Geld lenen

In de wereld waarin we nu leven is het haast ondenkbaar dat iemand in zijn leven geen lening dient af te sluiten. Geld lenen is een vaste waarde geworden in ons dagelijks leven alsook op de financiële markt. Daarnaast is het aangaan van een krediet mogelijk op verschillende manieren. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een klein geldbedrag te lenen door middel van het mini krediet. Een mini krediet biedt kredietnemers de mogelijkheid om een bedrag te lenen tot 500 à 1000 euro. Dat bedrag dient echter samen met de kostprijs binnen de 30 dagen na ontvangst terug afgelost te worden. Rekening houdende met het feit dat er niet zelden een kost van meer dan 20% wordt aangerekend wil dit zeggen dat de kosten hoog kunnen oplopen bij een dergelijk krediet.

Een lening aangaan

geldEen lening aangaan is natuurlijk ook mogelijk wanneer het gaat om een groter bedrag. Niet iedereen heeft immers voldoende aan 500 à 1000 euro. Wanneer het om een groter bedrag gaat is een krediet afsluiten iets moeilijker dan wanneer het om een beperkt bedrag gaat. In dit geval dient u echter te kiezen voor een persoonlijk of een doorlopend krediet. Door middel van een persoonlijk krediet is het zeer eenvoudig om veel geld te lenen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Het persoonlijk krediet is een zeer standaard krediet waarbij niet afgeweken kan worden van de voorwaarden waardoor de kostprijs steeds zo beperkt mogelijk kan gehouden worden.

 Doorlopend krediet

Als u gebruik maakt van een doorlopend krediet wil zeggen dat u geld leent tegen zeer flexibele voorwaarden. Het is bij een doorlopend krediet immers perfect mogelijk om meer af te lossen dan in de kredietovereenkomst staat opgenomen, maar daarnaast kan een eerder afgelost bedrag ook terug worden opgevraagd. Het spreekt voor zich dat lenen van geld met een doorlopend krediet omwille van deze flexibiliteit in de voorwaarden duurder is dan van een persoonlijke lening. Denk dus goed na alvorens te beslissen van welke kredietvorm u gebruik gaat maken. En maak gebruik van de kredietsimulators die op diverse financiële sites vindt, zoals de simulator van de Beobank.

Beobank persoonlijke lening 

Een Beobank persoonlijke lening wordt door de instelling ook echt als persoonlijk behandeld. Dit wil zeggen dat een werknemer die de aanvraag behandelt samen met de klant zal nagaan welke mogelijkheden er zijn en wat de meest ideale lening is voor die specifieke vraag. Het kostenpercentage is afhankelijk van de hoogte van het krediet en kan online gesimuleerd worden welke kosten een persoonlijke lening van Beobank met zich meebrengt.

Snelle simulatie van de Beobank persoonlijke lening

Beobank is een duidelijke en heldere bank en dat valt op wanneer men de online simulatie gaat gebruiken. Op een eenvoudige manier kan aangegeven worden welk type lening men wenst, welk bedrag men wilt lenen en op welke termijn dat zou moeten gebeuren. Zo heeft men 2 types persoonlijke leningen, eentje met een limiet tot 7.500 euro en een tweede met veel hogere limieten. Alle benodigde gegevens zijn ook even makkelijker weer te wijzigen indien de simulatie zou uitwijzen dat één van de criteria niet ideaal is voor de aanvrager. De maximale termijn wijzigt afhankelijk van het gekozen totaalbedrag en krijgt men steeds in beeld zodat hier makkelijk in gewisseld kan worden. Bovenaan kan zowel aan de hand van een balk een bedrag gekozen worden als via een kader waarin men kan typen. Onderaan krijgt men een overzicht van de verschillende termijnen en de maandelijkse bedragen die bij elk van deze termijnen horen. Probeer nu de Beobank simulator.

beobank1

Advies op maat

Bezoek eerst de website van de Beobank. Maar wanneer de online simulatie niet naar tevredenheid is of er specifieke vragen opduiken, kan men terecht in één van de vele kantoren van Beobank. Idealiter wordt vooraf een afspraak gemaakt zodat een werknemer gespecialiseerd in persoonlijke lening beschikbaar is. Samen met de klant wordt het doel van de Beobank persoonlijke lening  bekeken, de inkomsten en vaste lasten van de klant, de gewenste termijn en de mogelijke leningen die hieraan voldoen. De bedoeling is om tot de ideale oplossing te komen voor de klant en een lening op maat aan te bieden. Eventuele uitzonderingen kunnen op dit moment ook besproken worden.

