Category Archives: lenen algemeen

Beobank energielening

stookolietankvullen

Je bent van oordeel dat het nu het ogenblik is om je stookolietank te vullen of je kan deelnemen aan een gezamenlijke aankoop. Je hebt al met vrienden overlegd en je leest op het internet dat de prijzen zullen stijgen omwille van politieke onlusten in het buitenland. Kortom je bent overtuigd dat je enige winst kan maken door nu te kopen.

Ook je leverancier verwacht een stijging van de prijs, hoewel niemand ooit zeker is.

Je dacht wel je tank pas binnen enkele maanden te vullen, je hebt dat geld op dit ogenblik niet. Je hebt wel ruimte voor een korte lening, maar gezien je lage inkomen heb je niet voldoende bijeen gespaard voor een volle stookolietank.

Van een vriend, die zijn tank wel moet laten vullen omdat ze zo goed als leeg is, heb je gehoord dat je bij Beobank voor dergelijke gevallen een “energielening”  kan krijgen.

De voorwaarden van die lening kan je makkelijk op het internet raadplegen, maar we geven je hieronder een beknopt overzicht:

Het is een lening die enkel aan een particulier (dus niet aan bedrijven) toegekend wordt voor het gans of gedeeltelijk vullen van je stookolietank. Dat moet bewezen worden door een factuur of een bestel- of leveringsbon. Je leent op 12 maanden een bedrag van 500 tot 2500 euro aan een uiterst interessante JKP (jaarlijks Kostenpercentage).

Wat je best doet is op de website van Beobank – de energieleningsimulatie uit te voeren. Dan weet je dadelijk welk bedrag je maandelijks zal afbetalen. Kijk maar eens op de website.

Beobank ecokrediet

ecokrediet2De premies voor energiebesparende investeringen werden onlangs drastisch teruggeschroefd. Is het dan zinloos om dergelijke investeringen nog te doen? Zeker wel, maar de terugverdientijd is uiteraard langer. De beredenering “plaats ik nieuwe hoogrendementsbeglazing?” en “hoeveel jaren zal het duren vooraleer de gas- of stookoliebesparing dat terugbetaalt?” wordt ingewikkelder.

Als het al moeilijk is om te beslissen, dan wordt het nog moeilijker als je het geld moet lenen. Hoeveel kan je eigenlijk lenen, over welke terugbetalingstermijn en hoeveel zal dat maandelijks kosten?

De vraag is eigenlijk of je verder geld blijft opbranden (gas, stookolie, elektriciteit) of  je  je woning verbetert waardoor je minder verbruikt, maar wel een lening dient af te betalen. Natuurlijk wil je de woning opwaarderen, ze wordt toch meer waard met een zuinige stookketel of met meer isolatie. En als de energieprijzen blijven stijgen is deze investering een goede belegging.

Op de website van Beobank (of in een van hun kantoren) vind je een lijst van al de gevallen die in aanmerking komen voor hun ecokrediet. Je vind er ook de voorwaarden om een dergelijk krediet te krijgen en je kan een simulatie maken waarin je het exacte bedrag van de maandelijkse afbetaling kan kennen. Hun rentevoet is op dit ogenblik zeer gunstig.

Het enige wat Beobank niet doet is de beslissing nemen. Een lening aangaan om je maandelijkse (verwarmings)kosten te verminderen kost uiteraard ook geld, maar alles zijn beloop laten en verder leven in een niet-geïsoleerd huis met een oude stookketel is waarschijnlijk op termijn nog duurder.

Bekijk de mogelijkheden via de website van Beobank

Beobank comfortlening

comfortlening1Stel dat je met vrienden goedkoop op reis kan of je in een faillissementsverkoop een eikenhouten buffetkast aan een prijsje kan vastkrijgen. Of … vul het zelf maar in. Enig probleem: je hebt op dit ogenblik het geld niet. Je hebt wel ruimte om een lening af te betalen en waarschijnlijk om ze zelfs op kortere termijn volledig aflossen. Met je volgend vakantiegeld of een termijnbelegging die binnenkort vervalt. Maar ja, dan betaal je een bijkomende “wederbeleggings”-vergoeding. Je lening vroeger dan voorzien terugbetalen kost dus weer wat meer. Een financiering zoals een autokrediet kan uiteraard niet, wie zal er nu een reis of een buffetkast als onderliggende waarborg aanvaarden? De reis of de aankoop uitstellen kan en wil je liever niet.

