Category Archives: Geen categorie

Verzekering gewaarborgd wonen

VerzekeringIn het Vlaamse gewest kan je gratis een Verzekering gewaarborgd wonen krijgen. Met deze verzekering wil het Vlaamse gewest je een zekerheid geven je woning verder te kunnen afbetalen als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De dekking loopt 10 jaar en je moet de verzekering aangaan ten laatste 1 jaar na je eerste kapitaalsopname.

Met je woning wordt bedoeld nieuwbouw, kopen of verbouwen.  Als je dan daarna werkloos wordt zal, na een wachttijd van 3 maanden, gedurende maximaal 3 jaar de verzekering je een tegemoetkoming storten of rechtstreeks een deel van je hypothecaire lening afbetalen.

Hoeveel er juist wordt tegemoetgekomen hangt onder andere af van je laatste inkomen en van het bedrag van de maandelijkse afbetaling van je lening. Daarenboven geldt het eerste jaar nog een bijkomende beperking tot 70% van je maandelijkse aflossing, het tweede jaar 56% en het derde 42%. Er wordt ook nooit meer dan 500 of 600 euro per maand uitgekeerd.

Je lening moet ook groter zijn dan 50.000 euro (25.000 euro bij renovatie) en de geschatte verkoopwaarde mag niet meer bedragen dan 320.000 euro (soms verhoogd tot 368.000 euro). Bij nieuwbouw heb je ook nog een inkomensgrens die verschillend is voor alleenstaanden en wettelijk- of feitelijk samenwonenden.

Uit het voorgaande blijkt dat deze verzekering niet kan voor iedereen en dat je ook moet voldoen aan een hele boel te bewijzen beperkingen wat veel papierwerk meebrengt. Onthoud echter vooral het belangrijkste: deze verzekering is gratis en als het slecht gaat heb je er wat aan. Maak eens een afspraak met de bank.

Ecokrediet

ecokrediet1Ecokrediet

Een ecokrediet is een lening die je kunt aanvragen wanneer je een ecologisch gunstige investering wilt doen in je woning. Je krijgt dan een soort persoonlijke lening, maar aan een veel beter tarief dan de standaard persoonlijke lening. Natuurlijk komt niet elke investering of verbouwing in aanmerking voor het ecokrediet. De zaken die wel gelden voor de aanvraag van een ecokrediet variëren per bank of leenkantoor, maar veelvoorkomend zijn volgende investeringen.

De vervanging of het onderhoud van een oude verwarmingsketel. De reden hiervoor is de enorme energiebesparing die hierdoor bekomen kan worden. Ook een systeem laten plaatsen voor verwarming door middel van zonne-energie kan je doen door middel van een ecokrediet. Daarnaast is de aankoop van zonnepanelen ook goed voor een aanvraag. Zij zorgen er immers voor dat je zonne-energie omzet in elektrische energie waardoor je energiefactuur behoorlijk zal dalen. In sommige gevallen ga je zelf meer energie aanmaken dan je eigen verbruik en draai je de meter dus terug. Nog andere aankopen of werken die in aanmerking komen zijn de plaatsing van systemen die geothermische energie produceren, het plaatsen van thermostatische kranen, een kamerthermostaat met tijdschakelaar of dubbele beglazing. Ook een verbeterde isolatie van je dak, vloer of muren kan aan een voordelige intrest gebeuren, evenals een energieaudit van je woning.

Naast al deze werken, zijn er nog enkele andere mogelijkheden, maar dit hangt af van het beleid van de bank waar je het ecokrediet aanvraagt. Het loont dus zeker om je voldoende te informeren bij de verschillende mogelijke aanbieders.

Bekijk hier de mogelijkheden voor het afsluiten van een ecokrediet

 

Rentevoet: variabel of vast?

Wanneer je een lening aangaat moet je bijna altijd betalen voor die lening. Het bedrag dat je moet betalen is verbonden met de rentevoet van de lening. Deze rentevoet laat je toe verschillende leningen met elkaar te vergelijken en wordt vooral gebruikt voor hypothecaire leningen.

Een rentevoet, wat houdt dat in?

Wat betekent dat nu een rentevoet van 4 procent? Deze 4 procent betekent niet dat je voor elke 100 euro dat je leent 4 euro kosten moet betalen. De werkelijkheid is iets meer complex, je betaald namelijk 4 procent intrest op het totale bedrag dat je op een bepaald ogenblik nog schuldig bent. Stel je leent 100000 euro aan 4 procent en je wenst het bedrag af te betalen in 10 jaar tijd aan een vast bedrag per maand. Het totale bedrag dat je dan dient te betalen is 121000 euro oftewel 1009 euro per maand. Je betaald dus 21 procent van het geleende bedrag extra.