Krediet afsluiten

Een krediet afsluiten is iets dat tegenwoordig gemakkelijker gaat en vaak online gedaan wordt.Veel mensen vragen zich bijna dagelijks af of het leven niet eenvoudiger zou zijn wanneer we allemaal veel geld zouden hebben. Daar valt natuurlijk best wat over te zeggen, maar aan de andere kant moet u niet perse veel geld hebben om uw dromen waar te kunnen maken. Wanneer u bijvoorbeeld al dan niet tijdelijk over verminderd kapitaal beschikt kunt u er immers ook nog steeds voor kiezen om een krediet af te sluiten. Een krediet is immers een zeer eenvoudige manier om extra kapitaal op te halen, ook al moet u dat kapitaal op een zeker ogenblik terugbetalen. Een krediet kost u ook altijd geld waardoor veel mensen zich de vraag stellen of het voor hun al dan niet interessant is. In dit artikel vertellen we u in ieder geval graag alles over het afsluiten van een krediet alsook welke voor- en nadelen er aan verbonden zijn.

Waarom een krediet afsluiten?

krediet afsluiten In de inleiding werd het antwoord op bovenstaande vraag eigenlijk reeds gegeven. De realiteit is immers dat er heel wat goede redenen kunnen zijn. U kunt er voor kiezen om een krediet af te sluiten omdat u niet over voldoende kapitaal beschikt om een bepaalde investering te doen, maar u kunt ook een krediet afsluiten omdat u gewoon geen eigen kapitaal wenst te investeren. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de aankoop van een nieuwe auto. Bijna niemand maakt de keuze om de auto volledig met eigen kapitaal te financieren, ook al zou men dit eventueel wel kunnen. Feit is echter dat een auto wordt aanzien als verloren kapitaal. Met andere woorden, een auto zal na verloop van tijd niet stijgen in waarde, in tegendeel. Dergelijke “nutteloze” investeringen kunnen het best gefinancierd worden met geld dat u gaat lenen. Doet u het met eigen kapitaal, dan is de kans immers groot dat u andere wel interessante investeringen moet laten vallen en dat zou toch wel bijzonder jammer zijn. Tot slot kan een krediet u ook helpen om door een moeilijke periode te komen. Iedereen maakt het in zijn of haar leven wel eens mee dat het financieel allemaal iets minder goed gaat. Ook op dat soort momenten kan het goed doen  om te weten dat u nog steeds over de mogelijkheid beschikt om een krediet af te sluiten.

Hoe een krediet afsluiten?

Een krediet afsluiten is eigenlijk niet zo moeilijk. Het enige waar u rekening mee dient te houden is dat de bank altijd een bepaald onderzoek in zal stellen naar uw financiële situatie. Men kijkt immers niet alleen welk bedrag u kunt lenen, maar ook op welke termijn het realistisch is om het bedrag terug te betalen. Ook wordt door de bank onderzocht of u reeds één of meerdere kredieten heeft lopen waarna vervolgens alle bedragen worden opgeteld. Alvorens naar de bank te stappen is het ook belangrijk om bij uzelf even ten  rade te gaan waar u precies naar op zoek bent. Met andere woorden, hoeveel geld wenst u te lenen en vooral op welke manier wilt u het geld lenen. Kiest u voor een eenvoudig en lineair krediet of gaat u toch maar voor een flexibel krediet?  Er bestaan wat dat betreft heel wat mogelijkheden om een krediet te sluiten, maar ze zijn lang niet allemaal voor iedereen geschikt. 

kredietaanvraag bij Beobank

Conclusie

Heel wat mensen gaan er automatisch vanuit dat mensen die lenen te maken hebben met financiële problemen. Het spreekt voor zich dat een dergelijke stelling echter zeer belachelijk is. Sterker nog, eigenlijk is het afsluiten van een krediet een teken dat het met de persoon in kwestie wel goed gaat, anders had hij het krediet door de bank nooit toegekend gekregen. Eigenlijk moet u slechts met één punt rekening houden en dat is dat geld lenen ook altijd geld kost. Het bedrag dat u na afloop van uw kredietperiode aan de bank zult hebben terugbetaald zal immers veel groter zijn dan het bedrag dat u in eerste instantie zelf heeft gekregen.

