Category Archives: Geen categorie

Kredietmakelaars

Een kredietmakelaar biedt zelf geen leningen aan, maar zoekt voor je uit waar je de beste lening kunt krijgen voor jouw specifiek doel. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de makelaar. De kredietmakelaar is niet gebonden aan een bank of leenkantoor en kan dus geheel neutrale informatie verstrekken. Naast het zoeken naar de juiste lening zal de makelaar ook helpen bij het overmaken van je dossier aan de kredietverstrekker, het verkrijgen van de nodige handtekeningen en het overmaken van de lening. Jouw contacten blijven dus louter beperkt tot de kredietmakelaar, die op zijn beurt met verschillende kredietverleners in contact staat.

Voordelen van de kredietmakelaar

kredietmakelaars1Het grote voordeel van de kredietmakelaar is de enorme tijdsbesparing die je op deze manier kan verwezenlijken alsook de hoeveelheid aan informatie die verkregen wordt. Doordat de makelaar leeft van het zoeken naar de meest gunstige lening, is hij wellicht op de hoogte van producten of kredietverstrekkers waar je zelf nooit eerder van gehoord hebt. Bovendien zal hij snel vergelijken en mist hij geen enkel detail in de verschillende voorstellen. Als je dit allemaal zelf moet doen, kruipt er heel wat opzoekingswerk en tijd in en ben je nog steeds niet zeker of je alles gevonden hebt.

Nadelen

Het nadeel van de kredietmakelaar is de extra kosten die ermee gepaard gaan. Vanzelfsprekend wordt al dat werk niet voor niets gedaan en betaal je dus niet enkel voor je lening, maar ook voor je makelaar. Er is geen vast tarief en het loont de moeite om vooraf duidelijke afspraken te maken over het tarief van de makelaar en de wijze waarop dit verrekend zal worden. Wanneer de makelaar een percentage neemt op het ontleend bedrag, kan je dit best uitrekenen vooraleer je akkoord te geven. Een vast bedrag is vaak heel wat voordelig dan een procent op je lening.

jkp berekenen

Op iedere lening die je aangaat bij een bank of leenkantoor moet je kosten betalen. Deze kosten worden uitgedrukt door middel van een percentage dat beter bekend staat als het jkp of jaarlijks kostenpercentage. De jkp berekenen gaat op twee manieren. Enerzijds kan het jkp een percentage zijn van het volledige ontleende bedrag, anderzijds een percentage van het nog openstaande bedrag. Veel hangt af van de afspraken die gemaakt zijn aan het begin van de lening en de voorwaarden van de bank of het leenkantoor.

Vaste of variabele rentevoet

rentevoetEén van de zaken die een grote invloed hebben op de berekening van het jkp is het type rentevoet waarvoor je gekozen hebt. Wanneer dit een vaste rentevoet is, de rente wordt eenmalig bepaald en is dan een vast gegeven, zal het jkp van in het begin duidelijk zijn. De kosten worden niet meer verhoogd of verlaagd en je weet aan het begin van de lening wat je zult betalen. Betreft het een variabele rentevoet dan kan deze wijzigen onder invloed van het economisch klimaat en kunnen de kosten dus veranderen. In dat geval is het niet mogelijk om een exacte kostenraming te bepalen bij de aanvang van de lening.

Jkp formule

Het is mogelijk om het jkp zelf te berekenen aan de hand van een formule, maar eenvoudiger is om gebruik te maken van de vele online simulaties die dit voor jou berekenen. Het enige wat je in dat geval dient te doen zijn de verschillende parameters van je lening in te geven. Deze parameters bestaan uit de looptijd van de lening, het ontleende bedrag en het percentage dat aangerekend wordt. Hou ook rekening met eventuele extra dossierkosten die bij sommige banken en kantoren in rekening worden gebracht. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je terugbetalingen, onderverdeeld in een deel lening en een deel kosten.

