Category Archives: onderhandse lening

Lenen in enkele uren

Wanneer je tijd hebt voor je een lening aangaat, is dat de ideale situatie. Je kunt rustig vergelijken, de beste tarieven en voorwaarden opzoeken en meerdere kredietverstrekkers contacteren. In realiteit is dit echter niet altijd mogelijk. Soms heb je onverwacht geld nodig en is er enige dringendheid mee gemoeid. Op dat ogenblik ga je op zoek naar de kredietverstrekker die je in enkele uren aan een lening kan helpen. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar er zijn verschillende kanalen mogelijk die je snel aan geld helpen.

Een doorlopend krediet aanvragen

Er zijn verschillende kredietverstrekkers die het doorlopend krediet aanbieden in enkele uren. Alles wordt online geregeld en het contract kan je in een kantoor ondertekenen. Meestal gaat het hier wel om relatief lage bedragen. Het voordeel is dat de kredietlijn ook nadien blijft gelden en je een volgende keer wellicht nog wat reserve hebt staan.

leneninenkele-uren1

Onderhands lenen

Onderhands lenen doe je bij familie, vrienden of een andere privépersoon. Via internet en magazines zoals de streekkrant kom je vaak aanbiedingen tegen. Gezien alles op een informele manier geregeld wordt, is dit een zeer snelle manier om een lening te verkrijgen. Daarenboven gelden er andere regels dan bij de officiële kanalen.

Een onderpand

Bij het lenen met een onderpand geef je iets waardevols in ruil voor de lening. Wanneer je het ontleende bedrag terugbetaalt, krijg je de goederen terug. Deze manier van lenen kan je verwezenlijken via een pandjeshuis. Betaal je de lening niet tijdig terug, dan wordt je goed eigendom van de ontlener die het op zijn beurt zal verkopen.

Flitslening

Als laatste is er nog de flitslening, ook wel gekend als de minilening. Bij deze vorm van krediet kan je zeer snel een bedrag tot 1000 euro lenen voor een korte termijn. Er gebeurt geen controle bij de nationale bank en het geld is binnen enkele uren ter beschikking.

geld lenen particulier

Particulier geld lenen – ook wel een onderhandse lening genaamd – betekent dat er een lening wordt aangegaan zonder een tussenkomst van een instantie zoals banken of andere financiële instellingen. Er zijn veel voordelen verbonden aan dergelijke lening. U kunt het contract samen opstellen met de kredietgever (bijvoorbeeld vrienden of familie). Dan kunt u zelf de rente en de maandelijkse aflossingen bepalen. Stel wel een goed contract op. Mochten er dan eventuele problemen ontstaan, dan kunnen beide partijen zich nog beroepen op dit contract. Particulier geld lenen is ook handig voor personen die in het verleden een negatieve BKR (NL) of een notering op de zwarte lijst (BE) hebben opgelopen. Particulieren kunnen dat namelijk niet controleren.

lenen bij familie

Wanneer je tijdelijk gebrek hebt aan geld kan een onderhandse lening een prima oplossing vormen. Onderhands lenen kan doorgaans tegen voordelige tarieven en mét een negatieve BKR registratie. De onderhandse lening kun je niet verkrijgen bij de bank, maar bij familie, een bekende of een bedrijf. Wanneer je onderhands geld leent bij familie of een bekende dien je zelf de juiste contracten op te stellen. De particuliere lening is doorgaans voordeliger dan een krediet bij de bank. Er is sprake van een laag rentetarief, je kunt alle voorwaarden persoonlijk opstellen met de kredietverstrekker en er is geen sprake van toetsing bij het BKR, dus ook met een negatieve BKR registratie is onderhands lenen mogelijk. Bij het niet kunnen nakomen van verplichtingen kunnen er vervelende situaties ontstaan en kunnen relaties ontwricht raken; een nadeel van onderhands lenen. De contracten moet waterdicht zijn, in het belang van jezelf en de kredietverstrekker.

