Category Archives: autoverzekering

autoverzekering buitenland

Wanneer u een autoverzekering wenst aan te vragen doet u er altijd goed aan om rekening te houden met het doelgebied waarin de auto verzekerd is. In principe is iedere autoverzekering die u in een Europees land afsluit geschikt om binnen de Europese grenzen mee te rijden. Hou er wel rekening mee dat het voor kan vallen dat de autoverzekering waarover u beschikt geen bijstand verleent in het buitenland. Dit wil zeggen dat de kosten van eventuele schade wel verzekerd worden, maar niet dat er beroep kan gedaan worden op een bepaalde takeldienst om te onderzoeken of het probleem niet ter plaatse opgelost kan worden.

Een autoverzekering buitenland is dus in principe niet zo moeilijk af te sluiten wanneer u een beroep doet op een verzekeraar in een Europees land. Alleen is het wel zo dat de mate waarin de dekking in het buitenland wordt verleend afhankelijk kan zijn van verzekering tot verzekering. Bij verschillende verzekeraars of specifieke autoverzekeringen is het immers zo dat u een aparte dekking dient aan te vragen voor het buitenland. Het spreekt voor zich dat er voor deze dekking een aparte kostprijs in rekening zal worden gebracht. Wanneer u middels uw autoverzekering bijstand wenst te krijgen in het buitenland kunt u er dan ook rekening mee houden dat u over een iets duurdere autoverzekering zult moeten beschikken.

Kosten autoverzekering

De kosten die voor het afsluiten van een autoverzekering in rekening worden gebracht kunnen sterk verschillen. Wanneer u een berekening van een autoverzekering uitvoert of u een offerte aanvraagt zult u merken dat de kostprijs van de autoverzekering gebaseerd wordt aan de hand van verschillende factoren. Er is bijvoorbeeld de auto in kwestie, maar ook de gegevens van de bestuurder spelen een belangrijke rol. De kosten op een autoverzekering berekenen zal dus steeds per aanvraag opnieuw moeten gebeuren. Om er achter te komen of een bepaalde verzekeraar veel kosten in rekening brengt, en dus duur is doet u er goed aan om het bekomen resultaat altijd eens te vergelijken met de andere mogelijkheden op de markt.

Hou er tot slot eveneens rekening mee dat de kosten voor de autoverzekering die in rekening worden gebracht als vanzelfsprekend ook afhankelijk zijn van het type autoverzekering. U weet waarschijnlijk wel dat enkel de zogenaamde WA verzekering in Europa verplicht is. De verplichting geldt dus niet voor bijvoorbeeld een beperkt of full casco autoverzekering. De dekkingen die door deze drie autoverzekeringen worden geboden verschillen onderling aanzienlijk en zo ook de kostprijs die in rekening wordt gebracht. Daarnaast staat het iedere verzekeraar vrij om zelf te bepalen hoe hoog ze de kostprijs van hun autoverzekeringen leggen zodat de prijs ook tussen de verschillende verzekeraars aardig kan verschillen.

Offerte autoverzekering online

Een offerte autoverzekering online aanvragen biedt voor de potentiële verzekeringnemer enkele zeer interessante voordelen. In principe hoeft u zelfs helemaal geen offerte autoverzekering online aan te vragen en kunt u de kostprijs van de autoverzekering zeer eenvoudig achterhalen door het uitvoeren van een zogenaamde berekening of simulatie. Het voordeel is dat u in dit geval meteen te zien krijgt welke kostprijs u zult moeten gaan betalen voor uw autoverzekering en dat u niet hoeft te wachten tot de verzekeraar de tijd heeft gevonden om een offerte voor u op te maken.

Een offerte autoverzekering online aanvragen is niet zo moeilijk. U kunt heel eenvoudig aan de hand van de informatie waarover u beschikt een aanvraagformulier invullen of een berekening uitvoeren waardoor u binnen de kortste keren weet wat uw auoverzekering precies zal gaan kosten. Het aanvragen van een offerte autoverzekering online is daarnaast altijd gratis en verplicht u tot niks. Wanneer u met andere woorden beslist om de autoverzekering toch bij een andere verzekeraar af te sluiten is dat geen enkel probleem.

Premie autoverzekering berekenen

Iedereen die eigenaar en bestuurder is van een eigen auto is in België verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Alvorens dit te doen zult u meer dan waarschijnlijk even willen proberen achterhalen hoeveel de premie van uw autoverzekering precies zal bedragen. De premie autoverzekering berekenen kan op verschillende manieren gebeuren. Het eenvoudigste voor u is waarschijnlijk door even online enkele mogelijkheden uit te proberen. Op de website van de verzekeraar waarbij u denkt uw autoverzekering af te zullen gaan sluiten is het perfect mogelijk om een dergelijke berekening uit te voeren.