Beobank Q8 kaart

De Beobank Q8 kaart is een kredietkaart die een extra korting geeft wanneer men bij Q8 gaat tanken. Dit wil echter niet zeggen dat de ze nergens anders gebruikt kan worden. De Beobank Q8 MasterCard is over de hele wereld geldig in meer dan 22 miljoen handelszaken en aan meer dan 1 miljoen bankautomaten. Het grote voordeel van deze creditcard ten opzichte van andere kredietkaarten zijn de kortingen die automatisch verkregen worden wanneer de kaart gebruikt wordt.

Korting bij Q8

Een eerste korting die verkregen wordt, is de korting bij Q8, zoals de naam van de kaart dit ook al aangeeft. Hierbij gaat het om een korting van 4% gedurende de eerste 3 maanden na in gebruik name van de kaart en 2% na deze 3 maanden. De korting geldt zowel op de aankoop van brandstof als aankopen in de shop. Op termijn levert dit een behoorlijke besparing op gezien de brandstofprijzen steeds blijven stijgen.

Q8A

Maar de korting bij Q8 is niet de enige korting waarop men mag rekenen. Ook alle andere aankopen die men met de kaart maakt, genieten van 0,5% korting ongeacht het bedrag of de locatie. Deze korting geldt dus overal ter wereld. De korting wordt automatisch verrekend en men hoeft er zelf niets extra voor te doen.

Kredietlijn

De Beobank Q8 kaart is een creditcard die verbonden is aan een kredietlijn. Het maximaal te gebruiken bedrag wordt samen met Beobank bepaald bij de aanvraag van de kaart. Daarna dient maandelijks een minimum terugbetaald te worden in functie van het opgebruikte bedrag. Wanneer een betaling wordt uitgevoerd, is dit terugbetaalde bedrag opnieuw beschikbaar na aftrek van de rente die door bank aangerekend wordt. Zo beschikt men steeds opnieuw over het tegoed van de kredietkaart welke u nu online kunt aanvragen.

Beobank Q8 NL 300 x 250

Persoonlijke lening vergelijken 

Iedereen heeft wel eens behoefte aan een extra budget voor de aankoop van persoonlijke spullen, een reis, een onverwachte rekening en dergelijke meer. Een mogelijke optie is het aangaan van een persoonlijke lening. De tarieven voor een persoonlijke lening liggen iets hoger dan bijvoorbeeld een autolening of een hypotheeklening gezien er meestal geen onderpand tegenover staat, maar het geld kan dan ook naar eigen keuze gebruikt worden. Om te bepalen welke som men kan lenen wordt naar de inkomsten en uitgaven van de aanvrager gekeken. Heel wat financiële instellingen hebben de persoonlijke lening opgenomen als deel van hun aanbod. Daarom loont het vooraf goed te vergelijken. De prijzen kunnen namelijk behoorlijk verschillen van instelling tot instelling.

Persoonlijke leningen vergelijken

vergelijkenOm persoonlijke leningen te kunnen vergelijken, is het natuurlijk essentieel om te weten wat men juist wilt en kan. Er moet een som bepaald worden die men nodig heeft, maar ook een maximale maandelijkse afbetaling. Afhankelijk van de rente die door een instelling gevraagd wordt kunnen de maandelijkse kosten stijgen of dalen. Ook de maximale termijn waarop de lening afgelost kan worden, is niet bij elke instelling hetzelfde. Met al deze zaken moet rekening gehouden worden bij het vergelijken van de aangeboden leningen. En vergelijken kan tegenwoordig heel eenvoudig door de simulatie uit te voeren die op de website van de aanbieders.

Het totale plaatje

Idealiter vraagt men meerdere offertes of online simulaties op. Om correct te kunnen vergelijken dient de hoofdsom steeds dezelfde te zijn evenals de termijn waarop betaald moet worden. Eens die offertes zijn opgevraagd heeft men een duidelijk zicht op de kosten die door de verschillende partijen worden aangerekend en de bedragen die maandelijks betaald moeten worden. Naast de kosten zijn er natuurlijk ook de voorwaarden.  Soms is de goedkoopste persoonlijke lening niet de beste doordat de randvoorwaarden minder gunstig zijn. Daarom is het essentieel om steeds naar het totaalplaatje van de offerte te kijken en niet enkel de prijs. Bezoek de website van de Beobank om een lening simulatie uit te voeren.

