Category Archives: lenen algemeen

Leasen

Leasing is een overeenkomst waarbij de eigenaar een goed voor een bepaalde periode ter beschikking stelt aan de gebruiker. Deze betaalt daarvoor een vergoeding.
Dit lijkt zeer sterk op een gewone huurovereenkomst waarbij de gebruiker een vergoeding betaalt aan de eigenaar of zelfs op de huurkoop waarbij de eigendom overgaat naar de gebruiker bij de laatste afbetaling.
Toch zijn er verschillen, daartoe moet een onderscheid gemaakt worden tussen operationele leasing en financiële leasing.

Bij operationele leasing biedt de eigenaar meestal een volledige service; als de kosten voor het in standhouden van het goed (onderhoud en herstellingen), de verzekeringen, de taksen, bij auto’s een budget voor banden. Met andere woorden, de volledige administratie van het goed blijft bij de eigenaar (of leasingmaatschappij) tegen een meestal vaste maandelijkse kostprijs. Op het einde van het contract wordt de gebruiker geen eigenaar, de verkoop en de restwaarde gebeurt door de eigenaar. Je kan op die manier alle materiaal en uitrusting leasen: machines,  informaticamateriaal, auto’s, medisch materiaal. Naast een eenvoudiger administratie is het voordeel voor de (beroeps)gebruiker vooral fiscaal. Hij moet eveneens geen kapitaal investeren, enkel de maandelijkse betalingen komen in zijn balans. Bovendien worden onvoorziene kosten uitgesloten, behoudens bij een gebrek aan zorgen. Particulieren hebben een aantal van deze voordelen niet, financieel zal een krediet bijna altijd voordeliger uitkomen.

Bij financiële leasing blijft de leasingmaatschappij enkel juridisch eigenaar van het goed. De gebruiker staat dus zelf in voor het in stand houden van het goed, het zal dan ook opgenomen worden in zijn balans.

Maximale leninglast

Een gezin of een alleenstaande kan, gedreven door een overdosis aan reclame, voor een bepaald goed (een auto, een reis, een huis) een lening willen aangaan waarvoor ze eigenlijk een te laag inkomen hebben om ze te kunnen aflossen. In dit geval moet de koper dus tegen zichzelf beschermd worden. Dit zal in de komende jaren meer en meer gereglementeerd worden.

In principe mag de totale last van de lening niet meer bedragen dan 1/3 van het inkomen. Uiteraard zal daarvan afgeweken worden naargelang het volledige vermogen van de ontlener. Dit eerste principe geldt uiteraard altijd, ongeacht het goed.

Een tweede beperking is dan de waarde van het goed. Welk is de toekomstige marktwaarde bij gedwongen verkoop? Een auto verliest waarde, een huis kan er bijwinnen.

Een derde regel is de quotiteit. Dan gaat het meestal over een onroerend goed. Je wil meer lenen dan de waarde van je huis. Bijvoorbeeld ook de kosten tot het verwerven van je woning (notariskosten enz.). Dan zal je lenen aan een hogere quotiteit, bijvoorbeeld 104% van de waarde. Dit werd vroeger vlot toegestaan.

De meeste financiële instellingen bieden, dikwijls via internet, een berekeningsmodule aan waarbij je je inkomen, je gezinssituatie (gehuwd) en je maandelijkse lasten (huur, leningen) opgeeft. Je kan ook bijkomende inkomsten aanduiden. Op basis van die gegevens krijg je dan al een idee van het totaal bedrag dat je kan ontlenen.

Als je contact opneemt met de financiële instelling zal men je helpen om alles zorgvuldig op een rijtje te zetten en je maximale leninglast te bepalen.

Huurkoop financiering

Huurkoop financiering laat je toe om, na een eerste aanbetaling, een goed zoals bijvoorbeeld een auto, in gebruik te nemen. Je huurt als het ware de auto tot hij is afbetaald. Deze huur is in feite een deel aflossing van de lening en een deel rente. Met de volgende afbetalingen betaal je dan in termijnen de volledige som plus intresten van de aankoop terug. Het goed zal dus pas je definitieve eigendom worden wanneer de volledige som werd betaald. Bij huurkoop blijf je bijgevolg volledig aansprakelijk voor elke schade die aan het goed zou komen tot de laatste aflossing. De “verhuurder” kan dus, als je niet meer of niet tijdig betaalt, onder bepaalde voorwaarden, het goed gewoon terugvorderen, waarbij je elke schade vooraf moet laten herstellen.