Dan heeft Beobank een oplossing door de “comfortlening”. Een lening op afbetaling met zéér scherpe voorwaarden. Bovendien betaal je geen vergoeding als je ze voortijdig terugbetaalt. Je kan via de website van Beobank volledig anoniem een simulatie maken voor een bedrag van 2500 tot 7500 euro dat je terugbetaalt over een looptijd van 12 tot 42 maanden.

Even doen, dan stel je zelf vast dat het niet zo duur is. Geld lenen kost uiteraard geld, maar probeer de simulatie  even uit. Dat kost alvast niets en laat je toe om met kennis van zaken te beslissen of je toch deelneemt aan die reis of toch je buffetkast koopt. Krijg je na korte tijd voldoende geld om de lening vervroegd terug te betalen, dan is er geen vergoeding te betalen. De Beobank Comfort lening plus is de ideale oplossing dus. Proberen kost niets!

Bezoek hier de website van BeoBank

Comfortlening

comfortlening2De comfortlening is een vorm van een persoonlijke lening. Dit wil zeggen dat de intresten vrij hoog liggen gezien er geen doel gegeven moet worden voor de lening. Bij verschillende aanbieders echter, bestaat de mogelijkheid om een comfortlening af te sluiten waarbij wel een bestemming voor het geleende bedrag wordt opgegeven en bijgevolg een lagere intrest bekomen kan worden.

Zoals gezegd zijn er meerdere aanbieders van een comfortlening. De exacte inhoud en voorwaarden echter zijn niet bij elke aanbieder hetzelfde. De basis van de comfortlening daarentegen wel. Het is een persoonlijke lening, er dient een minimumbedrag geleend te worden en in functie daarvan kan een termijn bepaald worden. Op het geleende bedrag wordt dan intrest betaald, afhankelijk van termijn, bedrag en soms ook doel van de lening.

Naast de eigenschappen van de lening kunnen ook de voorwaarden tot aanvaarding verschillen per aanbieder. Elke bank of ieder leenkantoor heeft zijn eigen set regels die bepalen of ze het risico willen nemen om je een lening aan te bieden. Er zijn wel enkele basisregels die nagenoeg overal hetzelfde zijn. De maandelijkse afbetalingen mogen maar een bepaald percentage van je inkomen betreffen en je dient te beschikken over bewezen inkomsten. Ook wordt er altijd rekening gehouden met je maandelijkse vaste uitgaven. Uiteindelijk is je effectieve inkomst het verschil tussen wat je ontvangt en wat je zeker dient af te geven.

Om de beste comfort lening te krijgen, kan je vooraf alle informatie op internet opzoeken bij de verschillende aanbieders en met elkaar vergelijken.Daarvoor staan op de websites meestal een simulator.

U kunt dit hier vrijblijvend proberen

Koop op lijfrente

koopoplijfrente1De koop op lijfrente betekent dat de verkoper zijn huis (of een ander onroerend goed) nu al verkoopt tegen een vast maandelijks bedrag, dat geïndexeerd is, en dit zo lang hij leeft, vandaar het woord “lijfrente”.  Naargelang het contract blijft hij er bovendien zelf in wonen tot zijn dood maar meestal zal de koper het huis intrekken.

Op deze koop worden de normale rechten betaald, plus een zekere startsom, het boeket genoemd, die ongeveer 10% is van de waarde van het goed.

Deze vorm van kopen kan voor beide partijen ideaal van zijn.
De koper heeft nu al, tegen een goedkope maandelijkse last, het huis en kan er zelfs verbeteringswerken in doen. Hij kan het zelf bewonen of verhuren. Hoelang en dus hoeveel hij hiervoor in totaal betaalt zal afhangen van het overlijden van de verkoper. Dit lijkt een gok, maar je moet vergelijken met een hypothecaire lening van 30 jaar.

De verkoper heeft de zekerheid dat hij tot zijn einde een bepaald inkomen zal hebben waarmee hij bijvoorbeeld de huur van de serviceflat kan betalen. Hij zal een dergelijke formule meestal pas overwegen als hij kinderloos is.

Lijfrentes hebben veel vormen en voorwaarden, zo kan je ze bijvoorbeeld ook op 2 hoofden vestigen of overeenkomsten insluiten aangaande het (klein) onderhoud en structurele zware herstellingen van de woning. En dan zijn er uiteraard ook nog ontbindende bepalingen zoals de nietigheid van het contract als de koper de maandelijkse last niet meer betaalt. Daarnaast zijn er nog fiscale voordelen voor beide partijen. Laat u goed inlichten!