnen opmaken wat u ongeveer maandelijks zult moeten betalen, maar een bank is niet verplicht de uitkomst van een dergelijke simulatie te volgen. Daarnaast houdt een simulatie geen enkele rekening met uw persoonlijke financiële situatie waardoor het niet automatisch wil zeggen dat een bepaalde lening aan u zal worden toegekend. Ga dus vooraleer u een lening aanvraagt eerst te raden bij een financiële instelling.

persoonlijke lening berekenen

Een persoonlijke lening berekenen is op zich niet bijzonder moeilijk. U dient wel in ieder geval te beschikken over een bepaalde hoeveelheid standaard informatie. Denk hierbij aan het bedrag dat u wenst te lenen, de termijn waarop het door u geleende bedrag terug dient te worden betaald en de rente die berekend wordt bovenop het maandelijks af te lossen bedrag. Van zodra u over deze informatie beschikt is het mogelijk om uw persoonlijke lening te berekenen. Hoe gaat dit nu exact in z’n werk?

Als eerste gaan we berekenen welk bedrag u maandelijks dient af te betalen van de door u geleende som. We nemen hiervoor het geleende bedrag en delen dit door de looptijd van de kredietovereenkomst. Wanneer u bijvoorbeeld 20.000 euro wenst te lenen over een periode van 5 jaar gaan we dus eerst 20.000 delen door 5. We weten nu dat u jaarlijks 4000 euro dient af te betalen, maar daarmee weten we nog niet wat het maandelijkse bedrag is. Hiervoor gaan we 4000 nog eens delen door 12. Voor de door u afgesloten lening dient u maandelijks 333,33 euro af te betalen. Dit is natuurlijk zonder intrest!

Wanneer er sprake is van een vaste rente gaan we gewoon het percentage rente bijtellen bij het maandelijks af te lossen bedrag. Wanneer u met andere woorden een intrest dient te betalen van 3% wordt dat 333,33 x 3% = 9,99 euro per maand rente die bij het bedrag dient opgeteld te worden. Dit is natuurlijk wel enkel en alleen van toepassing wanneer de rente wordt berekend op het totale bedrag en niet op het resterende bedrag.

persoonlijke lening

Een persoonlijke lening is zoals de naam reeds doet vermoeden een lening die wordt toegekend aan een persoon. De lening wordt op persoonlijke naam afgesloten wat er voor zorgt dat de kredietnemer ook volledig aansprakelijk is voor het verloop van de lening alsook voor eventuele problemen die gedurende de looptijd van de kredietovereenkomst de kop opsteken. Doorgaans kan een persoonlijke lening voor allerhande zaken behalve een woning worden afgesloten. Omdat er bij een persoonlijke lening, in tegenstelling tot bij een hypothecaire lening, geen pandrecht wordt verstrekt is het risico voor de kredietgever iets groter. Dit zorgt er voor dat de rente op een persoonlijke lening hoger ligt dan bij een hypothecaire lening.

Het verloop van een persoonlijke lening is doorgaans vrij standaard. Er wordt in de kredietovereenkomst opgenomen welk bedrag de kredietnemer zal lenen, over welke periode hij die lening terug dient te betalen en hoeveel rente er verschuldigd is. Aan de hand van die informatie zal het maandelijks af te betalen bedrag worden bepaald. Er kan van de voorwaarden van een persoonlijke lening doorgaans niet afgeweken worden waardoor iedere afwijking die toch plaatsvindt een bepaalde boete met zich mee zal brengen.

persoonlijke lening simulatie

Wanneer u geld nodig heeft omdat u bijvoorbeeld een grote uitgave wilt maken is een persoonlijke lening de meest gebruikte lening om tussendoor wat geld te lenen. Een persoonlijke lening kan heel verschillend zijn, zowel het bedrag als de looptijd zijn voor iedereen anders. Wel is het belangrijk dat u van te voren precies weet waar u aan toe bent voordat u de lening daadwerkelijk aangaat. U moet zich er van bewust zijn dat u na de lening een periode meer geld moet betalen voor de aflossing van deze lening en dit is op maandelijkse basis. Een handige manier hiervoor is een persoonlijke lening simulatie, deze is te vinden op vrijwel iedere bank. U vult de gegevens in die voor uw lening van toepassing zullen zijn, denk dan aan het totale bedrag dat u wilt lenen en aan de looptijd van de lening. De bank zal dan het interestpercentage invullen waarna u precies weet wat uw maandelijkse lasten worden om de lening terug te betalen.