Category Archives: Geen categorie

Kredietmakelaars

Een kredietmakelaar biedt zelf geen leningen aan, maar zoekt voor je uit waar je de beste lening kunt krijgen voor jouw specifiek doel. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de makelaar. De kredietmakelaar is niet gebonden aan een bank of leenkantoor en kan dus geheel neutrale informatie verstrekken. Naast het zoeken naar de juiste lening zal de makelaar ook helpen bij het overmaken van je dossier aan de kredietverstrekker, het verkrijgen van de nodige handtekeningen en het overmaken van de lening. Jouw contacten blijven dus louter beperkt tot de kredietmakelaar, die op zijn beurt met verschillende kredietverleners in contact staat.

Voordelen van de kredietmakelaar

kredietmakelaars1Het grote voordeel van de kredietmakelaar is de enorme tijdsbesparing die je op deze manier kan verwezenlijken alsook de hoeveelheid aan informatie die verkregen wordt. Doordat de makelaar leeft van het zoeken naar de meest gunstige lening, is hij wellicht op de hoogte van producten of kredietverstrekkers waar je zelf nooit eerder van gehoord hebt. Bovendien zal hij snel vergelijken en mist hij geen enkel detail in de verschillende voorstellen. Als je dit allemaal zelf moet doen, kruipt er heel wat opzoekingswerk en tijd in en ben je nog steeds niet zeker of je alles gevonden hebt.

Nadelen

Het nadeel van de kredietmakelaar is de extra kosten die ermee gepaard gaan. Vanzelfsprekend wordt al dat werk niet voor niets gedaan en betaal je dus niet enkel voor je lening, maar ook voor je makelaar. Er is geen vast tarief en het loont de moeite om vooraf duidelijke afspraken te maken over het tarief van de makelaar en de wijze waarop dit verrekend zal worden. Wanneer de makelaar een percentage neemt op het ontleend bedrag, kan je dit best uitrekenen vooraleer je akkoord te geven. Een vast bedrag is vaak heel wat voordelig dan een procent op je lening.

jkp berekenen

Op iedere lening die je aangaat bij een bank of leenkantoor moet je kosten betalen. Deze kosten worden uitgedrukt door middel van een percentage dat beter bekend staat als het jkp of jaarlijks kostenpercentage. De jkp berekenen gaat op twee manieren. Enerzijds kan het jkp een percentage zijn van het volledige ontleende bedrag, anderzijds een percentage van het nog openstaande bedrag. Veel hangt af van de afspraken die gemaakt zijn aan het begin van de lening en de voorwaarden van de bank of het leenkantoor.

Vaste of variabele rentevoet

rentevoetEén van de zaken die een grote invloed hebben op de berekening van het jkp is het type rentevoet waarvoor je gekozen hebt. Wanneer dit een vaste rentevoet is, de rente wordt eenmalig bepaald en is dan een vast gegeven, zal het jkp van in het begin duidelijk zijn. De kosten worden niet meer verhoogd of verlaagd en je weet aan het begin van de lening wat je zult betalen. Betreft het een variabele rentevoet dan kan deze wijzigen onder invloed van het economisch klimaat en kunnen de kosten dus veranderen. In dat geval is het niet mogelijk om een exacte kostenraming te bepalen bij de aanvang van de lening.

Jkp formule

Het is mogelijk om het jkp zelf te berekenen aan de hand van een formule, maar eenvoudiger is om gebruik te maken van de vele online simulaties die dit voor jou berekenen. Het enige wat je in dat geval dient te doen zijn de verschillende parameters van je lening in te geven. Deze parameters bestaan uit de looptijd van de lening, het ontleende bedrag en het percentage dat aangerekend wordt. Hou ook rekening met eventuele extra dossierkosten die bij sommige banken en kantoren in rekening worden gebracht. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je terugbetalingen, onderverdeeld in een deel lening en een deel kosten.

Geld lenen als interim

Het is niet altijd even eenvoudig om een lening te krijgen wanneer je gebonden bent door een interimcontract. Voornamelijk de banken beschouwen interim niet als een vast inkomen en vinden dat het risico op verlies van inkomsten te groot is. Soms kan je bij uitzondering toch een lening krijgen wanneer je al jaren klant bent, het om een laag bedrag gaat en je al enkele jaren actief bent voor hetzelfde interimkantoor. Maar het grootste deel van de tijd zal je als interimmer bot vangen bij de bank. Gelukkig zijn er meer kredietverstrekkers dan enkel de banken. Heel wat leenkantoren en privépersonen zijn wel bereid om je een lening toe te staan wanneer je interimarbeid uitoefent. De voorwaarden verschillen echter wel per kredietverstrekker en afhankelijk van je situatie is het mogelijk dat je even moet zoeken voor je een aanbieder hebt gevonden.

interim

Langdurig interimmer

Je beste kans op het verkrijgen van een lening bestaat wanneer je al gedurende langere periode als interimmer aan de slag bent bij hetzelfde kantoor. Stel dat je van afwisseling houdt en er bewust voor kiest om interimarbeid uit te oefenen, dan zal dat wellicht vaak bij hetzelfde kantoor zijn. Ook wanneer je voor een bedrijf werkt dat kiest voor een proefperiode via interim, zit je in hetzelfde schuitje. Zeker wanneer je een relatief lage som wilt lenen, heb je een grote kans om een kredietverstrekker te vinden.

