Category Archives: lenen algemeen

Geld lenen

In de wereld waarin we nu leven is het haast ondenkbaar dat iemand in zijn leven geen lening dient af te sluiten. Geld lenen is een vaste waarde geworden in ons dagelijks leven alsook op de financiële markt. Daarnaast is het aangaan van een krediet mogelijk op verschillende manieren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een klein geldbedrag te lenen door middel van het mini krediet. Een mini krediet biedt kredietnemers de mogelijkheid om een bedrag te lenen tot 500 à 1000 euro. Dat bedrag dient echter samen met de kostprijs binnen de 30 dagen na ontvangst terug afgelost te worden. Rekening houdende met het feit dat er niet zelden een kost van meer dan 20% wordt aangerekend wil dit zeggen dat de kosten hoog kunnen oplopen bij een dergelijk krediet.

Een lening aangaan

geldEen lening aangaan is natuurlijk ook mogelijk wanneer het gaat om een groter bedrag. Niet iedereen heeft immers voldoende aan 500 à 1000 euro. Wanneer het om een groter bedrag gaat is een krediet afsluiten iets moeilijker dan wanneer het om een beperkt bedrag gaat. In dit geval dient u echter te kiezen voor een persoonlijk of een doorlopend krediet. Door middel van een persoonlijk krediet is het zeer eenvoudig om veel geld te lenen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Het persoonlijk krediet is een zeer standaard krediet waarbij niet afgeweken kan worden van de voorwaarden waardoor de kostprijs steeds zo beperkt mogelijk kan gehouden worden.

 Doorlopend krediet

Als u gebruik maakt van een doorlopend krediet wil zeggen dat u geld leent tegen zeer flexibele voorwaarden. Het is bij een doorlopend krediet immers perfect mogelijk om meer af te lossen dan in de kredietovereenkomst staat opgenomen, maar daarnaast kan een eerder afgelost bedrag ook terug worden opgevraagd. Het spreekt voor zich dat lenen van geld met een doorlopend krediet omwille van deze flexibiliteit in de voorwaarden duurder is dan van een persoonlijke lening. Denk dus goed na alvorens te beslissen van welke kredietvorm u gebruik gaat maken. En maak gebruik van de kredietsimulators die op diverse financiële sites vindt, zoals de simulator van de Beobank.

Krediet afsluiten

Een krediet afsluiten is iets dat tegenwoordig gemakkelijker gaat en vaak online gedaan wordt.Veel mensen vragen zich bijna dagelijks af of het leven niet eenvoudiger zou zijn wanneer we allemaal veel geld zouden hebben. Daar valt natuurlijk best wat over te zeggen, maar aan de andere kant moet u niet perse veel geld hebben om uw dromen waar te kunnen maken. Wanneer u bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk over verminderd kapitaal beschikt kunt u er immers ook nog steeds voor kiezen om een krediet af te sluiten. Een krediet is immers een zeer eenvoudige manier om extra kapitaal op te halen, ook al moet u dat kapitaal op een zeker ogenblik terugbetalen. Een krediet kost u ook altijd geld waardoor veel mensen zich de vraag stellen of het voor hun al dan niet interessant is. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag alles over het afsluiten van een krediet alsook welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn.

Waarom een krediet afsluiten?

krediet afsluiten In de inleiding werd het antwoord op bovenstaande vraag eigenlijk reeds gegeven. De realiteit is immers dat er heel wat goede redenen kunnen zijn. U kunt er voor kiezen om een krediet af te sluiten omdat u niet over voldoende kapitaal beschikt om een bepaalde investering te doen, maar u kunt ook een krediet afsluiten omdat u gewoon geen eigen kapitaal wenst te investeren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van een nieuwe auto. Bijna niemand maakt de keuze om de auto volledig met eigen kapitaal te financieren, ook al zou men dit eventueel wel kunnen. Feit is echter dat een auto wordt aanzien als verloren kapitaal. Met andere woorden, een auto zal na verloop van tijd niet stijgen in waarde, in tegendeel. Dergelijke “nutteloze” investeringen kunnen het best gefinancierd worden met geld dat u gaat lenen. Doet u het met eigen kapitaal, dan is de kans immers groot dat u andere wel interessante investeringen moet laten vallen en dat zou toch wel bijzonder jammer zijn. Tot slot kan een krediet u ook helpen om door een moeilijke periode te komen. Iedereen maakt het in zijn of haar leven wel eens mee dat het financieel allemaal iets minder goed gaat. Ook op dat soort momenten kan het goed doen  om te weten dat u nog steeds over de mogelijkheid beschikt om een krediet af te sluiten.