De premie autoverzekering berekenen gebeurt aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden. Veelal bestaat een berekening voor de premie van uw autoverzekering uit verschillende onderdelen waarbij ieder onderdeel een bepaald aspect van de verzekeringspremie bespreekt. In het eerste onderdeel zult u bijvoorbeeld veelal antwoord dienen te geven op vragen die betrekking hebben tot het vermogen van de auto die u wenst te verzekeren. In het tweede onderdeel zult u dan weer vragen moeten beantwoorden die gaan over de bestuurder van de auto. Tot slot zal er nog aan de hand van de door u gewenste dekkingen worden berekend wat de daadwerkelijke premie van uw autoverzekering precies zal zijn.

Omnium autoverzekering berekenen

Een omnium autoverzekering berekenen zal aan het licht brengen dat het mogelijk is om twee verschillende vormen van omnium autoverzekeringen af te sluiten. Allereerst is er de beperkt omnium verzekering, maar daarnaast is er ook de full omnium verzekering. Door uw omnium autoverzekering te berekenen zult u er niet alleen achter komen wat het verschil is in dekking tussen een beperkt en een full omnium autoverzekering, maar zult u ook zeer eenvoudig kunnen achterhalen welke prijsverschil er tussen deze beide vormen van autoverzekering bestaat.

Een omnium autoverzekering berekenen kan net zoals bij de gewone autoverzekering zeer eenvoudig gebeuren via de website van de verzekeraar. Voor het berekenen van een dergelijke omnium autoverzekering dient u wel over bepaalde gegevens te beschikken. Een uitgebreid document waaruit blijkt welk vermogen de auto heeft waarvoor u de autoverzekering wenst af te sluiten zal in ieder geval noodzakelijk zijn. Daarnaast spreekt het voor zich dat u ook de nodige informatie zult moeten verstrekken over de bestuurder van de auto. Alleen aan de hand hiervan kunt u door middel van een simulatie zelf uw omnium autoverzekering berekenen.

Autoverzekering per km

Het is niet meteen alledaags, maar het is wel degelijk mogelijk om een autoverzekering af te sluiten waarbij de premie welke u dient te betalen berekend wordt aan de hand van het aantal kilometer dat u per jaar echt rijdt. Bij andere autoverzekeringen is dat niet het geval en wordt er uitgegaan van een vast gemiddelde. Op deze manier betaalt u steevast een bepaald minimumbedrag terwijl het waarschijnlijk veel goedkoper kan. Vooral mensen die op jaarbasis niet veel kilometers rijden kunnen op deze manier absoluut geld uitsparen. Een autoverzekering per km wordt wel slechts door een aantal verzekeraars aangeboden.

Bij het berekenen van de autoverzekering per km wordt echter niet enkel en alleen rekening gehouden met het aantal kilometers dat u rijdt. Het spreekt immers voor zich dat er ook met de andere, algemene informatie rekening gehouden zal worden. Denk hierbij aan het type auto waarmee u rijdt, maar ook aan de informatie die verstrekt wordt m.b.t. de bestuurder van de auto. Hoe dan ook zal de kostprijs van uw autoverzekering per km veelal aanzienlijk goedkoper zijn dan wanneer u de autoverzekering die u wenst af te sluiten op de klassieke manier zou berekenen.

DVV autoverzekering berekenen

De DVV autoverzekering berekenen doet u natuurlijk via de website van DVV zelf. Op de website van deze verzekeraar wordt er u de mogelijkheid geboden om zeer eenvoudig en vooral erg snel te berekenen hoe uw DVV autoverzekering eruit zal komen te zien. In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is het zeer eenvoudig mogelijk om zelf een autoverzekering “op maat” samen te stellen bij DVV. Door de DVV autoverzekering te berekenen kunt u immers zelf achterhalen wat de kostprijs zou zijn voor een autoverzekering die al uw dekkingen bevat. Wanneer u tevreden bent met het eindresultaat kunt u de berekende DVV autoverzekering ook meteen afsluiten.