onderhandse lening contract

Een onderhandse lening kan een prima oplossing vormen wanneer je tijdelijk gebrek hebt aan geld. Onderhands lenen kan vaak tegen goede tarieven en mét een negatieve BKR registratie. De onderhandse lening kun je niet bij de bank verkrijgen, maar bij familie, een bekende of een bedrijf. Wanneer je onderhands geld leent bij familie of een bekende dien je zelf de juiste contracten op te stellen. De particuliere lening is doorgaans voordeliger dan een lening bij de bank. De pluspunten van een onderhandse lening: laag rentetarief, je kunt alle voorwaarden persoonlijk opstellen met de kredietverstrekker en er is geen toetsing bij het BKR, dus ook met een negatieve BKR registratie is onderhands lenen mogelijk. De minpunten van een onderhandse lening: je leent doorgaans geld bij familie of een bekende; bij het niet kunnen nakomen van verplichtingen kunnen er vervelende situaties ontstaan en kunnen relaties ontwricht raken én de contracten moeten waterdicht zijn, in het belang van jezelf en de kredietverstrekker.

onderhandse lening

Een onderhandse lening is een kredietvorm die ze in de professionele financiële wereld niet graag horen. In tegenstelling tot bij een normale lening is het namelijk zo dat er bij een onderhandse lening een overeenkomst wordt gemaakt direct tussen de geldgever en de geldnemer. De geldgever is in dit geval ook geen financiële instelling. In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht is het echter perfect mogelijk om voor een onderhandse lening een overeenkomst op te laten maken tussen de geldgever en de geldnemer.

Het spreekt vanzelf dat de voorwaarden die verbonden zijn aan een onderhandse lening compleet afhankelijk zijn van de personen waartussen de overeenkomst plaatsvindt. De ene geldgever zal bijvoorbeeld een intrest vragen van 3% terwijl de andere geldgever een intrest zal willen van 10%. Dit is een heel eenvoudig voorbeeld om duidelijk te maken dat de voorwaarden van een onderhandse lening eigenlijk nooit hetzelfde zijn. Ook de manier waarop er van het geleende bedrag afgelost dient te worden kan bijvoorbeeld zonder probleem verschillen.

Het is in ieder geval absoluut noodzakelijk om goede en vooral schriftelijke afspraken te maken wanneer het gaat om een onderhandse lening. De beste vrienden kunnen elkaar geld lenen, maar zonder duidelijke afspraken loopt het vroeg of laat verkeerd af.

geld lenen bij particulier

Er zijn verschillende redenen om geld te gaan lenen bij een particulier. Misschien heeft u wel helemaal de mogelijkheid niet meer om nog geld te lenen bij een bank of misschien bent u gewoon die hoge rentes beu. Wanneer u een goede vriend of vriendin heeft die er financieel warmpjes in zit kunt u dan ook vragen om geld te lenen. Wanneer deze persoon hiermee akkoord gaat dient u enkel met een aantal belangrijke factoren rekening te houden. In eerste instantie is het zo dat een mondelinge overeenkomst voor een rechtbank helemaal niet bestaat. Probeer dus niet alles mondeling af te spreken, maar maak in ieder geval een duidelijke schriftelijke overeenkomst op.

Wanneer u bij een particulier geld gaat lenen dient u dus net zoals bij een bank te beschikken over een kredietovereenkomst, maar wat moet er nu allemaal in die overeenkomst worden opgenomen? Allereerst is er natuurlijk het bedrag dat u gaat lenen, maar ook de looptijd van de lening en natuurlijk ook de rente die u zult moeten betalen zijn stuk voor stuk belangrijke onderdelen van uw kredietovereenkomst. Hou er tenslotte ook nog rekening mee dat u aan een particulier vaak niet zoveel zult kunnen lenen als aan een bank of andere financiële instelling en dat er in de meeste gevallen ook helemaal geen ruimte is voor afwijkingen aan de kredietovereenkomst.