Hoe een krediet afsluiten?

Een krediet afsluiten is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige waar u rekening mee dient te houden is dat de bank altijd een bepaald onderzoek in zal stellen naar uw financiële situatie. Men kijkt immers niet alleen welk bedrag u kunt lenen, maar ook op welke termijn het realistisch is om het bedrag terug te betalen. Ook wordt door de bank onderzocht of u reeds één of meerdere kredieten heeft lopen waarna vervolgens alle bedragen worden opgeteld. Alvorens naar de bank te stappen is het ook belangrijk om bij uzelf even ten  rade te gaan waar u precies naar op zoek bent. Met andere woorden, hoeveel geld wenst u te lenen en vooral op welke manier wilt u het geld lenen. Kiest u voor een eenvoudig en lineair krediet of gaat u toch maar voor een flexibel krediet?  Er bestaan wat dat betreft heel wat mogelijkheden om een krediet te sluiten, maar ze zijn lang niet allemaal voor iedereen geschikt. 

kredietaanvraag bij Beobank

Conclusie

Heel wat mensen gaan er automatisch vanuit dat mensen die lenen te maken hebben met financiële problemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke stelling echter zeer belachelijk is. Sterker nog, eigenlijk is het afsluiten van een krediet een teken dat het met de persoon in kwestie wel goed gaat, anders had hij het krediet door de bank nooit toegekend gekregen. Eigenlijk moet u slechts met één punt rekening houden en dat is dat geld lenen ook altijd geld kost. Het bedrag dat u na afloop van uw kredietperiode aan de bank zult hebben terugbetaald zal immers veel groter zijn dan het bedrag dat u in eerste instantie zelf heeft gekregen.

online lenen

Tegenwoordig kan haast alles digitaal en dat geldt ook voor leningen afsluiten. Online lenen is bijna de standaard geworden en steeds meer mensen gebruiken deze manier dan ook om een lening af te sluiten. De toegankelijkheid van het internet en de illusie van anonimiteit spelen hier zeker een belangrijke rol in. Er hoeft geen enkele vorm van persoonlijk contact te zijn en bij persoonlijke leningen moet je niet vertellen waar het ontleende geld aan besteed zal worden. Alles gaat snel en je lening kan binnen enkele uren al afgesloten zijn. Wie de juiste papieren en informatie bij de hand heeft, zal het hele proces op enkele minuten kunnen afronden.

Het aanvraagformulier

Het eerste deel van het proces bestaat uit het invullen van een aanvraagformulier. Dit formulier heeft als doel om een volledig zicht te krijgen op je situatie, inkomsten, uitgaven en de lening die je wilt verkrijgen. Er worden personalia gevraagd, een overzicht van je financiële situatie en je gezinssamenstelling. Vanzelfsprekend kies je ook het bedrag dat je wilt lenen en de termijn waarop je het wilt terugbetalen. Het aanvraagformulier kan je meestal online invullen en doorsturen naar het kantoor of de bank.

De documenten

Eens het formulier nagekeken is en de lening goedgekeurd dien je nog enkele bewijsstukken aan te leveren. Soms wordt dit al gevraagd bij het invullen van het formulier. Je kunt de documenten meestal uploaden of per email versturen als bijlage. Per post is eventueel ook een mogelijkheid, maar dan dien je er rekening mee te houden dat dit wat langer kan duren. Het gaat hier om loonbrieven, een kopie van je identiteitskaart, en dergelijke meer.

De handtekening

Als laatste dient het contract nog ondertekend te worden. Het contract wordt per post of email gestuurd. Je zet je handtekening eronder en stuurt het dan per post terug. De reden waarom dit document altijd in hardcopy gevraagd wordt is het risico dat eraan verbonden is. Enkel een echte handtekening op papier garandeert de kredietverstrekker dan hij zijn geld zal terugzien of de nodige acties kan ondernemen. Wilt u weten of de online lening ook iets voor u is, doe dan de online simulator.