Geld lenen als interim

Het is niet altijd even eenvoudig om een lening te krijgen wanneer je gebonden bent door een interimcontract. Voornamelijk de banken beschouwen interim niet als een vast inkomen en vinden dat het risico op verlies van inkomsten te groot is. Soms kan je bij uitzondering toch een lening krijgen wanneer je al jaren klant bent, het om een laag bedrag gaat en je al enkele jaren actief bent voor hetzelfde interimkantoor. Maar het grootste deel van de tijd zal je als interimmer bot vangen bij de bank. Gelukkig zijn er meer kredietverstrekkers dan enkel de banken. Heel wat leenkantoren en privépersonen zijn wel bereid om je een lening toe te staan wanneer je interimarbeid uitoefent. De voorwaarden verschillen echter wel per kredietverstrekker en afhankelijk van je situatie is het mogelijk dat je even moet zoeken voor je een aanbieder hebt gevonden.

interim

Langdurig interimmer

Je beste kans op het verkrijgen van een lening bestaat wanneer je al gedurende langere periode als interimmer aan de slag bent bij hetzelfde kantoor. Stel dat je van afwisseling houdt en er bewust voor kiest om interimarbeid uit te oefenen, dan zal dat wellicht vaak bij hetzelfde kantoor zijn. Ook wanneer je voor een bedrijf werkt dat kiest voor een proefperiode via interim, zit je in hetzelfde schuitje. Zeker wanneer je een relatief lage som wilt lenen, heb je een grote kans om een kredietverstrekker te vinden.

Onderhands lenen of de flitslening

Een andere optie zijn de leningen waarbij geen toetsing gebeurt bij de nationale bank en de regels wat minder streng zijn. Een flitslening behoort tot de mogelijkheden, maar is meestal beperkt tot 1000 euro op korte termijn. Ook een onderhandse lening is een optie gezien je hier via een privépersoon leent die zelf bepaalt wat hij of zij aanvaardbaar vindt op gebied van inkomsten.

Geld lenen tijdens een proefperiode

Wanneer je een nieuwe job hebt, hoort daar altijd een proefperiode bij. Afhankelijk van je functie kan die proefperiode variëren van drie maanden tot een jaar tijd. Niet elke kredietverstrekker staat erom te springen om je in deze periode een lening te geven. Eerst en vooral ziet de kredietverstrekker de proefperiode als een risico gezien je snel zonder inkomsten zou kunnen vallen. Tijdens de proefperiode is de werknemer namelijk niet verplicht je nog langer uit te betalen. Eens je een vast contract hebt, is er wel een opzegtermijn voorzien en heb je dus tijd om een nieuwe job te zoeken terwijl je nog betaald bent.

proefperiode1Een korte proefperiode

Wanneer je slechts gebonden bent aan een korte proefperiode, is het raadzaam te wachten tot deze voorbij is. Zo zal je veel sneller er makkelijker een lening kunnen krijgen en meestal gaat het slechts om enkele weken of maanden. Heb je toch sneller geld nodig, dan kan je opteren om voor een flitslening, onderhandse lening of doorlopend krediet te kiezen. Deze leenvormen zijn vaak wel mogelijk tijdens een proefperiode. Ook loont het om verschillende kredietverstrekkers te contacteren. Kan je bijvoorbeeld aantonen dat je al jaren werkzaam bent en gewoon net van werk veranderd, dan kan dat een grote invloed hebben op de beslissing.

Een lange proefperiode

Bij een lange proefperiode van bijvoorbeeld een jaar is het niet zo eenvoudig om de lening uit te stellen. Gelukkig hoeft dit geen probleem te zijn. Lange proefperiodes gaan vaak samen met hoge functies en een lange geschiedenis als werknemer. Hier zal de kredietverstrekker zeker rekening mee houden en vaak hoeft de proefperiode dus geen obstakel te betekenen.  Zeker wanneer al een deel van deze proefperiode verstrekt is, zal hier weinig of geen rekening mee gehouden worden en zal geld lenen tijdens een proefperiode geen probleem geven. Zorg er wel voor dat je genoeg documentatie voor handen hebt betreffende je arbeidsverleden. Misschien is het raadzaam om eerst de kredietsimulator te hanteren voor dat u een aanvraag doet.