Geld lenen als zelfstandige

Wanneer je in loondienst bent en een vast inkomen hebt, is een lening verkrijgen vaak niet zo moeilijk. Wanneer je verder geen schulden hebt of vermeldingen bij de nationale bank, volstaat het om je drie laatste loonstroken en identiteitsbewijzen mee te nemen. Het leenkantoor of de bank zullen dan zeer snel beslissen of ze de leenaanvraag goedkeuren en voor je het weet, staat het geld op je rekening. Wanneer je echter als zelfstandige je brood verdient, loopt het allemaal net iets anders.

ondernemerTen eerste moet je al enkele jaren actief zijn om een lening te kunnen bekomen bij de meeste financiële instellingen. Er wordt je namelijk gevraagd om een overzicht van je drie laatste boekjaren en wie dus net van start is gegaan, heeft dit niet in zijn bezit. Daarnaast is het ook zo dat de meeste zelfstandigen niet vanaf dag één winst maken en de eerste drie jaren niet altijd een even gunstig beeld geven. Dit zou voor de instelling waarbij je een lening vraagt een reden kunnen zijn om je aanvraag af te wijzen. Ook de economische crisis heeft als gevolg dat financiële instellingen niet erg happig zijn op het lenen aan zelfstandigen.  Zij beschouwen dit als leningen met grote risico’s doordat een zelfstandige van de ene dag op de andere zonder opdrachten en bijgevolg ook zonder inkomen kan vallen.

Zoek je toch een lening af te sluiten als zelfstandige, dan loont het om je te richten op kantoren die zich hierin specialiseren. Zij zullen sneller akkoord geven.

Beobank Neckermann World MasterCard

De MasterCard ken je zeker. Het is een kredietkaart die je in België en in het buitenland kan gebruiken voor al je aankopen. « In meer dan 22 miljoen zaken ». Je kan er natuurlijk ook overal geld mee afhalen. Beobank heeft deze kaart nog verder uitgebreid : de Beobank Neckermann World MasterCard.
Met deze kaart krijg je voor elke twee euro die je ermee betaalt één Neckermann punt.  Bij aankopen bij Neckermann zelf is dit zelfs 1 punt per euro. 100 punten kunnen worden omgezet naar 1 euro korting op de Neckermann reis van je dromen. Dit lijkt niet veel, maar stel je eens voor als je al je aankopen betaalt met deze kaart. Je spaart op die manier een (groot) deel van je volgende reis samen zonder er speciaal aan te denken.
Bovendien moet je voor deze kaart geen rekening te openen bij Beobank. Je mag gerust verder bij een andere bank blijven.
Verder geeft deze MasterCard, mits aanvaarding, recht op een kredietlijn tussen de 750 en 30.000 euro die je daarna aflost « op eigen tempo ». En er zijn nog andere voordelen zoals een quasi volledig verzekeringspakket waarvan de voornaamste eigenschappen hierna volgen, voor meer detail kijk je best eens op de site van Beobank op het internet.
De aankoopverzekering betaalt, mits bepaalde voorwaarden, uw aankopen terug bij diefstal of beschadiging. De verzekering beste prijs betaalt het prijsverschil terug voor hetzelfde product. Je krijgt één jaar bijkomende garantie als je een elektronisch of elektrisch apparaat betaalt met deze MasterCard. En dan is er ook nog een speciale tussenkomst bij diefstal met geweld. Vraag deze byzondere kredietkaart nu aan:

Kredietmakelaars

Een kredietmakelaar biedt zelf geen leningen aan, maar zoekt voor je uit waar je de beste lening kunt krijgen voor jouw specifiek doel. In ruil hiervoor betaal je een kleine vergoeding aan de makelaar. De kredietmakelaar is niet gebonden aan een bank of leenkantoor en kan dus geheel neutrale informatie verstrekken. Naast het zoeken naar de juiste lening zal de makelaar ook helpen bij het overmaken van je dossier aan de kredietverstrekker, het verkrijgen van de nodige handtekeningen en het overmaken van de lening. Jouw contacten blijven dus louter beperkt tot de kredietmakelaar, die op zijn beurt met verschillende kredietverleners in contact staat.

Voordelen van de kredietmakelaar

kredietmakelaars1Het grote voordeel van de kredietmakelaar is de enorme tijdsbesparing die je op deze manier kan verwezenlijken alsook de hoeveelheid aan informatie die verkregen wordt. Doordat de makelaar leeft van het zoeken naar de meest gunstige lening, is hij wellicht op de hoogte van producten of kredietverstrekkers waar je zelf nooit eerder van gehoord hebt. Bovendien zal hij snel vergelijken en mist hij geen enkel detail in de verschillende voorstellen. Als je dit allemaal zelf moet doen, kruipt er heel wat opzoekingswerk en tijd in en ben je nog steeds niet zeker of je alles gevonden hebt.