Lenen in enkele uren

Wanneer je tijd hebt voor je een lening aangaat, is dat de ideale situatie. Je kunt rustig vergelijken, de beste tarieven en voorwaarden opzoeken en meerdere kredietverstrekkers contacteren. In realiteit is dit echter niet altijd mogelijk. Soms heb je onverwacht geld nodig en is er enige dringendheid mee gemoeid. Op dat ogenblik ga je op zoek naar de kredietverstrekker die je in enkele uren aan een lening kan helpen. Dat is niet altijd even eenvoudig, maar er zijn verschillende kanalen mogelijk die je snel aan geld helpen.

Een doorlopend krediet aanvragen

Er zijn verschillende kredietverstrekkers die het doorlopend krediet aanbieden in enkele uren. Alles wordt online geregeld en het contract kan je in een kantoor ondertekenen. Meestal gaat het hier wel om relatief lage bedragen. Het voordeel is dat de kredietlijn ook nadien blijft gelden en je een volgende keer wellicht nog wat reserve hebt staan.

leneninenkele-uren1

Onderhands lenen

Onderhands lenen doe je bij familie, vrienden of een andere privépersoon. Via internet en magazines zoals de streekkrant kom je vaak aanbiedingen tegen. Gezien alles op een informele manier geregeld wordt, is dit een zeer snelle manier om een lening te verkrijgen. Daarenboven gelden er andere regels dan bij de officiële kanalen.

Een onderpand

Bij het lenen met een onderpand geef je iets waardevols in ruil voor de lening. Wanneer je het ontleende bedrag terugbetaalt, krijg je de goederen terug. Deze manier van lenen kan je verwezenlijken via een pandjeshuis. Betaal je de lening niet tijdig terug, dan wordt je goed eigendom van de ontlener die het op zijn beurt zal verkopen.

Flitslening

Als laatste is er nog de flitslening, ook wel gekend als de minilening. Bij deze vorm van krediet kan je zeer snel een bedrag tot 1000 euro lenen voor een korte termijn. Er gebeurt geen controle bij de nationale bank en het geld is binnen enkele uren ter beschikking.

Minileningen (leningen tot 1000 euro)

minilening4Soms heb je nood aan het lenen van een klein bedrag omdat je wordt geconfronteerd met een onverwachte herstelling van je wagen of iets duurder doktersbezoek. Een minilening vormt dan een perfecte oplossing! Bij een minilening, ook wel een flitskrediet genaamd, kan je op een snelle manier een beperkte som geld lenen.

Soms is de tijd nodig tussen aanvraag en lening slechts 10 minuten! De procedure kan zelfs via sms gebeuren (sms-lenen) of online. De looptijd van de lening is meestal ook erg beperkt tot maximaal 30 dagen afhankelijk van het bedrag dat je uitleent. De grote voordelen van zulke snelle minileningen zijn vanzelfsprekend de snelheid waarbij kan geleend worden en het feit dat bijna iedereen van deze service kan genieten ongeacht je financieel draagvlak. Je kan enkel lenen indien je ouder bent dan 21 jaar en de kredietverstrekker zal eerst jouw financiële achtergrond controleren om het maximale uitleenbedrag te bepalen.

Een nadeel is de grote kost die zulke leningen met zich meedragen, de interest bedraagt meestal rond de 20%. Dit betekent dat u voor elke 100 euro dat u leent, 120 euro moet terugbetalen en wie er niet in slaagt zijn lening op tijd af te lossen staat een fikse boete te wachten!

Een minilening vormt dus een ideale oplossing voor die kleine onverwachte dingen, doch hou steeds in gedachte dat de interest op zulke bedragen erg hoog kunnen oplopen! Als er grotere bedragen nodig zijn, zijn er natuurlijk  andere opties, maar het regelen hiervan duurt iets langer maar  zijn wel voordeliger. Kijk maar eens op de websites van de geldverstrekkers.

Beobank energielening

stookolietankvullen

Je bent van oordeel dat het nu het ogenblik is om je stookolietank te vullen of je kan deelnemen aan een gezamenlijke aankoop. Je hebt al met vrienden overlegd en je leest op het internet dat de prijzen zullen stijgen omwille van politieke onlusten in het buitenland. Kortom je bent overtuigd dat je enige winst kan maken door nu te kopen.

