Category Archives: Geen categorie

125 procent hypotheek lening

Als je een onroerend goed koopt, een huis, appartement, garage, dan kan je niet alleen het volledig bedrag van de aankoop lenen, maar, onder bepaalde voorwaarden, ook de kosten (BTW, notaris, architect enz.). De totale lening bedraagt dus meer dan 100% van de aankoopwaarde van je woning. De financiële instellingen bieden dit aan als « een 125% lening ». Die 125% is dus het maximum. Deze hypothecaire leningen konden voor de financiële crisis van 2008 vlot verkregen worden, vandaag is dat moeilijker en vooral afhankelijk van je persoonlijke situatie. De looptijd is maximum 25 jaar. Je eigen middelen hoef je dus niet aan te spreken. Je kan op die manier een (kleine ?) buffer behouden voor onvoorziene kosten of een goede belegging verder laten lopen.

Is een 125 procent lening wel zinnig ?

Voor een huurder die een buitenkans heeft maar te weinig of geen spaargeld is dit een ideale formule, althans voor zover de bank hem deze lening wil geven. Als je zelf wat spaargeld hebt, dan moet er toch eerst wat overwogen worden. Als je de woning later weer verkoopt, dan moet je misschien meer terugbetalen dan wat je er op dat ogenblik voor krijgt. Zelfs al verkoop je het met bijvoorbeeld 20% winst. Als de prijzen van de huizen op dat ogenblik dalen zit je met een probleem (vb. Vastgoedmarkt Ierland, USA, …). Bovendien zal je een relatief beperkte som (max. 25%) over 25 jaar terugbetalen plus uiteraard de intrestvoet van je hypothecaire lening op dat bedrag.

Mogelijke leentermijnen

Bij het afsluiten van een lening kies je naast een bedrag ook voor een periode waarover de lening zal lopen. Deze periode is de leentermijn en kan variëren van heel korte periodes tot leningen op wel 30 jaar. Het bepalen van de leentermijn doe je in samenspraak met de ontlener. De leentermijnen die mogelijk zijn zullen enerzijds afhangen van het bedrag dat je wilt lenen en anderzijds van het doel van je lening en je persoonlijke situatie. Je kan er van uit gaan dat de mogelijke leentermijnen langer zijn wanneer het ontleende bedrag hoger ligt. Zo is lenen voor een huis bijvoorbeeld perfect mogelijk op een termijn van 20 jaar, waar een lening van 5000 euro zal terugbetaald moeten worden over een periode van 3 jaar.

Maar ook je leeftijd en situatie spelen zeker een grote rol. Wanneer je 80 bent en in een twijfelachtige gezondheid zal het niet meer mogelijk zijn om een lening aan te gaan die op 10 jaar terugbetaald moet worden. Voor een jonge twintiger zonder problemen zal dit al heel wat vlotter gaan. Het voordeel van een langere leentermijn zijn de lagere maandelijkse sommen die betaald moeten worden. Een nadeel echter is het oplopen van de kosten, gezien deze op jaarbasis berekend worden. Het is dus altijd beter om te kiezen voor de kortst mogelijke termijn die financieel haalbaar is. Wanneer je twijfelt tussen twee termijnen, kun je altijd even berekenen hoeveel die extra tijd je zal kosten aan intresten voor je een beslissing neemt.

Lenen met uitstel van betaling

Steeds vaker zie je publiciteit van banken of kredietverstrekkers waar je kunt lenen met uitgestelde betaling. Natuurlijk is dit uitstel beperkt in de tijd en wanneer het om een persoonlijke lening gaat, is lenen met uitstel vaak hetzelfde als één maand later beginnen terugbetalen. In het beste geval gaat het om een drietal maanden, maar dat is meestal wel het maximale uitstel dat geboden wordt.

Wanneer je echter een huis wilt kopen terwijl je het vorige nog aan het afbetalen bent, zijn de zaken lichtjes anders. Zeker indien je bij dezelfde bank gaat voor beide leningen is lenen waarbij je later betaald op langere termijn een optie. Hierbij gaat het om een overbruggingstermijn die dient om je de kans te geven een nieuw huis te kopen en te verbouwen voor je uit je vorige huis vertrekt. Lenen met uitstel kan erg handig zijn omdat je wat ademruimte krijgt van de kredietverstrekker, maar het is niet zonder consequenties. Intresten blijven meestal gewoon doorlopen, ook in de periode waarin je vrijgesteld bent van betaling.

En wanneer je langer doet over het terug betalen dn duurt het natuurlijk langer voor je het volledige bedrag hebt voldaan. Het is dan ook niet altijd de beste keuze, zeker niet wanneer er geen echte reden is om een uitstel te gebruiken. Soms is het echter de enige mogelijkheid om een lening te kunnen aangaan en is het de extra intresten meer dan waard. Vooraleer een keuze te maken, loont het de moeite om alle pro’s en contra’s door te nemen.