Waar kan ik het goedkoopste lenen

goedkooplenen1“Waar kan ik de goedkoopste lening vinden” is een vraag die veel mensen zichzelf stellen wanneer ze geld nodig hebben. Uiteraard hangt het antwoord op deze vraag geheel af van het doel waarvoor de lening wordt afgesloten. Voor een goedkope autolening zul je bijvoorbeeld minder geld nodig hebben dan voor een verbouwing van de badkamer, de keuken of een nieuwe wagen. Sowieso hangt de maximale hoogte van de lening af van enkele bepalende factoren. De belangrijkste hiervan is uiteraard je financiële situatie. Het gaat hierbij niet alleen om je inkomen, maar ook om de stabiliteit hiervan. Iemand die een vast contract heeft met een vast salaris kan meer geld lenen dan iemand die op freelance basis werkt en afhankelijk is van eventuele opdrachten die wel of niet binnen komen.
Naast je inkomen zijn uiteraard ook de vaste lasten die je maandelijks hebt van belang. Denk bijvoorbeeld aan de hypotheek of de hoogte van de huur, maar ook aan eventuele andere leningen die je op dit moment nog hebt lopen bij kredietverstrekkers. Als je alle maandelijkse lasten van je netto inkomen afhaalt, dan weet je hoeveel geld er nog overblijft. Feitelijk gezien zou je dit bedrag dus kunnen gebruiken om de aflossing en rente van een nieuwe lening te betalen.  Maar waar je wel aan moet denken is dat je geen geld meer hebt voor onverwachte uitgaven, zoals een avondje weg. Op de vraag “waar het goedkoopste krediet?” zijn dus verschillende antwoorden mogelijk als je alle factoren die hierboven genoemd zijn in overweging neemt. Maar wat je zeker kunt doen, is de verschillende aanbieders vergelijken!

Verzekering gewaarborgd wonen

VerzekeringIn het Vlaamse gewest kan je gratis een Verzekering gewaarborgd wonen krijgen. Met deze verzekering wil het Vlaamse gewest je een zekerheid geven je woning verder te kunnen afbetalen als je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De dekking loopt 10 jaar en je moet de verzekering aangaan ten laatste 1 jaar na je eerste kapitaalsopname.

Met je woning wordt bedoeld nieuwbouw, kopen of verbouwen.  Als je dan daarna werkloos wordt zal, na een wachttijd van 3 maanden, gedurende maximaal 3 jaar de verzekering je een tegemoetkoming storten of rechtstreeks een deel van je hypothecaire lening afbetalen.

Hoeveel er juist wordt tegemoetgekomen hangt onder andere af van je laatste inkomen en van het bedrag van de maandelijkse afbetaling van je lening. Daarenboven geldt het eerste jaar nog een bijkomende beperking tot 70% van je maandelijkse aflossing, het tweede jaar 56% en het derde 42%. Er wordt ook nooit meer dan 500 of 600 euro per maand uitgekeerd.

Je lening moet ook groter zijn dan 50.000 euro (25.000 euro bij renovatie) en de geschatte verkoopwaarde mag niet meer bedragen dan 320.000 euro (soms verhoogd tot 368.000 euro). Bij nieuwbouw heb je ook nog een inkomensgrens die verschillend is voor alleenstaanden en wettelijk- of feitelijk samenwonenden.

Uit het voorgaande blijkt dat deze verzekering niet kan voor iedereen en dat je ook moet voldoen aan een hele boel te bewijzen beperkingen wat veel papierwerk meebrengt. Onthoud echter vooral het belangrijkste: deze verzekering is gratis en als het slecht gaat heb je er wat aan. Maak eens een afspraak met de bank.

Ecokrediet

ecokrediet1Ecokrediet

Een ecokrediet is een lening die je kunt aanvragen wanneer je een ecologisch gunstige investering wilt doen in je woning. Je krijgt dan een soort persoonlijke lening, maar aan een veel beter tarief dan de standaard persoonlijke lening. Natuurlijk komt niet elke investering of verbouwing in aanmerking voor het ecokrediet. De zaken die wel gelden voor de aanvraag van een ecokrediet variëren per bank of leenkantoor, maar veelvoorkomend zijn volgende investeringen.