geld lenen bij familie

Wanneer u geen geld meer kunt of wenst te lenen bij een bank kunt u er nog voor kiezen om geld te lenen bij familie. U dient er in dat geval wel rekening mee te houden dat er ook aan geld lenen bij familie risico’s verbonden zijn. In eerste instantie zult u waarschijnlijk minder kunnen lenen dan bij een bank het geval zou zijn. In de meeste gevallen zal het familielid immers eigen vermogen lenen zonder daarvoor een extra krediet af te sluiten. Geld lenen bij familie is dan ook enkel en alleen mogelijk wanneer het om een relatief klein bedrag gaat. Geld lenen om een eigen huis te kunnen kopen behoort dan ook meestal niet tot de mogelijkheden!

Wanneer u geld bij familie gaat lenen dient u er nog steeds voor te zorgen dat er een bepaalde schriftelijke overeenkomst wordt opgesteld. De beste vrienden of de hechtste families kunnen zo uit elkaar getrokken worden wanneer het op geld aankomt. Maak omwille van deze reden een duidelijke overeenkomst op waarin staat te lezen hoeveel u gaat lenen en op welke termijn het geleende bedrag terugbetaald dient te zijn. Laat als vanzelfsprekend eveneens in de overeenkomst opnemen hoeveel rente u dient te betalen bovenop het geleende bedrag.

lenen aan familie

Het kan gebeuren dat een familielid komt aankloppen met een vraag tot financiële steun. Een bankinstelling wil/kan hem niet helpen wegens een zwarte lijst notering of het familielid wenst niet bij een bankinstelling te lenen wegens te hoge kosten. U kunt het familielid dan helpen. Dergelijke lening noemt men ook wel eens een onderhandse lening. Het is een lening waar geen bankinstelling komt bij kijken. Beide partijen bepalen dan zelf de voorwaarden in een contract. Weet wel dat dergelijke lening de vriendschappelijke/familiale relaties kan schaden indien één van de partijen de voorwaarden – die in het contract zijn opgenomen – schendt. Natuurlijk zijn er ook leuke voordelen verbonden aan lenen aan familie: zelf contract opstellen (rente, terugbetalingstermijn en looptijd zelf bepalen).

lenen bij vrienden

Lenen bij vrienden is handig wanneer u te kampen heeft met een zwart lijst notering. U heeft in het verleden meermaals problemen ondervonden met het aflossen van kredieten en bijgevolg willen bankinstellingen u niet meer aan geld helpen. U bent niet kredietwaardig of ze vertrouwen u niet meer. De kans dat een bank u dan nog een krediet toekent, is redelijk klein. Een onderhandse lening is dan misschien de oplossing. Het is een lening waarbij geen bankinstelling komt kijken. Lenen bij vrienden is een voorbeeld van dergelijke lening. Beide partijen kunnen dan een contract opstellen en zelf de looptijd, de interest en dergelijke bepalen. Lenen bij vrienden kan goedkoop zijn, maar let op dat de vriendschappelijk relaties niet lijden onder de financiële relatie.

onderhandse lening familie

Lenen bij een bankinstelling is niet altijd een oplossing. Bij een onderhandse lening wordt geen bankinstelling betrekken. Een lening tussen familie of vrienden is hier een voorbeeld van. Dergelijke onderhandse lening kan vele voorbeelden hebben:

  • Het kan goedkoper zijn.
  • In het contract stellen beide partijen samen de voorwaarden op (aflossen, rente, …)
  • Wanneer de kredietnemer op de zwarte lijst staat vermeld, dan kan hij toch nog lenen.

Het nadeel is natuurlijk dat de vriendschappelijke en familiale relaties onder druk komen te staan indien de onderhandse lening niet tijdig wordt afgelost. Om dergelijke spanningen te vermijden doen beide partijen er dan ook goed aan om een contract op te stellen.

  • Afspraken en voorwaarden vermelden in een contract.
  • Even informatie opzoeken betreffende fiscale voordelen kan u geld besparen.
  • Op internet is het mogelijk om een blanco contract te downloaden. Dit kan dan dienen als basis.