Ook je leverancier verwacht een stijging van de prijs, hoewel niemand ooit zeker is.

Je dacht wel je tank pas binnen enkele maanden te vullen, je hebt dat geld op dit ogenblik niet. Je hebt wel ruimte voor een korte lening, maar gezien je lage inkomen heb je niet voldoende bijeen gespaard voor een volle stookolietank.

Van een vriend, die zijn tank wel moet laten vullen omdat ze zo goed als leeg is, heb je gehoord dat je bij Beobank voor dergelijke gevallen een “energielening”  kan krijgen.

De voorwaarden van die lening kan je makkelijk op het internet raadplegen, maar we geven je hieronder een beknopt overzicht:

Het is een lening die enkel aan een particulier (dus niet aan bedrijven) toegekend wordt voor het gans of gedeeltelijk vullen van je stookolietank. Dat moet bewezen worden door een factuur of een bestel- of leveringsbon. Je leent op 12 maanden een bedrag van 500 tot 2500 euro aan een uiterst interessante JKP (jaarlijks Kostenpercentage).

Wat je best doet is op de website van Beobank – de energieleningsimulatie uit te voeren. Dan weet je dadelijk welk bedrag je maandelijks zal afbetalen. Kijk maar eens op de website.

Beobank ecokrediet

ecokrediet2De premies voor energiebesparende investeringen werden onlangs drastisch teruggeschroefd. Is het dan zinloos om dergelijke investeringen nog te doen? Zeker wel, maar de terugverdientijd is uiteraard langer. De beredenering “plaats ik nieuwe hoogrendementsbeglazing?” en “hoeveel jaren zal het duren vooraleer de gas- of stookoliebesparing dat terugbetaalt?” wordt ingewikkelder.

Als het al moeilijk is om te beslissen, dan wordt het nog moeilijker als je het geld moet lenen. Hoeveel kan je eigenlijk lenen, over welke terugbetalingstermijn en hoeveel zal dat maandelijks kosten?

De vraag is eigenlijk of je verder geld blijft opbranden (gas, stookolie, elektriciteit) of  je  je woning verbetert waardoor je minder verbruikt, maar wel een lening dient af te betalen. Natuurlijk wil je de woning opwaarderen, ze wordt toch meer waard met een zuinige stookketel of met meer isolatie. En als de energieprijzen blijven stijgen is deze investering een goede belegging.

Op de website van Beobank (of in een van hun kantoren) vind je een lijst van al de gevallen die in aanmerking komen voor hun ecokrediet. Je vind er ook de voorwaarden om een dergelijk krediet te krijgen en je kan een simulatie maken waarin je het exacte bedrag van de maandelijkse afbetaling kan kennen. Hun rentevoet is op dit ogenblik zeer gunstig.

Het enige wat Beobank niet doet is de beslissing nemen. Een lening aangaan om je maandelijkse (verwarmings)kosten te verminderen kost uiteraard ook geld, maar alles zijn beloop laten en verder leven in een niet-geïsoleerd huis met een oude stookketel is waarschijnlijk op termijn nog duurder.

Bekijk de mogelijkheden via de website van Beobank

Beobank comfortlening

comfortlening1Stel dat je met vrienden goedkoop op reis kan of je in een faillissementsverkoop een eikenhouten buffetkast aan een prijsje kan vastkrijgen. Of … vul het zelf maar in. Enig probleem: je hebt op dit ogenblik het geld niet. Je hebt wel ruimte om een lening af te betalen en waarschijnlijk om ze zelfs op kortere termijn volledig aflossen. Met je volgend vakantiegeld of een termijnbelegging die binnenkort vervalt. Maar ja, dan betaal je een bijkomende “wederbeleggings”-vergoeding. Je lening vroeger dan voorzien terugbetalen kost dus weer wat meer. Een financiering zoals een autokrediet kan uiteraard niet, wie zal er nu een reis of een buffetkast als onderliggende waarborg aanvaarden? De reis of de aankoop uitstellen kan en wil je liever niet.

Dan heeft Beobank een oplossing door de “comfortlening”. Een lening op afbetaling met zéér scherpe voorwaarden. Bovendien betaal je geen vergoeding als je ze voortijdig terugbetaalt. Je kan via de website van Beobank volledig anoniem een simulatie maken voor een bedrag van 2500 tot 7500 euro dat je terugbetaalt over een looptijd van 12 tot 42 maanden.