De vervanging of het onderhoud van een oude verwarmingsketel. De reden hiervoor is de enorme energiebesparing die hierdoor bekomen kan worden. Ook een systeem laten plaatsen voor verwarming door middel van zonne-energie kan je doen door middel van een ecokrediet. Daarnaast is de aankoop van zonnepanelen ook goed voor een aanvraag. Zij zorgen er immers voor dat je zonne-energie omzet in elektrische energie waardoor je energiefactuur behoorlijk zal dalen. In sommige gevallen ga je zelf meer energie aanmaken dan je eigen verbruik en draai je de meter dus terug. Nog andere aankopen of werken die in aanmerking komen zijn de plaatsing van systemen die geothermische energie produceren, het plaatsen van thermostatische kranen, een kamerthermostaat met tijdschakelaar of dubbele beglazing. Ook een verbeterde isolatie van je dak, vloer of muren kan aan een voordelige intrest gebeuren, evenals een energieaudit van je woning.

Naast al deze werken, zijn er nog enkele andere mogelijkheden, maar dit hangt af van het beleid van de bank waar je het ecokrediet aanvraagt. Het loont dus zeker om je voldoende te informeren bij de verschillende mogelijke aanbieders.

Bekijk hier de mogelijkheden voor het afsluiten van een ecokrediet

 

Rentevoet: variabel of vast?

Wanneer je een lening aangaat moet je bijna altijd betalen voor die lening. Het bedrag dat je moet betalen is verbonden met de rentevoet van de lening. Deze rentevoet laat je toe verschillende leningen met elkaar te vergelijken en wordt vooral gebruikt voor hypothecaire leningen.

Een rentevoet, wat houdt dat in?

Wat betekent dat nu een rentevoet van 4 procent? Deze 4 procent betekent niet dat je voor elke 100 euro dat je leent 4 euro kosten moet betalen. De werkelijkheid is iets meer complex, je betaald namelijk 4 procent intrest op het totale bedrag dat je op een bepaald ogenblik nog schuldig bent. Stel je leent 100000 euro aan 4 procent en je wenst het bedrag af te betalen in 10 jaar tijd aan een vast bedrag per maand. Het totale bedrag dat je dan dient te betalen is 121000 euro oftewel 1009 euro per maand. Je betaald dus 21 procent van het geleende bedrag extra.

Nu bestaat er zoiets als een vaste en variabele rentevoet. Een vaste rentevoet betekent dat gedurende de looptijd van je aflossing blijft het te betalen extra bedrag constant, dus in het vorige voorbeeld de 121000 euro kan tijdens het begin van de lening worden bepaald. Aan de andere kant heb je zoiets als een variabele rentevoet. Hierbij spreek je vaste tijdstippen af met de kredietverstrekker wanneer jouw rentevoet wordt herzien. Je hebt bijvoorbeeld een 1/1/1 formule hierbij wordt je rentevoet jaarlijks herzien maar je hebt evengoed een 10/5/5 formule, waarbij je pas na 10 jaar een eerste herziening krijgt en daarna elke 5 jaar een nieuwe aanpassing van je rentevoet. Je kredietverstrekker geeft je hier zeker meer informatie over.rentevoet

Uit vorige uitleg is het dus duidelijk dat een vaste rentevoet voordeliger is als de rente op het ogenblik van het afsluiten van de lening laag staat. Aan de andere kant, vindt je de rente wel erg hoog tijdens de aanvraag van je krediet kan je een variabele rentevoet vragen zodat deze rente op bepaalde tijdstippen kan worden herzien.

Dit is natuurlijk een mes die langs twee zijden snijdt. De rente kan zowel dalen als stijgen, zelfs al vindt je dat op het moment van het afsluiten van je lening de rente hoog staat. Je kan dus na het herzien van je rentevoet een hogere maandelijkse aflossing krijgen, pas daar dus zeker mee op! Daarom bestaan er ook formules waarbij je een bepaald gedeelte van de totale leningsom kan lenen aan een vaste rentevoet en een andere aan een variabele. Zij combineren de voordelen van beide aflossingsmogelijkheden en beperken het risico op extreem hogere afbetaling na de herziening van je rentevoet.

