Category Archives: autoverzekering

autoverzekering buitenland

Wanneer u een autoverzekering wenst aan te vragen doet u er altijd goed aan om rekening te houden met het doelgebied waarin de auto verzekerd is. In principe is iedere autoverzekering die u in een Europees land afsluit geschikt om binnen de Europese grenzen mee te rijden. Hou er wel rekening mee dat het voor kan vallen dat de autoverzekering waarover u beschikt geen bijstand verleent in het buitenland. Dit wil zeggen dat de kosten van eventuele schade wel verzekerd worden, maar niet dat er beroep kan gedaan worden op een bepaalde takeldienst om te onderzoeken of het probleem niet ter plaatse opgelost kan worden.

Een autoverzekering buitenland is dus in principe niet zo moeilijk af te sluiten wanneer u een beroep doet op een verzekeraar in een Europees land. Alleen is het wel zo dat de mate waarin de dekking in het buitenland wordt verleend afhankelijk kan zijn van verzekering tot verzekering. Bij verschillende verzekeraars of specifieke autoverzekeringen is het immers zo dat u een aparte dekking dient aan te vragen voor het buitenland. Het spreekt voor zich dat er voor deze dekking een aparte kostprijs in rekening zal worden gebracht. Wanneer u middels uw autoverzekering bijstand wenst te krijgen in het buitenland kunt u er dan ook rekening mee houden dat u over een iets duurdere autoverzekering zult moeten beschikken.

Kosten autoverzekering

De kosten die voor het afsluiten van een autoverzekering in rekening worden gebracht kunnen sterk verschillen. Wanneer u een berekening van een autoverzekering uitvoert of u een offerte aanvraagt zult u merken dat de kostprijs van de autoverzekering gebaseerd wordt aan de hand van verschillende factoren. Er is bijvoorbeeld de auto in kwestie, maar ook de gegevens van de bestuurder spelen een belangrijke rol. De kosten op een autoverzekering berekenen zal dus steeds per aanvraag opnieuw moeten gebeuren. Om er achter te komen of een bepaalde verzekeraar veel kosten in rekening brengt, en dus duur is doet u er goed aan om het bekomen resultaat altijd eens te vergelijken met de andere mogelijkheden op de markt.

Hou er tot slot eveneens rekening mee dat de kosten voor de autoverzekering die in rekening worden gebracht als vanzelfsprekend ook afhankelijk zijn van het type autoverzekering. U weet waarschijnlijk wel dat enkel de zogenaamde WA verzekering in Europa verplicht is. De verplichting geldt dus niet voor bijvoorbeeld een beperkt of full casco autoverzekering. De dekkingen die door deze drie autoverzekeringen worden geboden verschillen onderling aanzienlijk en zo ook de kostprijs die in rekening wordt gebracht. Daarnaast staat het iedere verzekeraar vrij om zelf te bepalen hoe hoog ze de kostprijs van hun autoverzekeringen leggen zodat de prijs ook tussen de verschillende verzekeraars aardig kan verschillen.

Offerte autoverzekering online

Een offerte autoverzekering online aanvragen biedt voor de potentiële verzekeringnemer enkele zeer interessante voordelen. In principe hoeft u zelfs helemaal geen offerte autoverzekering online aan te vragen en kunt u de kostprijs van de autoverzekering zeer eenvoudig achterhalen door het uitvoeren van een zogenaamde berekening of simulatie. Het voordeel is dat u in dit geval meteen te zien krijgt welke kostprijs u zult moeten gaan betalen voor uw autoverzekering en dat u niet hoeft te wachten tot de verzekeraar de tijd heeft gevonden om een offerte voor u op te maken.

Een offerte autoverzekering online aanvragen is niet zo moeilijk. U kunt heel eenvoudig aan de hand van de informatie waarover u beschikt een aanvraagformulier invullen of een berekening uitvoeren waardoor u binnen de kortste keren weet wat uw auoverzekering precies zal gaan kosten. Het aanvragen van een offerte autoverzekering online is daarnaast altijd gratis en verplicht u tot niks. Wanneer u met andere woorden beslist om de autoverzekering toch bij een andere verzekeraar af te sluiten is dat geen enkel probleem.

Premie autoverzekering berekenen

Iedereen die eigenaar en bestuurder is van een eigen auto is in België verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Alvorens dit te doen zult u meer dan waarschijnlijk even willen proberen achterhalen hoeveel de premie van uw autoverzekering precies zal bedragen. De premie autoverzekering berekenen kan op verschillende manieren gebeuren. Het eenvoudigste voor u is waarschijnlijk door even online enkele mogelijkheden uit te proberen. Op de website van de verzekeraar waarbij u denkt uw autoverzekering af te zullen gaan sluiten is het perfect mogelijk om een dergelijke berekening uit te voeren.

De premie autoverzekering berekenen gebeurt aan de hand van een aantal vragen die u dient te beantwoorden. Veelal bestaat een berekening voor de premie van uw autoverzekering uit verschillende onderdelen waarbij ieder onderdeel een bepaald aspect van de verzekeringspremie bespreekt. In het eerste onderdeel zult u bijvoorbeeld veelal antwoord dienen te geven op vragen die betrekking hebben tot het vermogen van de auto die u wenst te verzekeren. In het tweede onderdeel zult u dan weer vragen moeten beantwoorden die gaan over de bestuurder van de auto. Tot slot zal er nog aan de hand van de door u gewenste dekkingen worden berekend wat de daadwerkelijke premie van uw autoverzekering precies zal zijn.

Omnium autoverzekering berekenen

Een omnium autoverzekering berekenen zal aan het licht brengen dat het mogelijk is om twee verschillende vormen van omnium autoverzekeringen af te sluiten. Allereerst is er de beperkt omnium verzekering, maar daarnaast is er ook de full omnium verzekering. Door uw omnium autoverzekering te berekenen zult u er niet alleen achter komen wat het verschil is in dekking tussen een beperkt en een full omnium autoverzekering, maar zult u ook zeer eenvoudig kunnen achterhalen welke prijsverschil er tussen deze beide vormen van autoverzekering bestaat.

Een omnium autoverzekering berekenen kan net zoals bij de gewone autoverzekering zeer eenvoudig gebeuren via de website van de verzekeraar. Voor het berekenen van een dergelijke omnium autoverzekering dient u wel over bepaalde gegevens te beschikken. Een uitgebreid document waaruit blijkt welk vermogen de auto heeft waarvoor u de autoverzekering wenst af te sluiten zal in ieder geval noodzakelijk zijn. Daarnaast spreekt het voor zich dat u ook de nodige informatie zult moeten verstrekken over de bestuurder van de auto. Alleen aan de hand hiervan kunt u door middel van een simulatie zelf uw omnium autoverzekering berekenen.