Dit in tegenstelling tot de “lening op afbetaling” waarbij je een lening aangaat, meestal met het gekochte goed als onderpand. Bij een lening op afbetaling is het goed dadelijk je eigendom.

Huurkoop komt vandaag niet veel meer voor. Het is een dure formule met een hoge rente. Er is namelijk een risico voor de verkoper: wat is de waarde van het goed als de koper stopt met betalen? Is die auto dan nog verkoopbaar (verouderd model)? Dit risico moet vergoed worden. De koper moet eigenlijk van bij het begin zeker zijn dat hij elke afbetaling zal kunnen doen.

Enkele kenmerken van huurkoop zijn: de rente zal gedurende de volledige looptijd vast blijven, soms wordt gewerkt met een eindbedrag dat verschillend is van de (maandelijkse) aflossing.

Lenen met borgstelling


Wanneer je geen inkomen hebt of een laag inkomen, is het vaak moeilijk om te lenen. De reden hiervoor is het risico dat je niet zult kunnen voldoen aan de maandelijkse afbetalingen die gevraagd worden. Gelukkig wil dit niet altijd zeggen dat een lening geen optie is. Wil je lenen met een laag inkomen dan kan je gebruik maken van iemand die een borgstelling wilt doen. Hierbij zal de bank niet enkel naar jouw inkomen kijken, maar ook naar dat van de persoon die de borgstelling doet. Daardoor heb je plots een veel hoger fictief inkomen en is de kans op een goedkeuring van je lening beduidend groter. Een borgstelling is echter niet zonder risico. De persoon die de borgstelling geeft, verbindt zich ertoe de lening over te nemen bij nalatigheid van de eigenlijke ontlener.

In praktijk komt het erop neer dat wanneer je een lening aangaat met borgstelling en je maandelijkse sommen niet kunt betalen, de persoon die zich borg heeft gesteld het saldo van de lening in één keer moet betalen. Daarom is het belangrijk enkel te lenen met borg wanneer je er zeker van bent dat je de lening kunt afbetalen. Zelf borg staan, doe je bij voorkeur ook alleen voor mensen die je absoluut zeker kunt vertrouwen, bijvoorbeeld je ouders. Tenslotte ga je een verbintenis aan die je zuur kan opbreken wanneer dat vertrouwen beschaamd zou worden. Daarnaast is niet elke bank of leenkantoor bereid om een borg te accepteren, sommige instellingen lenen enkel wanneer je eigen inkomen voldoet.

Moeilijkheden terugbetaling lening

Wanneer je een lening afsluit, moet je die natuurlijk ook terugbetalen. Enerzijds betaal je het ontleende bedrag en anderzijds een bijkomend bedrag dat ontstaat door de intrest. Dit is de prijs die je betaalt om een lening te krijgen. De snelheid waarmee je de lening moet voldoen, wordt afgesproken aan het begin van de lening en staat in je contract. Indien je door omstandigheden niet tijdig kan betalen, komen daar behoorlijk wat gevolgen bij kijken.

Wanneer je één maand achterstaat met je betalingen is er nog geen man overboord, en kan je dit terug rechtzetten door de achterstallige som bij te betalen. Ook bij een achterstand van twee maanden, krijg je nog een kans om alles recht te zetten. Heb je echter drie maanden nagelaten om te betalen, dan zal je lening stopgezet worden. Dit houdt in dat de instelling die je de lening gegeven heeft, het volledige bedrag in één keer kan opeisen. Kan je hier niet aan voldoen, dan moet je zo snel mogelijk een oplossing zoeken om te vermijden dat het tot een rechtzaak komt.

In de eerste plaats zul je geconfronteerd worden met een incassobureau of deurwaarder. Ook zal er een beslag gelegd worden op je loon. Dit wil zeggen dat ene deel van je inkomen rechtstreeks naar je schuldeiser gaat. Wanneer dit bedrag voldoende hoog is, kan je de verdere lening op deze manier aflossen. Is dat niet het geval of heb je geen inkomen, dan zal er wellicht beslag gelegd worden op je bezittingen.

credit card als lening

In tegenstelling tot een lening is een credit card relatief eenvoudig te verkrijgen. Er zijn niet veel eisen aan verbonden en de aanvraag gaat snel en zonder al te veel rompslomp. Doordat je bij een credit card ook geld gebruikt vooraleer je het verdient hebt, kan je dit als een soort lening beschouwen. Afhankelijk van de aard van je credit card is dit een lening op lange of korte termijn. Sommige aanbieders eisen dat het bedrag dat je via credit card hebt gebruikt, maandelijks volledig betaald wordt. Dit is het geval bij verschillende banken die enkel een kaart geven aan eigen klanten of nieuwe klanten die hun loon op een rekening bij de bank laten storten. Op het einde van de maand gaat het bedrag dan rechtstreeks van de rekening waar het loon op staat.