Maak een vergelijking op diverse websites!

 

Studieleningen

studentenleningStuderen kost geld, dat is een algemene wijsheid. In Vlaanderen hebben we geluk dat er zoiets bestaat als studietoelagen voor die studenten die het minder breed hebben. Echter meestal zijn die toelagen niet voldoende of kom je gewoonweg niet in aanmerking. Een oplossing daarvoor kan zijn een studielening aan te gaan.

Sommige van deze leningen zijn erg voordelig, er bestaan zelfs renteloze studieleningen. Het Limburgs studiefonds biedt zulke renteloze leningen aan. Het nadeel is dat het bedrag dat je kan uitlenen beperkt is tot 3000 euro en dat je moet studeren in Limburg of een inwoner zijn van de provincie Limburg.

Via de sociale dienst van jouw Hogeschool of Universiteit is het soms ook mogelijk om renteloze leningen aan te gaan of een voorschot op je studietoelagen te verkrijgen. Ga zeker eens langs bij hun!

Wil je na je studie je gaan specialiseren of wetenschappelijk onderzoek uitvoeren, dan kan je aan de Stichting Fernand Lazard renteloze leningen aanvragen tot wel 25000 euro. De belangrijkste voorwaarde die zij stellen is dat je in het bezit moet zijn van een universitair diploma.

Indien je niet aan deze voorwaarden voldoet kan je nog altijd naar je bank stappen met de vraag of je kan lenen voor je studie. De meeste banken zijn hier wel voor te vinden, echter speelt je studiekeuze een belangrijke rol. Studeer je voor ingenieur zullen de meeste banken je snel een lening geven, geschiedenis of filosofie daarentegen zijn minder populair vermits deze later minder kans geven op een goedbetaalde functie. Indien je een studielening aangaat bij een bank valt dit meestal onder de noemer persoonlijke leningen en ben je dus gebonden aan de voorwaarden van zulke leningen. Voordeel van een studielening is dat je zelf het vaste bedrag kan bepalen je maandelijks wilt terugbetalen. Op basis daarvan bekijkt de bank op welke looptijd dat mogelijk is. Maar vergelijk wel de aanbieders en gebruik daarvoor de simulator op websites van aanbieders.

 

Invorderingsbedrijf of incassobureau

Je gaat een lening in volle vertrouwen aan bij je bank of bij die lieve mevrouw. Je lening is bijvoorbeeld een persoonlijke lening. Een beperkt bedrag dat je voor relatief korte tijd nodig had, voor een dringende reparatie van je auto, of een kleine verbouwing of misschien ziekenhuiskosten. Een reis om je eindelijk te ontspannen komt ook veel voor.
De rente is een beetje hoger, maar per maand is de afbetaling best te dragen.

Je bankdirecteur begrijpt je situatie en heeft het nodige voor je gedaan. Misschien heeft hij contact genomen met het hoofdkantoor om toch voor jou een uitzondering te bekomen. Een uiterst vriendelijk en professioneel man die je echt wil helpen.

Je maandelijkse betalingen verliepen zonder probleem, totdat je onverwacht zonder werk viel, of andere grote noodzakelijke kosten had. Je kon die maand niet betalen, en je kreeg een kort briefje van de bank waarin je gewezen werd op je “vergetelheid”. De volgende maanden kon je ook niet betalen, tenslotte moet je nog leven. De bank schreef je nog twee keer aan.invorderingsbedrijf

En dan krijg je plots een brief of een telefoon van een bijzonder onvriendelijk persoon die op een bijzonder grove manier de resterende schuld opeist.  Wat is er gebeurd?
De bank of die lieve mevrouw heeft, na 3 onbetaalde aflossingen, je schuld doorgegeven aan een gespecialiseerd incasso- of invorderingsbureau. Dat bureau zal je vanaf nu zwaar onder druk zetten. Eerst schriftelijk, dan telefonisch en dan via het gerecht.  Geen pretje en dit duurt tot je betaalt.