Even doen, dan stel je zelf vast dat het niet zo duur is. Geld lenen kost uiteraard geld, maar probeer de simulatie  even uit. Dat kost alvast niets en laat je toe om met kennis van zaken te beslissen of je toch deelneemt aan die reis of toch je buffetkast koopt. Krijg je na korte tijd voldoende geld om de lening vervroegd terug te betalen, dan is er geen vergoeding te betalen. De Beobank Comfort lening plus is de ideale oplossing dus. Proberen kost niets!

Comfort loan NL Image Banner 300 x 250

Comfortlening

comfortlening2De comfortlening is een vorm van een persoonlijke lening. Dit wil zeggen dat de intresten vrij hoog liggen gezien er geen doel gegeven moet worden voor de lening. Bij verschillende aanbieders echter, bestaat de mogelijkheid om een comfortlening af te sluiten waarbij wel een bestemming voor het geleende bedrag wordt opgegeven en bijgevolg een lagere intrest bekomen kan worden.

Zoals gezegd zijn er meerdere aanbieders van een comfortlening. De exacte inhoud en voorwaarden echter zijn niet bij elke aanbieder hetzelfde. De basis van de comfortlening daarentegen wel. Het is een persoonlijke lening, er dient een minimumbedrag geleend te worden en in functie daarvan kan een termijn bepaald worden. Op het geleende bedrag wordt dan intrest betaald, afhankelijk van termijn, bedrag en soms ook doel van de lening.

Naast de eigenschappen van de lening kunnen ook de voorwaarden tot aanvaarding verschillen per aanbieder. Elke bank of ieder leenkantoor heeft zijn eigen set regels die bepalen of ze het risico willen nemen om je een lening aan te bieden. Er zijn wel enkele basisregels die nagenoeg overal hetzelfde zijn. De maandelijkse afbetalingen mogen maar een bepaald percentage van je inkomen betreffen en je dient te beschikken over bewezen inkomsten. Ook wordt er altijd rekening gehouden met je maandelijkse vaste uitgaven. Uiteindelijk is je effectieve inkomst het verschil tussen wat je ontvangt en wat je zeker dient af te geven.

Om de beste comfort lening te krijgen, kan je vooraf alle informatie op internet opzoeken bij de verschillende aanbieders en met elkaar vergelijken.Daarvoor staan op de websites meestal een simulator.

U kunt dit hier vrijblijvend proberen

Koop op lijfrente

koopoplijfrente1De koop op lijfrente betekent dat de verkoper zijn huis (of een ander onroerend goed) nu al verkoopt tegen een vast maandelijks bedrag, dat geïndexeerd is, en dit zo lang hij leeft, vandaar het woord “lijfrente”.  Naargelang het contract blijft hij er bovendien zelf in wonen tot zijn dood maar meestal zal de koper het huis intrekken.

Op deze koop worden de normale rechten betaald, plus een zekere startsom, het boeket genoemd, die ongeveer 10% is van de waarde van het goed.

Deze vorm van kopen kan voor beide partijen ideaal van zijn.
De koper heeft nu al, tegen een goedkope maandelijkse last, het huis en kan er zelfs verbeteringswerken in doen. Hij kan het zelf bewonen of verhuren. Hoelang en dus hoeveel hij hiervoor in totaal betaalt zal afhangen van het overlijden van de verkoper. Dit lijkt een gok, maar je moet vergelijken met een hypothecaire lening van 30 jaar.

De verkoper heeft de zekerheid dat hij tot zijn einde een bepaald inkomen zal hebben waarmee hij bijvoorbeeld de huur van de serviceflat kan betalen. Hij zal een dergelijke formule meestal pas overwegen als hij kinderloos is.

Lijfrentes hebben veel vormen en voorwaarden, zo kan je ze bijvoorbeeld ook op 2 hoofden vestigen of overeenkomsten insluiten aangaande het (klein) onderhoud en structurele zware herstellingen van de woning. En dan zijn er uiteraard ook nog ontbindende bepalingen zoals de nietigheid van het contract als de koper de maandelijkse last niet meer betaalt. Daarnaast zijn er nog fiscale voordelen voor beide partijen. Laat u goed inlichten!