Nadelen

Het nadeel van de kredietmakelaar is de extra kosten die ermee gepaard gaan. Vanzelfsprekend wordt al dat werk niet voor niets gedaan en betaal je dus niet enkel voor je lening, maar ook voor je makelaar. Er is geen vast tarief en het loont de moeite om vooraf duidelijke afspraken te maken over het tarief van de makelaar en de wijze waarop dit verrekend zal worden. Wanneer de makelaar een percentage neemt op het ontleend bedrag, kan je dit best uitrekenen vooraleer je akkoord te geven. Een vast bedrag is vaak heel wat voordelig dan een procent op je lening.

jkp berekenen

Op iedere lening die je aangaat bij een bank of leenkantoor moet je kosten betalen. Deze kosten worden uitgedrukt door middel van een percentage dat beter bekend staat als het jkp of jaarlijks kostenpercentage. De jkp berekenen gaat op twee manieren. Enerzijds kan het jkp een percentage zijn van het volledige ontleende bedrag, anderzijds een percentage van het nog openstaande bedrag. Veel hangt af van de afspraken die gemaakt zijn aan het begin van de lening en de voorwaarden van de bank of het leenkantoor.

Vaste of variabele rentevoet

rentevoetEén van de zaken die een grote invloed hebben op de berekening van het jkp is het type rentevoet waarvoor je gekozen hebt. Wanneer dit een vaste rentevoet is, de rente wordt eenmalig bepaald en is dan een vast gegeven, zal het jkp van in het begin duidelijk zijn. De kosten worden niet meer verhoogd of verlaagd en je weet aan het begin van de lening wat je zult betalen. Betreft het een variabele rentevoet dan kan deze wijzigen onder invloed van het economisch klimaat en kunnen de kosten dus veranderen. In dat geval is het niet mogelijk om een exacte kostenraming te bepalen bij de aanvang van de lening.

Jkp formule

Het is mogelijk om het jkp zelf te berekenen aan de hand van een formule, maar eenvoudiger is om gebruik te maken van de vele online simulaties die dit voor jou berekenen. Het enige wat je in dat geval dient te doen zijn de verschillende parameters van je lening in te geven. Deze parameters bestaan uit de looptijd van de lening, het ontleende bedrag en het percentage dat aangerekend wordt. Hou ook rekening met eventuele extra dossierkosten die bij sommige banken en kantoren in rekening worden gebracht. Je krijgt dan een duidelijk overzicht van je terugbetalingen, onderverdeeld in een deel lening en een deel kosten.

Goedkoopste woonkrediet België

huiskopenWie een woning wil kopen, weet dat dit een hele investering is. Wellicht heb je hiervoor een lening nodig om de aankoop van de woning te dekken en eventueel de bijkomende kosten zoals de notaris. Interessant is om het goedkoopste woonkrediet mogelijk te nemen, gezien de kosten hoog kunnen oplopen.

Wie is de goedkoopste?

Binnen België zijn er tal van aanbieders die een woonkrediet binnen hun portfolio hebben. Veel van hen beweren bij uitstek de goedkoopste te zijn, maar dat is natuurlijk niet mogelijk. De grootste moeilijkheid bestaat erin om een correcte vergelijking te maken gezien niet elke aanbieder gelijke voorwaarden kent. Daarnaast is het ook niet eenvoudig om alle aanbieders op te lijsten gezien hun grote aantal. Gelukkig zijn er enkele websites die hierin kunnen helpen. Zij geven een overzicht van de verschillende aanbieders en de tarieven die ze hanteren. Een consultatie van zo’n website kan je alvast een idee geven van de top tien of vijf van goedkoopste woonkredieten. Maar om echt het goedkoopste woonkrediet binnen België te vinden, zal je verder onderzoek moeten uitvoeren.

Vergelijken op maat

Eens je weet welke aanbieders je moet vergelijken, neem je best de moeite om dit steeds via hun eigen website te doen of zelfs met een afspraak in het kantoor. Een algemene vergelijking houdt te weinig rekening met je specifieke situatie en de voorwaarden staan niet altijd vast. Zo kan je vaste bank besluiten om je betere voorwaarden aan te bieden om je te bedanken voor je klantentrouw. Ook instellingen waarbij je meerdere zaken hebt lopen, zoals verzekeringen etc., kunnen dit als reden zien om de prijzen voor het woonkrediet te drukken. Dit soort onderhandelingen kan je onmogelijk via het internet voeren en het goedkoopste woonkrediet België is dan ook niet te vinden met een paar simpele clicks.