De DVV autoverzekering berekenen is dus een interessante manier om er snel achter te komen hoeveel de kostprijs van uw DVV autoverzekering precies zal bedragen. Daarnaast spaart u tijd uit door uw DVV autoverzekering online te berekenen en meteen aan te vragen. De DVV autoverzekering berekenen kan zowel voor de gewone klassieke autoverzekering als voor de zogenaamde kilometerverzekering. Deze laatste is vooral uitermate interessant voor mensen die jaarlijks niet veel kilometers rijden met hun auto. Ook deze vorm van autoverzekering kunt u probleemloos afsluiten bij DVV.

CB Direct autoverzekering

Corona Direct mag zich met recht en rede de grootste directe verzekeraar van België noemen en dat heeft er doorheen de jaren voor gezorgd dat heel wat verzekeringnemers hun vertrouwen in deze maatschappij hebben gesteld. Het is bij Corona Direct mogelijk om meteen via het internet of per telefoon de CB Direct autoverzekering af te sluiten zodat u binnen de kortste keren met uw nieuwe auto de baan op kunt. Wanneer u er voor kiest om de CB Direct autoverzekering af te sluiten kiest u voor een uitstekende autoverzekering die rekening houdt met het type bestuurder. Het is immers mogelijk om uw autoverzekering bij Corona Direct te laten berekenen aan de hand van het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Hoe minder kilometers er met de auto wordt gereden, des te minder u dient te betalen.

De CB Direct autoverzekering kan zoals eerder in dit artikel reeds aangehaald meteen via de website van de verzekeraar worden afgesloten. Hierdoor wordt een flinke procedure uitgespaard en kunt u snel met uw nieuwe autoverzekering aan de slag. De CB Direct autoverzekering omvat naast de verplichte WA verzekering ook nog een beperkt of full casco verzekering zodat u niet alleen verzekerd bent tegen schade die wordt aangericht aan derden, maar ook wanneer er schade aan uw eigen auto werd veroorzaakt. Tot slot zult u merken dat ook de kostprijs van de CB Direct autoverzekering aanzienlijk laag ligt waardoor het een uitermate interessante verzekering is geworden voor iedereen die over een eigen auto beschikt.

premie autoverzekering

De premie van uw autoverzekering is het bedrag dat u jaarlijks dient te betalen om verzekerd te zijn. Vooraleer de autoverzekering wordt afgesloten zult u aan de hand van een formulier verschillende vragen dienen te beantwoorden. Veelal bestaat het aanvraagformulier voor een autoverzekering uit verschillende delen. Er is bijvoorbeeld het stuk waarin u informatie dient op te geven over de auto die u wenst te laten verzekeren, maar er is ook een stukje voorzien voor gegevens over de bestuurder van de auto. Aan de hand van de gegevens die u op dit formulier invult zal er dan uiteindelijk worden berekend welke premie u dient te betalen.

Het is een vaak gehoord misverstand dat mensen denken dat de premie van hun autoverzekering niet onderhevig is aan wijzigingen. Wanneer u een bepaald schadegeval heeft veroorzaakt en u deze aangeeft aan uw verzekeraar zal dit er niet alleen voor zorgen dat u met een bepaalde vrijstelling komt te zitten (en dus hoe dan ook, ook zelf dient op te draaien voor een stukje van de kosten), maar dat de premie van uw verzekering daarnaast ook omhoog kan gaan. Het “risico” van uw dossier is immers toegenomen en dat zal zich vertalen in een hogere premie van uw autoverzekering. Vooral voor jongeren is dit vaak nefast voor de kostprijs.

Online autoverzekering afsluiten

Een online autoverzekering afsluiten is zeer eenvoudig en biedt zelfs verschillende voordelen ten opzichte van het afsluiten van een gewone autoverzekering. Een online autoverzekering afsluiten kan steevast gebeuren via de website van de verzekeraar in kwestie. U kunt vooraleer de online autoverzekering af te sluiten eerst een berekening of simulatie uitvoeren. Aan de hand daarvan zult u kunnen bepalen of de autoverzekering die u online wenst af te sluiten voldoet aan uw verwachtingen of niet. Is dat het geval, dan kunt u zonder enige probleem de online autoverzekering afsluiten.

Een online autoverzekering afsluiten heeft als grote voordeel dat de tijdsduur die nodig is tussen het behandelen van de aanvraag van uw autoverzekering en het daadwerkelijk toekennen er van zeer kort is, veel korter dan wanneer u er voor kiest om een gewone autoverzekering af te sluiten. Wanneer u eerst een berekening van uw online autoverzekering heeft uitgevoerd en na afloop daarvan de autoverzekering heeft aangevraagd weet de verzekeraar in kwestie immers meteen alles wat hij moet weten om de autoverzekering toe te kennen. Dat is bij het gewoon aanvragen een autoverzekering wel anders…