Nu bestaat er zoiets als een vaste en variabele rentevoet. Een vaste rentevoet betekent dat gedurende de looptijd van je aflossing blijft het te betalen extra bedrag constant, dus in het vorige voorbeeld de 121000 euro kan tijdens het begin van de lening worden bepaald. Aan de andere kant heb je zoiets als een variabele rentevoet. Hierbij spreek je vaste tijdstippen af met de kredietverstrekker wanneer jouw rentevoet wordt herzien. Je hebt bijvoorbeeld een 1/1/1 formule hierbij wordt je rentevoet jaarlijks herzien maar je hebt evengoed een 10/5/5 formule, waarbij je pas na 10 jaar een eerste herziening krijgt en daarna elke 5 jaar een nieuwe aanpassing van je rentevoet. Je kredietverstrekker geeft je hier zeker meer informatie over.rentevoet

Uit vorige uitleg is het dus duidelijk dat een vaste rentevoet voordeliger is als de rente op het ogenblik van het afsluiten van de lening laag staat. Aan de andere kant, vindt je de rente wel erg hoog tijdens de aanvraag van je krediet kan je een variabele rentevoet vragen zodat deze rente op bepaalde tijdstippen kan worden herzien.

Dit is natuurlijk een mes die langs twee zijden snijdt. De rente kan zowel dalen als stijgen, zelfs al vindt je dat op het moment van het afsluiten van je lening de rente hoog staat. Je kan dus na het herzien van je rentevoet een hogere maandelijkse aflossing krijgen, pas daar dus zeker mee op! Daarom bestaan er ook formules waarbij je een bepaald gedeelte van de totale leningsom kan lenen aan een vaste rentevoet en een andere aan een variabele. Zij combineren de voordelen van beide aflossingsmogelijkheden en beperken het risico op extreem hogere afbetaling na de herziening van je rentevoet.

Maak een vergelijking op diverse websites!

 

Studieleningen

studentenleningStuderen kost geld, dat is een algemene wijsheid. In Vlaanderen hebben we geluk dat er zoiets bestaat als studietoelagen voor die studenten die het minder breed hebben. Echter meestal zijn die toelagen niet voldoende of kom je gewoonweg niet in aanmerking. Een oplossing daarvoor kan zijn een studielening aan te gaan.

Sommige van deze leningen zijn erg voordelig, er bestaan zelfs renteloze studieleningen. Het Limburgs studiefonds biedt zulke renteloze leningen aan. Het nadeel is dat het bedrag dat je kan uitlenen beperkt is tot 3000 euro en dat je moet studeren in Limburg of een inwoner zijn van de provincie Limburg.

Via de sociale dienst van jouw Hogeschool of Universiteit is het soms ook mogelijk om renteloze leningen aan te gaan of een voorschot op je studietoelagen te verkrijgen. Ga zeker eens langs bij hun!

Wil je na je studie je gaan specialiseren of wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, dan kan je aan de Stichting Fernand Lazard renteloze leningen aanvragen tot wel 25000 euro. De belangrijkste voorwaarde die zij stellen is dat je in het bezit moet zijn van een universitair diploma.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet kan je nog altijd naar je bank stappen met de vraag of je kan lenen voor je studie. De meeste banken zijn hier wel voor te vinden, echter speelt je studiekeuze een belangrijke rol. Studeer je voor ingenieur zullen de meeste banken je snel een lening geven, geschiedenis of filosofie daarentegen zijn minder populair vermits deze later minder kans geven op een goedbetaalde functie. Indien je een studielening aangaat bij een bank valt dit meestal onder de noemer persoonlijke leningen en ben je dus gebonden aan de voorwaarden van zulke leningen. Voordeel van een studielening is dat je zelf het vaste bedrag kan bepalen je maandelijks wilt terugbetalen. Op basis daarvan bekijkt de bank op welke looptijd dat mogelijk is. Maar vergelijk wel de aanbieders en gebruik daarvoor de simulator op websites van aanbieders.

 

Invorderingsbedrijf of incassobureau

Je gaat een lening in volle vertrouwen aan bij je bank of bij die lieve mevrouw. Je lening is bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Een beperkt bedrag dat je voor relatief korte tijd nodig had, voor een dringende reparatie van je auto, of een kleine verbouwing of misschien ziekenhuiskosten. Een reis om je eindelijk te ontspannen komt ook veel voor.
De rente is een beetje hoger, maar per maand is de afbetaling best te dragen.

Je bankdirecteur begrijpt je situatie en heeft het nodige voor je gedaan. Misschien heeft hij contact genomen met het hoofdkantoor om toch voor jou een uitzondering te bekomen. Een uiterst vriendelijk en professioneel man die je echt wil helpen.

Je maandelijkse betalingen verliepen zonder probleem, totdat je onverwacht zonder werk viel, of andere grote noodzakelijke kosten had. Je kon die maand niet betalen, en je kreeg een kort briefje van de bank waarin je gewezen werd op je “vergetelheid”. De volgende maanden kon je ook niet betalen, tenslotte moet je nog leven. De bank schreef je nog twee keer aan.invorderingsbedrijf

En dan krijg je plots een brief of een telefoon van een bijzonder onvriendelijk persoon die op een bijzonder grove manier de resterende schuld opeist.  Wat is er gebeurd?
De bank of die lieve mevrouw heeft, na 3 onbetaalde aflossingen, je schuld doorgegeven aan een gespecialiseerd incasso- of invorderingsbureau. Dat bureau zal je vanaf nu zwaar onder druk zetten. Eerst schriftelijk, dan telefonisch en dan via het gerecht.  Geen pretje en dit duurt tot je betaalt.