In het slechtste geval heeft dit een negatieve balans als gevolg waar een hoge intrest aan verbonden is. Een andere mogelijkheid is de credit card die ook als geldreserve fungeert. Hierbij dien je maandelijks een vastgelegd percentage van het gebruikte bedrag te betalen, maar er worden wel intresten aangerekend op dat bedrag. Het deel dat je dadelijk terugbetaald kun je de maand erop ook gewoon weer uitgeven, maar wanneer je alles opgebruikt, val je zonder credit card. De formule die je kiest, hangt af van je situatie en het doel van je kaart. Wie enkel jaarlijks een vakantie wilt regelen via internet, heeft een andere nood dan wie zeer frequent aankopen doet met zijn kaart.

lenen via een geldreserve

Wanneer je graag een som geld ter beschikking hebt, maar er nog niet echt uit bent hoeveel je wilt, dan kan een geldreserve de uitweg bieden. Hierbij vraag je niet rechtstreeks een lening, maar een kredietlijn die je naar believen kunt gebruiken. Er wordt dan een afgesproken bedrag ter beschikking gesteld waar je via een kaart, internet of telefoon gebruik van kunt maken. Het grootste voordeel van lenen via een geldreserve is de vrijheid die je krijgt. Je bent niet verplicht om je opnames te verantwoorden eens de geldreserve is goedgekeurd. Je betaalt ook enkel intresten over het deel dat je effectief gebruikt, zolang je dus geen opnames doet van de geldreserve is ze geheel gratis. Een nadeel ervan is de dure kost die eraan verbonden is. Een geldreserve gaat meestal gepaard met hoge intresten. Dit komt vooral doordat de bank of kredietverstrekker geen inzicht heeft in het doel van de lening. Een lening via geldreserve kun je via verschillende verstrekkers krijgen. Wanneer je online zoekt, vind je tal van aanbieders die ieder hun eigen specifieke voordelen hebben. De belangrijkste argumenten om je te overtuigen zijn snelheid, kostprijs en het gemak waarmee je opnames kunt doen. Omdat dit, bij gebruik van het volledige bedrag, een dure manier van lenen is, loont het de moeite verschillende aanbieders te vergelijken. Natuurlijk heeft iedereen andere behoeften en primeert prijs niet altijd. Wanneer je bijvoorbeeld zeer dringend wilt lenen via een geldreserve, is snelheid zonder twijfel de belangrijkste beweegreden om voor een aanbieder te kiezen.

Geld lenen voor iedereen

We kunnen allemaal wel eens dat extra duwtje in de rug gebruiken tijdens die renovatiewerken aan het huis, voor de aankoop van je droomwagen of om je verhuiskosten te betalen.

Iedereen moet wel eens geld lenen om zijn of haar doelen te verwezenlijken. Echter er zijn enkele regels waar iedereen aan moet voldoen en zich aanhouden om geld te lenen. Eerst en vooral moet je ouder zijn dan 18 jaar, indien je onder de 18 bent kunnen je ouders wel een lening voor je aangaan, maar dan blijven zij wel aansprakelijk indien er iets misloopt! De meeste kredietmaatschappijen  zoals de BeoBank weten ook graag aan wie ze geld uitlenen en bekijken vooral of je voldoende inkomsten hebt om de afbetaling te kunnen maken.

Sommige leningen kan je enkel aangaan onder welbepaalde voorwaarden, dus informeer je hier zeker op voorhand over. Enkele meer specifieke leningen zijn goedkoper dan andere, afhankelijk welke reden je hebt om het geld te lenen. Je kan een sociale lening aangaan indien je een huis of appartement wil kopen, of een groene lening voor energiebesparende maatregelen die je uitvoert aan je eigendom. Bij het opstarten van je eigen zaak bestaan er dan weer zakelijke leningen welke beginnen met bedragen vanaf 5000 euro.

Let wel! De meeste banken en kredietmaatschappijen weten graag de reden waarvoor je geld leent, zij willen immers weten waarin ze investeren. Onderteken zeker niet zomaar een offerte, laat je desnoods bijstaan door iemand die ook verstand heeft van de kleine lettertjes in de leningovereenkomst. Maar als puntje bij paaltje komt is geld lenen voor iedereen weggelegd.
Vanaf 5,99% JKP is uw renovatielening sneller gekozen dan de kleur van uw muren.