Onderhands lenen of de flitslening

Een andere optie zijn de leningen waarbij geen toetsing gebeurt bij de nationale bank en de regels wat minder streng zijn. Een flitslening behoort tot de mogelijkheden, maar is meestal beperkt tot 1000 euro op korte termijn. Ook een onderhandse lening is een optie gezien je hier via een privépersoon leent die zelf bepaalt wat hij of zij aanvaardbaar vindt op gebied van inkomsten.

Geld lenen tijdens een proefperiode

Wanneer je een nieuwe job hebt, hoort daar altijd een proefperiode bij. Afhankelijk van je functie kan die proefperiode variëren van drie maanden tot een jaar tijd. Niet elke kredietverstrekker staat erom te springen om je in deze periode een lening te geven. Eerst en vooral ziet de kredietverstrekker de proefperiode als een risico gezien je snel zonder inkomsten zou kunnen vallen. Tijdens de proefperiode is de werknemer namelijk niet verplicht je nog langer uit te betalen. Eens je een vast contract hebt, is er wel een opzegtermijn voorzien en heb je dus tijd om een nieuwe job te zoeken terwijl je nog betaald bent.

proefperiode1Een korte proefperiode

Wanneer je slechts gebonden bent aan een korte proefperiode, is het raadzaam te wachten tot deze voorbij is. Zo zal je veel sneller er makkelijker een lening kunnen krijgen en meestal gaat het slechts om enkele weken of maanden. Heb je toch sneller geld nodig, dan kan je opteren om voor een flitslening, onderhandse lening of doorlopend krediet te kiezen. Deze leenvormen zijn vaak wel mogelijk tijdens een proefperiode. Ook loont het om verschillende kredietverstrekkers te contacteren. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je al jaren werkzaam bent en gewoon net van werk veranderd, dan kan dat een grote invloed hebben op de beslissing.

Een lange proefperiode

Bij een lange proefperiode van bijvoorbeeld een jaar is het niet zo eenvoudig om de lening uit te stellen. Gelukkig hoeft dit geen probleem te zijn. Lange proefperiodes gaan vaak samen met hoge functies en een lange geschiedenis als werknemer. Hier zal de kredietverstrekker zeker rekening mee houden en vaak hoeft de proefperiode dus geen obstakel te betekenen.  Zeker wanneer al een deel van deze proefperiode verstrekt is, zal hier weinig of geen rekening mee gehouden worden en zal geld lenen tijdens een proefperiode geen probleem geven. Zorg er wel voor dat je genoeg documentatie voor handen hebt betreffende je arbeidsverleden. Misschien is het raadzaam om eerst de kredietsimulator te hanteren voor dat u een aanvraag doet.

Waar kan ik het goedkoopste lenen

goedkooplenen1“Waar kan ik de goedkoopste lening vinden” is een vraag die veel mensen zichzelf stellen wanneer ze geld nodig hebben. Uiteraard hangt het antwoord op deze vraag geheel af van het doel waarvoor de lening wordt afgesloten. Voor een goedkope autolening zul je bijvoorbeeld minder geld nodig hebben dan voor een verbouwing van de badkamer, de keuken of een nieuwe wagen. Sowieso hangt de maximale hoogte van de lening af van enkele bepalende factoren. De belangrijkste hiervan is uiteraard je financiële situatie. Het gaat hierbij niet alleen om je inkomen, maar ook om de stabiliteit hiervan. Iemand die een vast contract heeft met een vast salaris kan meer geld lenen dan iemand die op freelance basis werkt en afhankelijk is van eventuele opdrachten die wel of niet binnen komen.
Naast je inkomen zijn uiteraard ook de vaste lasten die je maandelijks hebt van belang. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek of de hoogte van de huur, maar ook aan eventuele andere leningen die je op dit moment nog hebt lopen bij kredietverstrekkers. Als je alle maandelijkse lasten van je netto inkomen afhaalt, dan weet je hoeveel geld er nog overblijft. Feitelijk gezien zou je dit bedrag dus kunnen gebruiken om de aflossing en rente van een nieuwe lening te betalen.  Maar waar je wel aan moet denken is dat je geen geld meer hebt voor onverwachte uitgaven, zoals een avondje weg. Op de vraag “waar het goedkoopste krediet?” zijn dus verschillende antwoorden mogelijk als je alle factoren die hierboven genoemd zijn in overweging neemt. Maar wat je zeker kunt doen, is de verschillende aanbieders vergelijken!