Verstandig lenen

Het is een feit dat het vandaag de dag alles behalve moeilijk is om een lening af te sluiten. Naast de klassieke, grote leningen zijn er ook verschillende kleine leningen op de markt die luisteren naar de naam “mini krediet”. Een mini krediet is een mooi voorbeeld van een krediet die iedereen kan afsluiten. Er is geen controle naar uw financiële situatie voor nodig en er wordt geen BKR codering uitgevoerd voor het toekennen van de lening. Het is echter nog maar de vraag of het wel verstandig is om geld te lenen door middel van bijvoorbeeld een mini krediet. Het is immers een feit dat de kosten op een mini krediet bijzonder hoog liggen (vaak ruim 20%) terwijl u een dergelijk klein bedrag meestal niet echt dringend nodig heeft. Wanneer u op het einde van de maand over onvoldoende geld beschikt om aan uw dagelijkse kosten te voldoen, dan kan een dergelijke lening natuurlijk wel een interessante uitweg bieden.

Verstandig lenen houdt vooral in dat u ten eerste weet waarvoor u leent en vooral hoeveel u dient te lenen. Veel mensen sluiten een lening af voor een bedrag dat veel hoger ligt dan dat men eigenlijk maar nodig heeft met alle gevolgen van dien. Slim lenen wil vooral zeggen dat u de moeite neemt om te onderzoeken bij welke bank een bepaalde lening zo goedkoop mogelijk wordt aangeboden. De meeste leningen beschikken over een vrije rente wat wil zeggen dat de bank of financiële instelling zelf kan beslissen hoeveel kosten ze in rekening brengen (binnen aanvaardbare maxima natuurlijk). Dit kan er in ieder geval voor zorgen dat er grote verschillen ontstaan op vlak van kostprijs die in de uiteindelijke afbetaling een belangrijke rol kunnen gaan spelen.

Lenen is dus één ding, maar verstandig lenen is toch nog iets helemaal anders. Probeer er in ieder geval altijd rekening mee te houden dat u niet te veel leent en dat u geld leent door middel van een zo goedkoop mogelijke kredietvorm. Probeer ook alleen maar geld te lenen voor iets wat u echt nodig heeft, want dat is lenen met het koppie erbij.

Geld lenen vergelijk

Wanneer u geld gaat lenen wenst u eigenlijk maar twee zaken. Allereerst moet het gaan om een betrouwbare kredietverstrekker. Heel wat mensen kiezen er voor om online een lening af te sluiten zonder precies te weten bij wie ze de lening juist afsluiten. Niet zelden zorgt dit er voor dat de persoon in kwestie voor onaangename verrassingen komt te staan, en dat zult u juist zoveel mogelijk willen proberen te vermijden. Het tweede wat u zult willen is geld lenen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Ook dat is eigenlijk perfect mogelijk, alleen willen de meeste mensen geen tijd stoppen in het vergelijken of berekenen van leningen waardoor men steevast een lening afsluit die eigenlijk te duur is. Voor alle twee deze zaken geldt dat u om geld te lenen moet durven te vergelijken. Niemand zal het u kwalijk nemen wanneer u de mogelijke kredieten bij bank A vergelijkt met de kredieten bij bank B. Zolang u denkt dat u ergens anders een goedkoper en beter krediet af zult kunnen sluiten doet u er goed aan om u niet te binden.

Geld lenen vergelijk is dus interessant om te kunnen achterhalen welk krediet het beste aansluit op uw verwachtingen. Daarnaast maakt een geld lening vergelijking het eveneens mogelijk om na te gaan welk krediet over de beste voorwaarden beschikt. Het is namelijk één ding om een goedkoop krediet te vinden, maar het is natuurlijk iets compleet anders om een krediet te vinden dat én goedkoop is én over goede voorwaarden beschikt. Geld lenen online vergelijken is eigenlijk niet zo moeilijk. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om gebruik te maken van een vergelijkingssite. Dergelijke websites zijn gespecialiseerd in het vergelijken van kredieten, zowel wat de kostprijs als de voorwaarden betreft. Wenst u geen gebruik te maken van een vergelijkingssite, dan kunt u er nog steeds voor kiezen om een berekening uit te voeren. Aan de hand van de uitkomst van de berekening kunt u gaan controleren en beslissen welk krediet nu echt het beste aansluit op uw verwachtingen. Een goed afweging maken is dus niet moeilijk, al zult u er wel enige tijd in dienen te investeren.